PROTOCOL MEDICAL ORGANIZARE JOC FOTBAL

16 Septembrie 2021, la ora 13:59 / Publicat în Comunicate AJF / 384 vizualizări

PROTOCOL MEDICAL ORGANIZARE JOC FOTBAL

  

PROTOCOL MEDICAL ORGANIZARE /  DESFĂȘURARE COMPETIȚII FOTBAL

·         Modificat cf. protocol FRF din 13 August 2021

 

I.Principii generale

 

Setul de măsuri prevăzute în prezentul regulament au ca scop reducerea la maximum a riscului de apariție a unui focar de COVID-19 în rândul echipelor de fotbal care vor relua competiția. Cu toate acestea, riscul nu poate fi niciodată eliminat cu totul. Ca atare, se impune vigilență permanentă și un grad ridicat de conformare voluntară din partea tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic la personalul auxiliar.

 

Simptomatologia COVID-19:

 

 Cele mai comune sunt: tuse, febră, scurtarea respirației, debut brusc al anosmiei (lipsa mirosului),

 ageuziei/disgeuziei (lipsa/modificare gustului).

 Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include: cefalee, frisoane, dureri musculare

 (altele decât cele datorate efortului), astenie, vărsături, diaree.

 

De asemenea, desfășurarea competiției depinde și de:

·          îndeplinirea cu strictețe de către toate cluburile care doresc să participe la competiție a condițiilor descrise în Ordinul Comun al Ministrului Tineretului și Sportului Ministrului Sănătății;

·         situația epidemică generală din țară.

 

Pe toată durata competiției, cluburile care participă trebuie să îndeplinească aceleași condiții descrise în Ordinul comun MTS/MS nr. 535/1505/2021 din 04/08/2021.

 

II. Calendarul de testare

 

Echipele vor trimite la AJF BN sau vor anexa la Raportul arbitrului – la sedinţa tehnică , un tabel cu componenții clubului care au fost testați RT-PCR sau prin test antigen rapid pentru COVID-19.

 

Acesta trebuie să conțină numele, prenumele, funcția, data recoltării testului, tipul de test efectuat și rezultatul. De asemenea, trebuie trimis și un document cu buletinele de analiză scanate, precum și

deciziile DSP în urma eventualelor anchete epidemiologice. Acest model de informare se va menține pe toată durata competiției.

 

Testele pentru depistarea infecției cu virusul Sars-CoV-2 prevăzute în acest protocol sunt considerate valabile numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și efectuate în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății, prin Ordinul Ministrului Sănătății numărul 1.513/2020.

 

Testarea jucătorilor, a staff-ului tehnic, staff-ului medical, și a personalului de suport implicat în activitatea echipei (prezent în cantonament și la meciuri) se va face după cum urmează:

 

·         T1 – cu maxim 2 zile , resectiv cu minim 2 ore înainte de primul meci ;

·         T2,3,4...din 14 în 14 zile dacă se folosește metoda RT-PCR

·         T2,3,4...din 7 în 7 zile, dacă se folosesc alte metode de testare aprobate de autoritățile sanitare responsabile;

 

 Orice club care nu îndeplinește cerința testării va fi considerat ca neprezentat la meci.

 

Testarea arbitrilor se face după cum urmează:

 

·         T1 – cu maxim 2 zile , resectiv cu minim 2 ore înainte de primul meci ;

·         T2,3,4...din 14 în 14 zile dacă se folosește metoda RT-PCR

·         T2,3,4...din 7 în 7 zile, dacă se folosesc alte metode de testare aprobate de autoritățile sanitare responsabile;

 

Dacă vreunul din arbitri dezvoltă simptome COVID-19 se izolează și se testează RT-PCR/test antigen rapid;

Se vor testa toți arbitrii ce pot fi delegați în intervalul cuprins între două testări;

În cazul unui test pozitiv pentru un arbitru, brigada din care a făcut parte se oprește de la delegări, iar ceilalți colegi ai arbitrului găsit pozitiv sunt retestați RT-PCR/test antigen rapid la 7 zile de la posibilul  contact cu acesta. În situația în care un arbitru este considerat contact direct, acesta va urma normele sanitare în vigoare/ impuse de DSP.

 

Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menționate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează și se testează RT-PCR/test antigen rapid.

 

Persoanele pozitive SARS-CoV-2 nu mai trebuie retestate timp de 180 zile de la vindecare, cu excepţia celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 180 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecție, cu excepţia persoanelor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă.

 

Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sunt exceptate de la obligația testării.

De asemenea, minorii (spectatori sau sportivi) sunt şi ei exceptați de la testare.

 

 

II.Organizarea meciurilor

 

III.1. Limitarea accesului în zona interioară a stadionului

 

Zona interioară a stadionului , cuprinde următoarele sectoare: terenul de joc , marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă și tribune, inclusiv suprafața tehnică, tunelul de acces, zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaților de joc, etc.

 

Personal admis în zona interioară a stadionului

·         jucători titulari 22

·         jucători de rezervă 18

·         antrenor / instructor , delegat , asistenţa medicală

·         copii de mingi ( minori ) maxim 6

·         oamenii de ordine , minim 3 , din care doi vor fi şi brancardieri

 

 

III.2. Proceduri de siguranță

 

Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion (inclusiv presa) vor respecta prevederile de testare , cu excepţia celor vaccinaţi

Persoanele aflate în grupa de risc ridicat (65+ sau persoane cu afecțiuni/patologii pre-existente) vor trebui menajate și pe cât posibil neimplicate în organizarea meciului.

 

III.3. Accesul suporterilor în stadion

 

Condițiile pentru desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României precum și numărul maxim de spectatori care au acces la un eveniment sportiv sunt stabilite prin legislația în vigoare.

·         5% din numărul de spectatori va fi destinat echipei oaspete (în spațiile special amenajate, în conformitate cu ROAF).Aceștia (suporterii echipei oaspete) vor fi obligați să respecte toate regulile impuse de prezentul regulament.

 

a) Măsuri organizatorice

 

 Personalul de securitate / auxiliar / de întreținere / de curățenie va purta obligatoriu masca de protecție pe întreaga durată a prezenței acestora în interiorul arenei sportive și va folosi periodic dezinfectant pentru mâini. Organizatorul are obligația de a asigura prezența tuturor categoriilor de personal în număr suficient de mare pentru a putea asigura respectarea deplină a reglementărilor în vigoare.

Nu este permisă comercializarea mâncării și a băuturilor alcoolice sau răcoritoare.

Organizatorul se va asigura că fiecare toaletă este dotată cu: un număr suficient de dispensere de săpun lichid și gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosință, hârtie igienică.

Organizatorul va curăța și dezinfecta toaletele înainte de accesul suporterilor în stadion și după fluierul de start al reprizei a 2-a, folosind un număr suficient de personal calificat. În perioada dintre cele două momente exprimate anterior, se golesc coșurile de gunoi și personalul dedicat se va asigura de completarea materialelor necesare (săpun lichid și gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosință, hârtie igienică).

 

b) Persoanele eligibile pentru a asista la un meci de fotbal

 

 Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

 

 Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

 

 Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2.

 

 Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării în calitate de spectatori la evenimentul sportiv.

 

Organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea competițiilor sportive cu participarea

spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 cu schemă completă de vaccinare, de la finalizarea căreia au trecut 10 zile.

 

c) Accesul pe stadion

 

 Pentru accesul în tribune ( unde este cazul ) se va face controlul îndeplinirii condiţiilor : dovada testului negativ, RT-PCR sau rapid, efectuat în condițiile de la punctul b, a adeverinței de vaccinare cu a doua doză din care să reiasă că au trecut peste 10 zile de la rapel sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi de la un rezultat pozitiv.

Accesul în incintă nu va fi permis persoanelor care prezintă febră, tuse, dureri în gât, dificultate în respirație. Persoanelor care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome li se va recomandă să contacteze medicul de familie.

 

 Controlul de securitate de la porți se va face doar vizual, spectatorii fiind rugați să colaboreze și să prezinte de bună voie obiectele pe care le dețin în buzunare și / sau genți. Dacă este necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi folosind măști de protecție, mănuși de unică folosință și se vor schimba / dezinfecta la fiecare control sau se va recurge la auto-verificare.

 Nu se permite accesul cu mâncare sau băutură.

 

d) Așezarea în tribune

 

 Organizatorul evenimentului sportiv are obligația de a marca în mod corespunzător spațiile unde spectatorii se pot așeza, astfel încât să se poată respecta o distanță minimă între oricare două persoane.

 Purtarea măștii de protecție de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la evenimentul sportiv.

 În tribune, trebuie menținută, pe cât posibil, distanțarea socială. Spectatorii vor avea obligația de a nu părăsi locul alocat, în caz contrar fiind invitați să părăsească incinta.

 

IV.Proceduri în pregătirea și desfășurarea meciului

 

IV.1. Igiena pe stadion

 

Înainte ca delegațiile echipelor să ajungă la stadion, va fi făcută dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune. De asemenea, se va asigura, de către organizator, ventilarea zonelor închise, fără recircularea aerului.

Vestiarele celor două echipe și al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea acestora. Personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune, precum și cel implicat în mentenanța stadionului și a terenului de joc vor respecta condiţiile impuse jucătorilor privind testarea şi/sau vaccinarea .

 

IV.2. Echipele

 

Echipele vor ajunge la stadion la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 45 de minute înaintea începerii jocului, iar echipa oaspete cu 60 de minute înaintea orei de start a jocului.

 

Jucătorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți. Prin excepție,

dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion cu condiția ca acesta să respecte condiţiile impuse jucătorilor privind testarea şi/sau vaccinarea .

 

Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve unde vor sta până la ieșirea jucătorilor titulari la “încălzire” (după aceasta vor putea merge la

vestiar pentru a se echipa).

 

Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire” și se recomandă

ieșirea acestora la o diferență de câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe

teren la sfârșitul încălzirii. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor

(gimnastică/streching) în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.

 

 

Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri între participanți.

 

Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc) folosite de jucători, staff etc. să fie puse în sticle personalizate.

 

Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală, se va face fără copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din Zona 1 au voie să se poziționeze doar în spatele

porții și doar după linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului.

Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune așezate la respectiva distanță.

Atât staff-ul tehnic, medical, cât și jucătorii de rezervă, vor purta măști pe toata durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).

Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor și staff-urilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare

temporală.

La sfârșitul jocului, folosirea dușurilor se va face numai respectând o distanță de 2 metri între persoane.

 

IV.3. Brigada de arbitri și observatorii

 

Brigada de arbitri va ajunge la stadion cu 60 minute înainte de fluierul de start.

Observatorul de arbitri va ajunge la stadion înainte cu 60 minute de începerea jocului.

Organizatorul jocului trebuie să rezerve acestuia, un loc în tribună, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât să poată urmări jocul în cele mai bune condiții.

În cazul în care la sosirea la stadion unul dintre arbitrii prezintă simptome, acesta va fi înlocuit cu un al cincilea arbitru care va fi selectat de CCA dintre arbitrii care locuiesc în localitatea unde se desfășoara partida.

Se recomandă arbitrilor să evite pe cât posibil să stea în vestiar sau în alte spații închise. Totodată este recomandat ca aceștia să se schimbe pe rând în vestiar, atât înainte cât și după partidă. Brigada de arbitri va ieși pe suprafața de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului.

Controlul echipamentului de către arbitrii va fi făcut pe suprafața de joc, evitându-se astfel

staționarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată).

Arbitrii și jucătorii vor păstra distanța regulamentară pe perioada când jocul este întrerupt.

 

IV.4. Presa

 

Toți reprezentanții presei care participă la meci trebuie să îndeplinească una dintre condițiile:

să fie vaccinați împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negative certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

Să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2.

Masca de protecție este obligatorie pentru jurnaliști pe toată durata prezenței acestora în stadion.

 

IV.5. Personalul auxiliar

 

În timpul în care delegațiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion sau sunt în zona vestiarelor, personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie al stadionului trebuie să evite activitățile neesențiale în aceste zone și să intervină doar în cazuri excepționale.

Personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu masca de protecție și mănuși pe întreaga durată a prezenței acestora în interiorul arenei sportive.

 

Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși etc).

Ședința tehnică de organizare, prevăzută în regulament, nu va avea loc, iar observatorul delegat la , va discuta individual cu responsabilii pe fiecare segment în parte pentru a stabili măsuri/obligații referitoare la organizarea în bune condiții ale jocului.

Acesta va purta pe întreagă durată a evenimentului mască de protecție .

 

Carnetele de legitimare, împreună cu raportul de joc completat vor fi predate de delegații celor două echipe către observator (în termenul stabilit de regulament), iar acesta le va preda arbitrilor pentru verificări conform regulamentelor.

 

Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși etc).

 

                                                                      

                                                           Preşedinte AJF B-N

                                                                       Dan Jiga 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP