OBSERVATORI JUDETENI

10 Iulie 2019, la ora 21:08 / Publicat în Comunicate AJF / 332 vizualizări

OBSERVATORI JUDETENI

                                                                                    

REGULAMENT

PRIVIND ACTIVITATEA OBSERVATORILOR OFICIALI  LA JOCURILE DIN CADRUL

COMPETIŢIILOR  ORGANIZATE DE A.J.F. BUZAU SEZONUL 2019-2020

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.l.  Observatorii  judeteni sunt reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Fotbal,  Buzau,  delegaţi de aceasta pentru a supraveghea organizarea şi desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocurilor din cadrul competiţiilor judeţene de fotbal.

Art.2. Exista un singur corp de observatori care va avea atributii atat de joc cat si de arbitri denumiti Observatori judeteni

 

Art.3. In funcţie de nivelul competiţiilor la care sunt delegaţi observatorii se clasifică astfel:

a)      observatori federali de nivel A, delegaţi la jocurile din campionatul Ligii I;

b)      observatori federali de nivel B, delegaţi la jocurile din campionatele Ligilor a
II-a şi a IlI-a;

c)       observatori judeteni , delegaţi la jocurile din campionatele organizate de AJF.

Art.4.  Pot dobândi calitatea de observator judetean persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)       au cetăţenia română şi domiciliul în România ;

b)      sunt apţi din punct de vedere medical, fapt atestat printr-un certificat medical eliberat anual de o unitate sanitară cu profil medico-sportiv;

c)       au un prestigiu şi o conduită morală ireproşabila;

d)      au vârsta minima de 35 ani si varsta maximă de 70 de ani ;

e)       au cerut forului competent, în scris, să obţină calitatea de observator şi prezintă o recomandare scrisă din partea organismului fotbalistic la nivelul căruia activează;

f)        cunosc statutele şi regulamentele FRF şi AJF;

g)      au o calificare specială în domeniul fotbalului( fost jucator, antrenor ,conducator , arbitru ,arbitru asistent ). Aceasta se certifica printr-un CV .

Dosarele pentru dobandirea calitatii de observator se depun la Secretariatul AJF , pana in data de 19 AUGUST 2019 ,orele 14:00.

 

   Art.5. Corpul Observatorilor activeaza la nivelul judetului Buzau este subordonat presedintelui A.J.F. ;

 

Art.6.    Corpul Observatorilor la nivelul AJF Buzau este impartit in 2 categorii : - Observatori care activeaza la nivelul Ligii “IV”-a , conform conditiilor ce trebuiesc indeplinite pentru aceasta categorie. - Observatori care activeaza la nivelul Ligii “a V-a ’.  In cadrul Compartimentului Tehnic,Formare ,Evaluare , se poate forma un corp de mentori de arbitri , care provin din randul membrilor C.J.A. ,  a observatorilor divizionari( Liga  I. II,  III, ) ,sau a fostilor arbitri divizionari , care are in responsabilitate evaluare si indrumarea arbitrilor si arbitrilor asistenti din lotul de perspectiva. 

Art.7

 - Observatorii pot activa in competitiile organizate de A.J.F. Buzau numai in urma promovarii    testarii  teoretice la finalul Consfatuirii Observatorilor Judeteni.din data de 21 August 2019. Membrii CJA, observatorii divizionari, presedintii de comisii din cadrul AJF si membrii Comitetului Executiv nu susțin testările teoretice, insa sunt obligati sa participe la toate cursurile sau consfatuirile organizate .

 

 Art. 8 . Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un observator pentru a fi delegat la jocurile organizate de A.J.F. Buzau sunt urmatoarele : - sa fie apt din punct de vedere medical

                                                         - sa obtina calitatea de observator

                                                         - sa-si achite cotizatia  si viza anuala

                                                         - sa-si procure buletinele “Arbitrul” , “Legile jocului” “R.O.A.F. “, precum si alte publicatii de specialitate ce apar.

                                                         - sa aiba prezenta la sedintele Comisiei ( procent minim 50%)

                                                         - sa nu fie retinut de la delegari de Departamentul  de Disciplina pentru arbitri si observatori.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP