Statutul AJF Giurgiu

STATUTUL ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL GIURGIU

 

2011

PREAMBUL
În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:
a) Adunarea Generală - organul suprem si legislativ al AJF format din totalitatea membrilor săi;
b) Afiliere - reprezintă decizia luată de AJF de a admite printre membrii săi afiliaţi o structură sportivă de
fotbal;
c) Arbitru – toate categoriile de arbitri prevăzuţi în “Legile Jocului” – arbitrul, arbitri asistenţi, al patrulea
oficial;
d) Asociaţia Judeţeană de Fotbal /Asociaţia Municipală de Fotbal (AJF) - asociaţia
judeţeană/municipală de fotbal este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea
activităţii fotbalistice la nivelul judeţului, cu respectarea statutului şi regulamentelor FRF;
e) Club sportiv – cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în
condiţiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau
societăţi comerciale sportive pe acţiuni;
f) Comitetul Executiv – organul executiv al AJF, constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;
g) Comitetul de Urgenţă – organul executiv al AJF , constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului
AJF;
h) Competiţie oficială – orice competiţie fotbalistică organizată în conformitate cu prevederile statutului
şi regulamentelor FRF de către FRF, AJF sau LPF;
i) Federaţia Română de Fotbal (FRF) – FRF este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin
asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene de fotbal şi a asociaţiei municipale de fotbal
Bucureşti;
j) * Federation Internationale de Football Association (FIFA) – Federaţia Internaţionala de Fotbal
Asociaţie care organizează Fotbalul Asociaţie în conformitate cu prevederile “Legilor Jocului”;
k) Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) – structură sportivă, subordonată FRF, constituită prin asocierea
cluburilor sportive profesioniste participante la competiţia Campionatul Naţional Liga I;
l) International Football Association Board (IFAB) – organismul competent să modifice “Legile
Jocului”
m) Oficial – orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent,
observator, antrenor, preparator fizic, şi orice altă persoană responsabilă cu problem tehnice, medicale sau
adiministrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB şi cluburilor sportive;
n) Observator – toate categoriile de observatori oficiali – de joc, de arbitri şi supervizorii;
o) Membru afiliat – structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociaţii sportive) afiliate la AJF;
p) Union des Associations Europennes de Football (UEFA) – Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal.
În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică şi pentru genul feminin. Orice
termen folosit la singular poate avea şi sens de plural şi vice-versa.
 
CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Articolul 1 – Denumire şi statut juridic
(1) Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) GIURGIU este persoană juridică de drept privat, fără scop
lucrativ, autonomă, neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic.
(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal GIURGIU are Autorizaţie de funcţionare (nr. GR/B/00001/2001) şi
Certificat de identitate sportivă (nr. GR/B/00001/2001) eliberate, în condiţiile legii, de Ministerul
Tineretului şi Sportului.
(3) Asociaţia Judeţeană de Fotbal GIURGIU este membru afiliat FRF, fiind o structură sportivă de
interes local,persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea, coordonarea si controlul
activităţii fotbalistice in judeţul GIURGIU, cu excepţia competiţiilor organizate de FRF şi/sau LPF,
singura autorizată în acest scop în teritoriul său de competenţă, conform Legii Educaţiei Fizice şi
Sportului nr. 69/2000 şi Statului FRF.
(4) În cadrul activităţii AJF se foloseşte limba română.
 
 
 
Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe