CONDITII PARTICIPARE LIGA A-4-A

10 Iulie 2019, la ora 20:32 / Publicat în Comunicate AJF / 360 vizualizări

CONDITII PARTICIPARE LIGA A-4-A

  

 

  Regulamentul de licentiere cu privire la obliagațiile juridice, sportive, de infrastructura , de personal și administrație pe cere trebuie să le îndeplinească un club de Liga a 4-a în vederea participării la Campionatul Judetean  Liga a 4-a, sezonul 2019-2020.

 

Criteriul Juridic

Pentru a participa la competițiile organizate de AJF , cluburile participante in campionatul  Liga a 4-a  trebuie să obțină Licenta de participare.

În conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 structurile sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile legii sunt:

a) persoanele juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți comerciale sportive pe acțiuni;

b) persoanele juridice de drept public.

c) asociatiile sportive inscrise in registrul Directiilor Judetene de Tineret si Sport.

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de Legea 69/2000, vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale  din ramura de sport respectivă.

.Termenele limită pentru depunerea documentelor de Licentiere  la AJF  sunt stabilite astfel:

-       Cluburile nou promovate din campionatul judetean Liga a-5-a sunt obligate sa depuna dosarul cu documentele necesare pentru Licentiere  la AJF  pana la data de 25  iulie a anului în care au promovat, in caz contrar nu vor avea dreptul de participare in campionatul judetean Liga a 4-a; Celalalte echipe sunt obligate sa depuna dosarul de Licentire pana la data de 1 august a anului in curs.

În conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul de Organizare a Activitășii Fotbalistice condițiile de participare în competiție sunt:

 

 – Înscrierea şi condiţiile

1.Cluburile trebuie să completeze anual și să depuna la AJF  cererea oficială de înscriere în competiție, însoțită de documentele arătate mai jos, precum și de orice alte documente pe care forurile respective le pot solicita pentru a se putea verifica îndeplinirea condițiilor de înscriere până la următoarele termene-limită:

-            Sa fie afiliat.

-  Să dețină dreptul de participare in  Liga a-4-a ;

-  Să nu fie supus procedurii falimentului;

-  Să aiba un raport contractual în vederea folosinței unui stadion  omologat de AJF ( propieteate sau inchiriere) .

-  Sa faca dovada ca poate folosi un teren de rezerva in cazul in care terenul principal devine nefolosibil.

-  Să participe în competiţii cu 2  echipe de juniori (U19 si U15 )

-  Să aibă contracte încheiate cu antrenori calificati cu Licenta C ;

-  Să aibă contracte incheiate cu cadre medicale sau cu o clinică medicală pentru asigurarea asistenţei medicale a jucătorilor la antrenamente şi jocuri, astfel:

                        Liga a 4-a:  - 1 medic sau  1 asistent medical :

- Să aibă responsabili cu ordinea şi siguranţa;

La cererea AJF , să facă dovada că are asigurate sursele de finanţare care asigură participarea în competiţiile la care se înscrie;

Să se conformeze Statutului şi regulamentelor AJF şi în special, regulilor privind asigurarea integrităţii competiţiilor;

Să nu fie sau să nu fi fost implicat în oricare activitate îndreptată în scopul aranjării sau influenţării rezultatului unui joc la nivel nional sau internaţional;

nu aibă debite neachitate faţă de AJF . 

Sa faca dovada achitarii taxei de inscriere in campionateditia 2019- 2020 .      

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP