LICENTA UEFA "C"

15 Noiembrie 2019, la ora 16:59 / Publicat în Comunicate AJF / 166 vizualizări

LICENTA UEFA "C"

 

 

LICENTA ANTRENOR UEFA "C" - 2020

 EXAMENUL DE ADMITERE  consta in :

1.       PROBA PRACTICA se va desfasura in data de 30.11.2019 orele 10:00, locatia urmand a fi anuntata in timp util.

Proba practică cuprinde urmatoarele: un circuit tehnic și o probă de joc.

 

A) Circuitul tehnic  cuprinde o serie de elemente și procedee tehnice legate de conducerea mingii, lovirea mingii, dribling, preluarea orientată etc..

 

          Se pleacă de la conul indicat cu „Start” prin conducerea mingii, se efectuează slalom printre jaloane (dribling), ca în imagine, după care se execută o auto-pasă cu panoul din colț, urmată de o preluare orientată. Se continuă în conducere, trecând printre cele două jaloane, apoi se schimbă direcția prin exteriorul conului și se parcurge în viteză următoarea latură a terenului. Din nou schimbare de direcție prin exteriorul conului, urmată de conducere. După depășirea marcajului alb, jucătorul efectuează o auto-pasă pe poziție viitoare (mingea trebuie să treacă printre cele două jaloane, iar jucătorul să le ocolească prin exterior). Pentru încheierea probei, jucătorul trebuie să treacă cu mingea la picior de conul indicat cu „Sosire”. 

Se va puncta corectitudinea execuțiilor și  timpul de parcurgere al traseului. Fiecare candidat are dreptul la două încercări. Cine considera că a parcurs foarte bine traseul poate renunța la a doua încercare.

 

Punctaj

Nota

Sub 20”

10

20” – 22”

9

23” – 25”

8

26” – 28”

7

29” – 31”

6

32” – 35”

5

Peste 35”

4

 

* pentru fiecare jalon darmat candidatului i se vor adauga 2 secunde la timpul final.

 

B) Un joc la două porți. 

Nota finala pentru proba practica se va calcula facand media aritmetica intre nota de la circuitul tehnic si nota de la joc.

Nota minima de promovare a probei practice este nota 5.

Toti candidatii inscrisi au obligatia de a participa la proba practica.

Proba practica este eliminatore (neparticiparea la aceasta proba sau nepromovarea ei atrage dupa sine imposibilitatea prezentarii la proba scrisa). 

2) PROBA SCRISA va fi sub forma de grila – 20 de intrebari din tematica examenului de admitere, plus cunostinte generale despre fotbal, aceasta se va desfasura in data de 30.11.2018 orele 13:00, locatia urmand a fi anuntata in timp util.

Cele 20 de intrebari au o singura varianta de raspuns corecta, fiecare intrebare va fi notata cu 0.45 puncte + 1 punct din oficiu. 

Nota minima de promovare a probei scrise este nota 5.

Toti candidatii care au promovat proba practica au obligatia de a participa la proba scrisa. 

  TEMATICA pentru proba scrisă cuprinde:

a)      Cultura generala fotbalistica ;

b)      Istoricul jocului de fotbal din Romania si din lume ;

c)      Legile jocului de fotbal.

 

            NOTĂ:

!!! ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

!!! MEDIA FINALĂ SE CALCULEAZĂ FĂCÂND MEDIA ARITMETICĂ ÎNTRE NOTA DE LA PROBA PRACTICĂ ȘI NOTA DE LA PROBA SCRISĂ, MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE FIIND 5.

DACĂ MEDIA PRIMULUI SAU PRIMILOR CANDIDAȚI PICAȚI ESTE EGALĂ CU CEA A ULTIMULUI ADMIS, ACEȘTIA SUNT DECLARAȚI ADMIȘI.

!!! OCUPAREA LOCURILOR (DACĂ NUMĂRUL DE CANDIDAȚI DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE LOCURI) ADMITEREA SE VA FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR FINALE OBȚINUTE, CU PRECIZAREA CA MEDIA MINIMĂ DE PROMOVARE TREBUIE SĂ FIE  5.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE 25.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE LA PE SITE-UL AJF CALARASI LA DATA DE 02 DECEMBRIE 2019  – REZULTATE PRELIMINARII.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN PERIOADA 04 DECEMBRIE – 05 DECEMBRIE. CONTESTAȚIILE VOR FI DEPUSE ÎN SCRIS (DATATE ȘI SEMNATE) ȘI ÎNREGISTRATE LA REGISRATURA AJF CALARASI.

            Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de contestații numită de Conducerea AJF Calarasi. 

REZULTATELE FINALE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL/SITE AJF CALARASI  LA DATA DE 6  DECEMBRIE 2019.

            În conformitate cu art. 9 din Convenția UEFA 2015 - ”1. În principiu, un cursant trebuie  să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.

2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.”

            NOTĂ:

            Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajati AJF CALARASI, membrii ai Comisiei Tehnice și personalități ale fotbalului calarasean.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA C este de 300 lei (ACEASTA NU ESTE RAMBURSABILĂ).

TAXA DE CURS ESTE DE 250 lei.(efectuarea platii pana la finele modulului 1)

ECHIPAMENT PREZENTARE JAKO (TRENING, SORT, TRICOU) – 320lei (efectuarea platii pana la finele modulului 2) 

TAXA PENTRU CURSUL DE PERFECTIONARE ESTE DE 100 lei (PENTRU CARNETELE VALABILE) + 50 lei (EMITERE CARD)

CALENDAR:

LICENȚA C UEFA 2020

30 NOIEMBRIE-EXAMEN ADMITERE

 14-15 / 21- 22-  DECEMBRIE 2019 -MODULUL 1

11-12 / 18-19  IANUARIE 2020 -MODULUL 2

25-26 IANUARIE  / 01-02  FEBRUARIE - MODULUL 3

08 FEBRUARIE-EXAMENE FINALE

Modulele vor fi numai in zilele de sambata si duminica.

EXAMENUL FINAL SE VA DESFASURA IN DATA DE 08 FEBRUARIE 2020 SI VA CUPRINDE 2 PROBE :

1)      PROBA PRACTICA - va consta in conducerea unei parti de lectie de antrenament (1,2 exercitii) de catre fiecare cursant.

Subiectele vor fi elaborate de catre SFA (Scoala Federala de Antrenori) si vor fi in acord cu continutul tematicii de desfasurare a cursului dar si cu nivelul caruia i se adreseaza Licenta UEFA „C”.

Nota minima de promovare a probei practice este nota 5 (cinci).

2)      PROBA SCRISA – test tip GRILA (20 de intrebari) acestea vor fi elaborate de catre SFA (Scoala Federala de Antrenori)  din tematica/programa de desfasurare a cursului.

Cele 20 de intrebari au o singura varianta de raspuns corecta, fiecare intrebare va fi notata cu 0.45 puncte + 1 punct din oficiu.

Nota minina de promovare a probei scrise este nota 5 (cinci).

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP