SCOALA DE ANTRENORI - LICENTA UEFA C


Publicat in data de 01-11-2018, la ora 11:25

  

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI  DESFĂȘURAREA

EXAMENULUI  DE ADMITERE

PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA  „C „  2019

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

·         Fisa de inscriere (tipizat) ;

·         Copie dupa actul de identitat  sau pasaport ;

·         Copie legalizata dupa Diploma de Bacalaureat ;

·         Cazier juridic (original) ;

·         Dovada medicala care atesta ca este sanatos clinic si apt pentru efort fizic (original) ;

·         Aviz medical care sa ateste ca este apt din punct de vedere psihologic ;

·         2 fotografii 3/4 (pe suport de hartie foto si electronic – jpg, png) ;

 

Pentru cetatenii straini :

·         Test de limba romana ;

·         Traducere legalizata si echivalarea documentelor de studii conform Legii nr. 200/2004 ;

 

Pentru cetatenii straini care au absolvit studii in alte state :

·         Traducere legalizata si echivalarea documentelor de studii conform Legii nr. 200/2004

 

EXAMENUL DE ADMITERE  consta in :

1.       PROBA PRACTICA se va desfasura in data de 30.11.2018 orele 10:00, locatia urmand a fi anuntata in timp util.

Proba practică cuprinde urmatoarele: un circuit tehnic și o probă de joc.

 

A) Circuitul tehnic  cuprinde o serie de elemente și procedee tehnice legate de conducerea mingii, lovirea mingii, dribling, preluarea orientată etc..

 

          Se pleacă de la conul indicat cu „Start” prin conducerea mingii, se efectuează slalom printre jaloane (dribling), ca în imagine, după care se execută o auto-pasă cu panoul din colț, urmată de o preluare orientată. Se continuă în conducere, trecând printre cele două jaloane, apoi se schimbă direcția prin exteriorul conului și se parcurge în viteză următoarea latură a terenului. Din nou schimbare de direcție prin exteriorul conului, urmată de conducere. După depășirea marcajului alb, jucătorul efectuează o auto-pasă pe poziție viitoare (mingea trebuie să treacă printre cele două jaloane, iar jucătorul să le ocolească prin exterior). Pentru încheierea probei, jucătorul trebuie să treacă cu mingea la picior de conul indicat cu „Sosire”. 

 

Se va puncta corectitudinea execuțiilor și  timpul de parcurgere al traseului. Fiecare candidat are dreptul la două încercări. Cine considera că a parcurs foarte bine traseul poate renunța la a doua încercare.

 

 

Punctaj

Nota

Sub 20”

10

20” – 22”

9

23” – 25”

8

26” – 28”

7

29” – 31”

6

32” – 35”

5

Peste 35”

4

 

* pentru fiecare jalon darmat candidatului i se vor adauga 2 secunde la timpul final.

 

B) Un joc la două porți.

 

Nota finala pentru proba practica se va calcula facand media aritmetica intre nota de la circuitul tehnic si nota de la joc.

Nota minima de promovare a probei practice este nota 5.

Toti candidatii inscrisi au obligatia de a participa la proba practica.

Proba practica este eliminatore (neparticiparea la aceasta proba sau nepromovarea ei atrage dupa sine imposibilitatea prezentarii la proba scrisa).

 

2) PROBA SCRISA va fi sub forma de grila – 20 de intrebari din tematica examenului de admitere, plus cunostinte generale despre fotbal, se va desfasura in data de 30.11.2018 orele 14:00, locatia urmand a fi anuntata in timp util.

 

Cele 20 de intrebari au o singura varianta de raspuns corecta, fiecare intrebare va fi notata cu 0.45 puncte + 1 punct din oficiu.

 

Nota minima de promovare a probei scrise este nota 5.

Toti candidatii care au promovat proba practica au obligatia de a participa la proba scrisa.

 

  TEMATICA pentru proba scrisă cuprinde:

a)      Cultura generala fotbalistica ;

b)      Istoricul jocului de fotbal din Romania si din lume ;

c)      Legile jocului de fotbal.

 

            NOTĂ:

!!! ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

!!! MEDIA FINALĂ SE CALCULEAZĂ FĂCÂND MEDIA ARITMETICĂ ÎNTRE NOTA DE LA PROBA PRACTICĂ ȘI NOTA DE LA PROBA SCRISĂ, MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE FIIND 5.

DACĂ MEDIA PRIMULUI SAU PRIMILOR CANDIDAȚI PICAȚI ESTE EGALĂ CU CEA A ULTIMULUI ADMIS, ACEȘTIA SUNT DECLARAȚI ADMIȘI.

!!! OCUPAREA LOCURILOR (DACĂ NUMĂRUL DE CANDIDAȚI DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE LOCURI) ADMITEREA SE VA FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR FINALE OBȚINUTE, CU PRECIZAREA CA MEDIA MINIMĂ DE PROMOVARE TREBUIE SĂ FIE  5.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE 25.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE LA PE SITE-UL AJF CALARASI LA DATA DE 03 DECEMBRIE 2018  – REZULTATE PRELIMINARII.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN PERIOADA 04 DECEMBRIE – 05 DECEMBRIE. CONTESTAȚIILE VOR FI DEPUSE ÎN SCRIS (DATATE ȘI SEMNATE) ȘI ÎNREGISTRATE LA REGISRATURA AJF CALARASI.

            Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de contestații numită de Conducerea AJF Calarasi. 

REZULTATELE FINALE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL/SITE AJF CALARASI  LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2018.

            În conformitate cu art. 9 din Convenția UEFA 2015 - ”1. În principiu, un cursant trebuie  să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.

2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.”

            NOTĂ:

            Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajati AJF CALARASI, membrii ai Comisiei Tehnice și personalități ale fotbalului calarasean.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA C este de 300 lei (ACEASTA NU ESTE RAMBURSABILĂ).

TAXA DE CURS ESTE DE 200 lei. 

TAXA PENTRU CURSUL DE PERFECTIONARE ESTE DE 100 lei (PENTRU CARNETELE VALABILE) + 50 lei (EMITERE CARD)

CALENDAR:

LICENȚA C UEFA 2019

30 NOIEMBRIE-EXAMEN ADMITERE

9 DECEMBRIE-CURS PERFECTIONARE

 12-13 / 19-20  IANUARIE-MODULUL 1

26-27 IANUARIE / 2-3 FEBRUARIE-MODULUL 2

9-10 / 16-17 FEBRUARIE-MODULUL 3

23 FEBRUARIE-EXAMENE FINALE

Modulele vor fi numai in zilele de sambata si duminica.

 

EXAMENUL FINAL SE VA DESFASURA IN DATA DE 23 FEBRUARIE 2019 SI VA CUPRINDE 2 PROBE :

1)       Proba practica ;

2)       Proba scrisa .

 

1)      PROBA PRACTICA - va consta in conducerea unei parti de lectie de antrenament (1,2 exercitii) de catre fiecare cursant.

Subiectele vor fi elaborate de catre SFA (Scoala Federala de Antrenori) si vor fi in acord cu continutul tematicii de desfasurare a cursului dar si cu nivelul caruia i se adreseaza Licenta UEFA „C”.

 

Nota minima de promovare a probei practice este nota 5 (cinci).

 

2)      PROBA SCRISA – test tip GRILA (20 de intrebari) acestea vor fi elaborate de catre SFA (Scoala Federala de Antrenori)  din tematica/programa de desfasurare a cursului.

 

Cele 20 de intrebari au o singura varianta de raspuns corecta, fiecare intrebare va fi notata cu 0.45 puncte + 1 punct din oficiu.

 

Nota minina de promovare a probei scrise este nota 5 (cinci).

 


Vezi mai multe stiri din categoria: Comunicate AJF    |    Vezi toate stirile

Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe