CONVOCATOR A.G.A.2019

09 Mai 2019, la ora 12:16 / Publicat în Comunicate AJF / 249 vizualizări

CONVOCATOR A.G.A.2019

Prin prezenta, va comunicam că in data de 09.06.2019, ora 14:30, este convocată Adunarea Generală Ordinară a AJF DOLJ, care va avea loc la Casa Armatei din Craiova, str. Marin Sorescu, nr. 2, jud. Dolj, cu următoarea                                                                                           .                                                                  ORDINE DE ZI: 

1.Constatarea întrunirii cvorumului;                                                                                                  

2.Aprobarea ordinii de zi;                                                                                                                  

3.Alocutiunea Presedintelui AJF Dolj:                                                                                                      

4.Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale, care vor avea calitatea si de scrutatori; 

5.Desemnarea comisiei de validare a voturilor si solutionarea contestatiilor(daca este cazul);  

6.Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv si raportul administratiei asociatiei privind activitatea desfășurată în perioada parcursă de la ultima adunare generală;                            

7.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil pe anul precedent si descărcarea de gestiune;                                                                                                                                   

8.Prezentarea sintezei și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori ;                                           

9.Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;                                                                                                                                                      

10.Afilierea si dezafilierea unor membrii, dupa caz;                                                                                                     

11.Dezbaterea privind implementarea noii sigle a AJF Dolj;                                                   

12.Pezentarea si aprobarea propunerilor de schimbare sau completare a unor articole din ROAF si Regulamentul disciplinar al AJF Dolj;                  

13.Alegerea Vicepresedintelui si al unui reprezentant a echipelor participante in liga a V-a in Comitetul   Executiv;                                                                                                                                  

14.Aprobarea HOTARÂRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A  AJF DOLJ din 09.06.2019.

  Materialele supuse discuției si aprobarii Adunarii Generale precum si conditiile candidatilor la functiile respective  pot fi consultate la sediul și pe site-ul AJF Dolj;  Candidatii pot depune candidatura pana la data de 20.05.2019, ora 15:00 la secretariatul AJF Dolj.                                                                                               Numele delegatilor desemnati de conducerile structurilor sportive afiliate, trebuie comunicate la secretariatul AJF Dolj cu minim 5 zile înainte de data desfășurării Adunarii Generale, urmând ca acestia sa se prezinte la adunare cu mandat scris  emis de membrul afiliat respectiv.                                                                                                                              

  upload/dj/files/bilant_AJF 2018.pdf

   upload/dj/files/bvc an 2019.pdf

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP