CONVOCATOR

22 Ianuarie 2019, la ora 11:50 / Publicat în Comunicate AJF / 894 vizualizări

CONVOCATOR

  Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal Galati, conform prevederilor statutare convoaca membrii afiliati la sedinta Adunarii Generale Ordinare în vederea reluării competiţiilor care se va desfasura la data 16.02.2019, ora 11:00, in Galati, str. Nicolae Balcescu, nr.1 – Centrul de Afaceri Dunarea si va avea urmatoarea ordine de zi :

 1. Constatarea întrunirii cvorumului;
 2. Aprobarea ordinii de zi;
 3. Alocuţiunea preşedintelui AJF;
 4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care a fost făcut prin stenogramă;
 5. Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;
 6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;
 7. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;
 8. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
 9. Afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF, după caz;
 10. Adoptarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a A.J.F. Galaţi din 16.02.2019;
 11. Actualizarea actului constitutiv al AJF Galaţi conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 16.02.2019;
 12. Imputernicirea Presedintelui de a semna hotararea adunarii generale precum si actul constitutiv actualizat, precum si imputernicirea persoanei care va inregistra modificarile actului constitutiv actualizat si hotararea Adunarii Generale din 16.02.2019 la Judecatoria Galati, la Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului,  precum si la Federatia Romana de Fotbal.
 13. Informare privind desfăşurarea returului campionatelor judeţene şi Cupa României;
 14. Diverse discuţii şi propuneri.

În vederea organizării în condiţii statutare a Adunării Generale Ordinare a A.J.F. Galaţi, vă rugăm ca până la data de 11.02.2019, orele 12.00, să ne comunicaţi prin fax 0236414007 sau e-mail, numele şi funcţia delegatului care va participa la Adunare Generală Ordinară.

            Prezenţa este obligatorie pentru toţi reprezentanţii asociaţiilor şi cluburilor afiliate la A.J.F. Galaţi.

 

 • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP