Informari si comunicate AJF

ATENTIE - REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ


Publicat in data de 14-12-2018, la ora 12:14

 1 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3, CAMPIONATUL EDIŢIEI 2019 / 2020

1. Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 29 mai 2014, promovează din Liga 4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2019/2020, cele 21 de echipe câştigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de AJF/AMFB. Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, tur - retur, pe terenul fiecărei echipe. Pentru promovarea în Liga 3, datele de disputare sunt: 15 iunie 2019, ora 18:00, turul, și 22 iunie 2019, ora 17:30, returul.

2. Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând structurilor sportive cu personalitate juridică. Până la data de 14 ianuarie 2019, fiecare asociaţie judeţeană are obligaţia de a trimite, la Departamentul Competiţii al FRF, un tabel cu cluburile/asociaţiile sportive participante la campionatul Ligii 4, ediţia 2018/2019.

3. Asociaţiile judeţene de fotbal, respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 10 iunie 2019, echipele structurile sportive calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

4. Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul I în fiecare județ sau în Municipiul București. În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate Sportivă eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplinește condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

5. În situația în care o asociație sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IV-a într-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba modificarea formei si/sau structurii juridice a asociației sportive respective în scopul participării la barajul de promovare în Liga a 3-a, cu îndeplinirea procedurii prevăzute mai jos: 2 a) Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal/AMFB omologhează rezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obținute de către echipele participante în Liga a IV-a, ediția 2018/2019; b) Asociația sportivă câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a va formula către AJF/AMFB, în perioada 31 mai - 10 iunie 2019, o cerere pentru aprobarea modificării formei și/sau structurii juridice; c) La cererea prevăzută la litera b) de mai sus se vor anexa toate documentele cu privire la structura sportivă cu personalitate juridică (club sportiv) care va activa în competiții în locul asociației sportive. În situația în care există un refuz exprimat de către jucători, antrenori, asociați, împuterniciți, etc. cu privire la continuarea activității la structura sportivă cu personalitate juridică, se vor anexa și înscrisurile din care rezultă refuzul expres al acestora. În situația în care AJF/AMFB consideră necesare documente suplimentare poate acorda un termen pentru depunerea acestora, fără ca termenul acordat să poată depăși data limită până la care se poate depune cererea, respectiv 10 iunie 2019; d) Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB va analiza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, menționată la litera b), urmând a o aproba dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii: 1. Structura sportivă cu personalitate juridică a fost înființată în cursul sezonului competițional 2018/2019. Nu vor fi admise în nicio situație solicitări cu privire la o structură sportivă cu personalitate juridică înființată anterior datei de începere a competiției Liga a IV-a, ediția 2018/2019. 2. Sediul structurii sportive cu personalitate juridică este în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea asociația sportivă care a formulat solicitarea. 3. Jucătorii legitimați la asociația sportivă solicitantă vor fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică, cu excepția celor care își exprimă în scris refuzul de a fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică. 3.1 După aprobarea cererii, AJF/AMFB va înscrie în fișele sportivilor și în carnetele de legitimare denumirea structurii sportive cu personalitate juridică, cu excepția sportivilor care au refuzat în mod expres continuarea activității la clubul sportiv. 4. Staff-ul tehnic al clubului sportiv este același cu staff-ul tehnic al asociatiei sportive, cu excepția persoanelor care refuză în scris continuarea activitătii la structura sportivă cu personalitate juridică. 5. Stadionul pe care asociația sportivă și-a desfășurat jocurile de pe teren propriu în cadrul Ligii a IV-a este același cu stadionul pe care își va desfășura activitatea clubul sportiv.

6. Culorile structurii sportive cu personalitate juridică și echipamentul jucătorilor sunt identice cu cele utilizate de asociația sportivă. 3 7. Majoritatea membrilor fondatori ai structurii sportive cu personalitate juridică sunt aceiași cu membrii care au fondat asociația sportivă, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu personalitate juridică. 8. Persoanele împuternicite să reprezinte asociația sportivă se regăsesc în cadrul organelor de conducere ale structurii sportive cu personalitate juridică, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu personalitate juridică. e) În situația aprobării solicitării menționate la litera b) de mai sus, Asociația Județeană de Fotbal/AMFB va comunica FRF, în termenul prevăzut la art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a, ediția de campionat 2019/2020, denumirea asociației sportive câștigătoare a Ligii a IV-a, cu mențiunea că s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice a acesteia, specificându-se, în mod expres, denumirea structurii sportive cu personalitate juridică. AJF/AMFB va anexa comunicării de mai sus decizia Comitetului Executiv al AJF/AMFB prin care s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice și Certificatul de Identitate Sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului pentru clubul sportiv respectiv. În situația în care Certificatul de Identitate Sportivă al cluburilor nu va fi comunicat către FRF până la termenul prevăzut în prezentul Regulament, de către AJF/AMFB, cluburile respective nu vor avea drept de participare la jocurile de baraj; f) Nu are dreptul de a participa la jocurile de baraj o echipă campioană a unui judeţ, dacă clubul acesteia nu își are sediul într-una din localitățile situate în județul în care a obținut titlul de campioană. (în această situaţie va fi este acceptată la jocurile de baraj echipa clasată pe locul următor în campionatul judeţean respective și care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament). 6. Stabilirea jocurilor de baraj va fi făcută prin tragere la sorţi în prezenţa tuturor reprezentanţilor asociaţiilor judeţene de fotbal, în luna februarie 2019, de către Departamentul Competiţii al FRF, astfel: - în conformitate cu împărţirea pe regiuni administrative a ţării și ţinând cont de necesitatea de a avea şase judeţe în fiecare regiune, se împart cele 42 asociaţii rezultând următoarele 7 (șapte) regiuni:  Regiunea 1, Nord-Est: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava, Vaslui  Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj  Regiunea 3, Centru: Alba, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu 4  Regiunea 4, Vest: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş, Gorj, Mehedinţi  Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa  Regiunea 6, Sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti, Ilfov, Prahova  Regiunea 7, Sud-Est: Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Buzău, Vrancea - pentru fiecare regiune în parte, tragerea la sorţi va fi făcută doar între cele şase echipe, stabilindu-se astfel cele 3 (trei) jocuri de baraj din fiecare regiune - prima echipă extrasă din urnă pentru fiecare joc de baraj este echipa organizatoare a jocului tur, urmând ca meciul retur să se desfăşoare pe terenul celeilalte echipei adverse, care va avea dobândi calitatea de organizator al jocului.

7. În situaţia în care, după disputarea celor două jocuri de baraj, egalitatea se menţine (la puncte și golaveraj), golurile marcate în deplasare contează dublu şi se declară câștigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Dacă și în aceste condiţii egalitatea persistă, după o pauză de 5 minute acordată la terminarea celor 90 de minute regulamentare, jocul retur se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauze între ele (doar pentru schimbarea terenului). În cazul în care egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa câştigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă, în conformitate cu Legile Jocului.

8. Sancţiunile care decurg din cumulul de cartonaşe galbene primite de jucători în campionatul Ligii 4 nu vor fi aplicate acţionează în meciurile de baraj, fiind menținute menţinându-se numai suspendările aplicate pentru alte abateri disciplinare (cartonaş roşu, etc.).

9. Cluburile Structurile sportive ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au obligaţia să depună la FRF, în vederea înregistrării, până la data de 12 iunie 2019, tabele nominale cuprinzând maxim 22 jucători care participă la jocul de baraj, tabele care vor cuprinde următoarele date:  numele şi prenumele jucătorilor, CNP-ul, data şi locul naşterii;  numărul carnetului de legitimare / licenţei;  data la care a fost legitimat la clubul care participă la baraj Tabelul va fi semnat şi ştampilat atât de reprezentantul legal al clubului, cât şi de AJF-ul competent teritorial, care va confirma că jucătorii din tabel au drept de joc 5 pentru echipa respectivă, au viză anuală pe 2019 şi au viză medicală valabilă care va trebui să fie în conformitate cu art.7, lit. c) din RSTJF (acordată de o unitate medico-sportivă competentă). 9.1. La jocurile de baraj, echipele participante vor prezenta și anexa la raportul arbitrului, odată cu înscrierea jucătorilor și oficialilor, lista nominală a celor 22 de jucători care participă la aceste partide. 9.2. În situaţia în care, în raportul arbitrului, vor fi trecuţi jucători care nu se regăsesc pe lista nominală cu cei 22 de jucători, depusă de cluburi la Departamentul Competiţii al FRF, aceştia nu vor avea drept de joc, iar în cazul folosirii lor la jocurile de baraj, comisiile competente ale FRF vor aplica măsurile regulamentare care se impun. 9.3. În cazul în care, după transmiterea tabelului la FRF apar indisponibilităţi, înlocuirile necesare de jucători pot fi comunicate prin fax la FRF în ziua premergătoare jocului, până la ora 12.00, împreună cu dovezile medicale aferente. 9.4. În situaţia eliminării portarului în primul joc de baraj, cluburile care au trecut pe lista de 22 de jucători doar doi portari, pot înlocui pe listă portarul eliminat, cu un alt portar cu drept de joc pentru echipa respectivă.

10. La jocurile de baraj au drept de joc, jucătorii legitimaţi/transferaţi regulamentar la clubul în cauză, cu excepţia celor legitimaţi/transferaţi în ultimele 6 etape înainte de terminarea campionatului Ligii a 4-a, aşa cum prevede art. 19, alin. 7, teza finală din RSTJF.

11. La jocurile de baraj se aplică următoarele reguli: a) pot fi efectuate maxim 4 (patru) înlocuiri de jucători; b) nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniori, a jucătorilor U19 sau a jucătorilor U21; c) identificarea jucătorilor (seniori/juniori) se face numai cu carnetul de legitimare sau licenţa; d) ambele echipe sunt obligate să se prezinte la teren cu două seturi de echipament de culori diferite; e) echipa organizatoare a jocului trebuie să pună la dispoziţie minim trei mingi de joc pentru buna desfăşurare a partidei. 6

12. Cheltuielile necesare pentru organizarea jocurilor de baraj vor fi suportate de echipa organizatoare a fiecărui joc, astfel:  cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor în valoare de 3.000 lei, valoare corespunzătoare Ligii 3  cheltuielile de organizare a jocului: chirie stadion, asigurarea ordinii și siguranţei, a asistenţei medicale și a tot ce implică desfășurarea jocurilor

13. Cluburile cu echipe participante la jocurile de baraj sunt obligate: a) să achite AJF-ului la care sunt afiliate, până la data de 10 iunie 2019, suma de 3.000 lei, reprezentând cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neprogramarea echipei clubului în cauză la jocul de baraj și la pierderea jocului prin forfait; b) să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF pentru organizarea unui joc oficial; c) stadionul pe care se va desfășura jocul de baraj trebuie să fie omologat cel puţin pentru nivelul Ligii 4; d) clubul organizator are obligaţia de a asigura pe întreaga desfăşurare a jocului, asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art. 54 alin 2 din ROAF, corespunzătoare Ligii 3.

14. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz. În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismele jurisdicționale competente cu soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF.


Vezi mai multe stiri din categoria: Comunicate AJF    |    Vezi toate stirile

Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe