In atentia membrilor afiliati

08 Iulie 2019, la ora 09:31 / Publicat în Comunicate AJF / 352 vizualizări

In atentia membrilor afiliati

 

Către,

                                      Membrii afiliați ai AJF Giurgiu

       În urma ședinței Comitetului Executiv al AJF Giurgiu din data de 07.07.2019, s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare , pentru data de 10.08.2019, ora 10.00, la sediul AJF Giurgiu din str. 1 Decembrie 1918, Punct Termic 51, cu următoarea ordine de zi:

 

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuţiunea preşedintelui AJF;

d) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

f) prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;

g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i)  prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;    

j) afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF, după caz;

k) alegerea unui nou membru în Comitetul Executiv  - liga 5 seria nord;

l) punerea în discuţie a propunerilor transmise de către membrii AJF şi ai Comitetului Executiv;

m) alte propuneri ale membrilor AJF sau ale membrilor Comitetului Executiv al AJF;

n) aprobarea hotărârii Adunării Generale.

           Toți membrii afiliați, au posibilitatea  ca în termen de 15 zile față de ziua când se desfășoară Adunarea Generală Ordinară, să înainteze propunerile în vederea includerii acestora pe ordinea de zi.

           Conform Statutului AJF Giurgiu, fiecare club poate fi reprezentat de către o singură persoana care are drept de vot pentru clubul respectiv (de regulă președinte, vicepreședinte sau o funcție echivalentă), care trebuie să prezinte delegație scrisă din partea clubului și CI.                                                                                      

 

           Cu stimă,

                                                                                                                                                     Președinte,

                                                    Prof. Barbu Florentin

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP