HOTARARE CEX din 03.07.2023

13 Iulie 2023, la ora 14:55 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 483 vizualizări

HOTARARE CEX din 03.07.2023

 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ILFOV - Comitetul Executiv

 

București, strada Thoma Ionescu nr 9 , Sector 5, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702 

PROCES VERBAL

din data de 03.07.2023

 

 

La şedinţa din data de 03.07.2023 a Comitetului Executiv a Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov, București, Strada Thoma Ionescu nr.9, Clădirea Griro, Sector 5, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, din totalul de 7 membri ai acestuia, au fost prezenți un număr de 6 membri , respectiv au participat: BUHAC Constantin, COZA Ionuț, CHIRIAC Iordan, TANASA Mugurel, SERBAN Marius, PORUMBACU Mugurel si Daniel Blagoe Secretar General fara drept de vot .

 

 

Prezenţa la şedinţă a fost de 80% din totalul membrilor comitetului executiv fiind întrunit statutar (conform prevederilor legale în vigoare).

 

Membrii Comitetului executiv prezenți în ședință au desemnat Președinte al ședinței pe dl. BUHAC Constantin.

Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, a desemnat secretar de ședință pe dl. Blagoe Daniel, secretar general al Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov care urmează să întocmească prezentul proces verbal al ședinței.

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

 

1. Constituire CEX al Asociatie Judetene de Fotbal Ilfov .

2. Aprobarea taxelor si cotizatiilor valabile din sezonul 2023-2024 !

3. Ratificarea hotararilor CEX provizoriu .

4. Inlocuirea d-lui Constantin Buhac ,membru in Comisia de Omologari a Terenurilor  .

5. Aprobarea membrilor Comisiei de Competitii .

6. Stabilire responsabilitati vicepresedinti AJF Ilfov .

7. Incetarea raporturilor contractuale cu domnii Craciun Dumitru si Sange Niculae

8. Numire Trezorier si stabilirea procedurilor pentru platile bancare .

9. Finantare CJA .

10. Lista Observatori de arbitrii pentru Liga a-3-a .

11. Constituire CEX Urgenta .

12. Convocare AG .

13. Onorariu Comisia de Disciplina

14. Somatie AMFB privind echipele care activeaza la AMFB si au CIS si sediul in Ilfov

15. Comisia Economica

16. Fotbal Connect

17. Diverse

 

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv prezenti s-au luat următoarele hotărâri:

 

1. Se constata ca in urma hotararilor Adunarii Generale din data de 20.05.2021 si 20.03.2023 coroborat cu hotaraile judecatoresti definitive din data de 12.06.2023 si 23.05.2023 emise de Judecatoria Buftea  , componenta CEX al AJF Ilfov este urmatoarea :

BUHAC C-TIN - PRESEDINTE

TANASA MUGUREL - VICEPRESEDINTE

SERBAN MARIUS -VICEPRESEDINTE

CHIRIAC IORDAN - REP . LIGA A 4-A

PORUMBACU MUGUREL - REP. COPII SI JUNIORI

LOLICERU VLAD - REP. COPII SI JUNIORI

GRIGORE STELIAN - REP. LIGA A-5-A ( in cazul caruia, se dispune inceperea procedurii de inlocuire intrucat clubul al carui reprezentant era , nu mai activeaza in competitiile organizate de AJF Ilfov , AS Vulturii Pasarea fiind exclusa din competitii ) .

2. Se aproba noile taxe si cotizatii (valorile se regasesc  atasat in anexa .)

3. Se aproba cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor hotararilor pronuntate de CEX provizoriu .

4. Se aproba inlocuirea d-lui Buhac Constantin din cadrul Comisiei de Omologare a Terenurilor cu d-ul Chiriac Iordan .

5. Se aproba componenta membrilor Comisiei de Competitii dupa cum urmeaza :

Porumbacu Mugurel - presedinte

Serban Marius -Membru

6. Se aproba ca d-ul vicepresedinte Tanasa Mugurel sa fie responsabil cu departamentu Competitii iar d-ul vicepresedinte Serban Marius sa fie responsabil cu departamentul Tehnic .

7. Se aproba incetare raporturilor contractuale cu domnii Craciun D-tru si Sange Niculae .

8. Se aproba preluarea atributiilor de trezorier de catre d-lui Tanasa Mugurel . Se aproba ca fiecare plata prin banca sa fie facuta numai cu aprobare CEX Urgenta .

9. Se hoataraste ca toate taxele si cotizatiile pentru Comisia Judeteana de Arbitri sa fie incasate  de catre AJF Ilfov urmand ca dupa aceea in urma referatelor de necesitate sa fie administrati conform nevoilor comisiei .

10. Se aproba lista de observatori de arbitrii pentru liga a-3-a formata din

                        1.Jarca Vasile

2. Lupsa Adrian

3. Mandita Cristian  

11. Se constituie CEX de urgenta conform statutul AJF Ilfov , avand urmatoarea componenta : Buhac C-tin -presedinte , Tanasa Mugurel - vicepresedinte , Serban Marius - vicepresedinte si Daniel Blagoe  secretar general fara drept de vot .

12. Se aproba onorariul pentru membrii Comisie de Disciplina dupa cum urmeaza :

400 de lei brut pentru membrii comisie si 150 de lei pentru secretarul comisiei , sumele sunt brute si se vor emite facuri pentru ele .

13. Se va notifica in scris AMFB Bucuresti cu privire la faptul ca in cazul in care vor mai exista cluburi cu sediul si CIS de Ilfov care se vor inscrie in competitiile AMFB fara a avea negatie din partea AJF Ilfov ne vom adresa FRF respectiv Comisia Nationala de Solutionare a Litigiilor .

14. Se aproba componenta Comisiei Economice din cadrul AJF Ilfov  .

Calin Simeria

Serban Marius

Coza Ionut

Blagoe Daniel

 

 

Prezentul proces verbal va fi pastrat intr-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov și intră în vigoare de la data publicării pe site ul oficial www.frf-ajf.ro/ilfov

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP