REGULAMENT DE EVALUARE ȘI OBTINEREA CERTIFICARII - Liga a 4-a

27 Mai 2023, la ora 10:52 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 697 vizualizări

REGULAMENT DE EVALUARE ȘI OBTINEREA CERTIFICARII - Liga a 4-a

 

REGULAMENT DE EVALUARE ȘI OBTINEREA CERTIFICARII
ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ÎN
CAMPIONATUL JUDEȚEAN LIGA a 4 a AJF ILFOV

(reactualizat)

 

 

 


Art. 1  În conformitate cu art. 37 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice al AJF Ilfov, Comitetul Executiv a adoptat prin hotararea nr. 4 din 23.06.2022; conditiile de participare in campionatul Liga a 4 a organizat de AJF Ilfov. Prezentul regulament actualizeaza normele si procedurile de participare in competitia campionatului Liga a 4 a, editia 2023-2024.


Art. 2  Prezentul regulament se aplică cluburilor afiliate la AJF ILFOV în vederea participării in campionatul județean Liga 4, editia 2023-2024.


Art. 3  Calificarea pentru participarea in campionatului judetean  liga a 4 a, incepand cu sezonul  2023/2024, va fi posibila pe baza criteriul meritului sportiv insa va depinde și de
           alte criterii stabilite în cadrul prezentei procedurii de licențiere:

·       criterii sportive,

·       criterii legate de infrastructură,

·       criterii administrative,

·       criterii juridice și financiare.

In acest sens, clubul care solicita licentierea pentru participarea in campionatul Judetean Liga a 4 a, va obtine in prima etapa acordul de principiu in vederea participarii in campionatul Judetean Liga a 4 a,           dupa care in etapa finala, va obtine certificatul de licentiere !

Art. 4  Obiectivele prezentului regulament sunt :     

                                                   
          a) Îmbunătățirea continuă a standardelor minime privitoare la activitatea fotbalistică din județul Ilfov;
          b) Acordarea unei atenții prioritare tinerilor care practică activitatea fotbalistică;
          c) Asigurarea unui nivel adecvat de organizare la nivelul cluburilor de Liga 4;
          d ) Adaptarea infrastructurii sportive și sporirea siguranței pentru oficialii participanți la jocurile de fotbal;
          e) Acordarea importanței cuvenite și achitarea la timp a angajamentelor financiare  către angajați, autorități și alte cluburi.


Art. 5 Condițiile minime pentru ca un club să poată solicita acordul de principiu in vederea participarii in Campionatul Judetean Liga a 4 a sunt următoarele:

          a) Teren omologat de catre AJF Ilfov situat pe raza judetului ILFOV;
          b) Antrenor – posesor de minim Licența C-UEFA in termen de valabilitate;
          c) Situația financiară a clubului sa fie stabila, fără a inregistra datorii restante catre AJF    Ilfov;

          d) Sa inscrie si sa termine editia de campionat cu minim doua echipe de copii si juniori ( OBLIGATORIU una dintre echipe sa fie din categoria U19, U17, U15, U13) si sa fie din categorii de varsta diferite;
          e) Clubul trebuie să detina CERTIFICAT DE IDENTITATE SPORTIVĂ eliberat de M.T.S sau D.J.T.S ILFOV;

          f ) Sediul obligatoriu in Judetul Ilfov.

Art. 6 Conditiile de omologare ale stadionului in vederea obtinerii Certificatului de Licentiere:

          a) Terenul de joc- va avea următoarele dimensiuni: lungime 100 - 110 metri, iar
          lățimea 64 - 75 metri. Dacă din motive constructive ale terenului dimensiunile de mai sus nu pot fi respectate, se pot admite următoarele dimensiuni minime :  lungime 95 - 105 metri, lățime 62 - 70 metri;
          b) Porțile de joc -stalpii, barele portilor  trebuie să fie obligatoriu din aluminiu, de  culoare albă,de formă rotundă sau eliptică şi să aibă lungimea între stâlpi de 7,32 m, iar înălţimea de la sol la bara transversală de 2,44m;
          c) Marcajul terenului - corespunzător „Legilor jocului”, cu materiale adecvate și fără să prezinte pericol pentru jucători (maxim 12 cm.grosimea linilor)
          d) Steaguri de colț - regulamentare, înălțime minimă de 1,5 metri;
          e) Gard împrejmuitor - înălțimea minimă de 1,5 metri. Distanța de la gard la linia de margine va fi de minim 2 metri, iar de la gard la linia de poartă va fi de minim 3 metri.
          f) Protecție de la cabine la terenul de joc – tunel de protecție acolo unde este posibil, sau traseu complet izolat de public, astfel încât să asigure siguranța și  securitatea jucătorilor, arbitrilor și oficialilor;
          g) Vestiare - obligatoriu trei : 1 vestiar pentru echipa gazdă cu minim 20 de locuri pe  scaune, 1 vestiar pentru echipa oaspete cu minim 20 de locuri și 1 vestiar pentru  arbitri, având asigurate condiții de igienă (grup sanitar, energie electrică și apă ); 
          h) Bănci de rezervă –una pentru gazde si una pentru oaspeti, acoperite, pentru minim 15 persoane fiecare;

           i) Tribuna cu locuri pe scaune - minim 200 de locuri

 Art. 7 Dacă nu este proprietarul stadionului, clubul trebuie să facă dovada încheierii cu un       contract scris cu proprietarul sau cu titularul dreptului de folosinţă al stadionului pe care îl va folosi, care să fie valabil pe toată durata anului competițional.

Pierderea dreptului de folosinta al stadionului pe durata desfasurarii competitiei, in cazul in care, clubul nu poate face dovada detinerii unui alt stadion omologat de catre AJF Ilfov sau FRF, pe care sa isi desfasoare jocurile in organizare proprie, aflat pe raza judetului Ilfov, va duce automat la neprogramarea jocurilor in organizare proprie, pana la remedierea situatiei cu respectarea prevederilor ROAF al AJF Ilfov (dupa doua neprogramarii, echipa este exclusa din competitie).

Se interzice cu desavarsire, organizarea unei partide in calitate de echipa gazda, pe stadionul echipei oaspete!

Art. 8 Începând din sezonul 2023/2024, echipele sunt obligate să aibă în teren pe toată  durata jocului doi jucători U19 (nascuti 2005 sau mai mici, varsta minima fiind 14 ani impliniti). Dacă unul dintre aceștia, sau ambii,sunt eliminați din teren (cartonaș roșu), echipa în cauză nu este obligată să introducă în teren un alt jucător care sa indeplineasca conditiile respective, în acel joc.

Art. 9 Dacă până cu 30 de zile înainte de începerea oficială a competiției un clubnu poate îndeplini cumulativ condițiile de la Art. 5 și Art. 7 sau nu va avea achitate integral toate obligatiile financiare catre AJF (debite restante, taxe aferente participarii in noul sezon) acesta NU va primi licența pentru a evolua în Liga 4, respectiv Certificatul de Licentiere și va putea să evolueze doar într-o ligă inferioară, conform
 prevederilor regulamentelor în vigoare;

Art. 10 Cererea de obtinere a acordului de principiu in vederea participarii in campionatul Judetean Liga a 4-a  va contine urmatoarele documente  :
          a) cerere pentru evaluare in vederea obţinerii licenţei, (vezi anexa 1)
          b) certificat de identitate sportivă eliberat de M.T.S. sau D.J.T.S ILFOV,
          c) copia actului de proprietate / concesiune / închiriere/drept de uilizare a
          bazei sportive,
          d) chitanța cu dovada plății taxei de evaluare (in valoare de 300 lei)
          e) pentru antrenorul principal al echipei de liga a 4 a, contractul sau înţelegere scrisă

             - copia documentului de calificare – cel puţin „Licenta UEFA – C”,
             - copie CI / BI,
             - doua fotografii tip buletin, in vederea reinoirii ecusoanelor
          f) pentru delegatul dovada calitatii oficiale a acestuia

          - copie CI / BI,
          - doua fotografii tip buletin, in vederea reinoirii ecusoanelor

          g) formular cu actualizarea datelor ce va cuprinde organigrama clubului si oficialii acestuia si specimen de semnatura

          h) cerere de inscriere in competitii

Art. 11 In urma obtinerii acordului de principiu, clubul solicitant se va adresa cu cerere catre Comisia de Omologari si va solicita omologarea terenului. In urma obtinerii  Certificatului de Omologare, clubul va depune catre Comisia Județeana de Evaluare și Licentiere, Certificatul de Omologare si dovada achitarii taxei de omologare, cat si a tuturor taxelor aferente sezonului pentru care solicita licentierea, (taxa membru afiliat, taxa de participare atat pentru echipa de seniori cat si pentru echipele de copii, taxa ecusoane,  urmand sa ii fie eliberat in termen de 7 zile Certificatul de Licentiere in vederea participarii in campionatul Judetean Liga a 4 a !


Art. 12 Toate cluburile care depun documentația de licențiere, si in urma analizei și a   omologării terenurilor,  îndeplinesc condițiile din prezentul regulament, vor primi un
           CERTIFICAT DE LICENȚIERE pentru a evolua în Liga a 4 a în următorul sezon.

 
Art. 13  Prezentul regulament se aplica si echipelor din Liga 5 care doresc să promoveze la  Liga 4, dar și la  echipelor din Liga 3 care retrogradează și solicită înscrierea în competiția Liga 4;


Art. 14 În cazul în care clubul a cărei echipă obține prin merit sportiv promovarea în Liga 4  dar nu obține în timp util Certificatul de Licențiere, acesta nu se va putea înscrie în  Campionatul Județean Liga 4, acest drept revenind următoarei clasate care a depus  documentația și a obținut Certificatul de Licențiere;

Art, 15 Conditii obligatorii de organizare a partidelor de campionat liga a 4-a:

-        La toate jocurile oficiale este obligatorie prezenta unei ambulante cu asistent medical sau medic

-        La toate jocurile oficiale este obligatorie prezenta unui numar de minim 5 stewarzi

-        Inainte de inceperea jocului, gazdele sunt obligate sa prezinte observatorului de joc, planul de actiune.

-        Inainte de joc in situatia in care ambele echipe au echipament asemanator, echipa gazda va schimba echipamentul.

         

 Art. 16 Comisia Judeteana de Evaluare si Licențiere va fi numită prin Decizie de către CEX   al AJF Ilfov si va avea in componenta 3 membrii
            
Art. 17 Hotărârile Comisiei de Licențiere pot fi atacate la Comisia de Apel a AJF lfov.

Art. 18 Cererea privind acordul de pricipiu este prevăzută în Anexă la prezentului regulament;

Art. 19 În vederea analizarii cererii de obtinere a acordului de principiu, clubul va achita suma nerambursabilă de  300 lei, reprezentand taxa de evaluare, către AJF Ilfov

Art. 20 Taxa pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE LICENTIERE este de 500 de lei.

Art. 21 Perioada de solicitare a acordului de principiu este cuprinsa in fiecare an intre 1 Iunie  si 30 Iunie !


Art. 22 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicarii pe site-ul oficial al AJF Ilfov si  se considera informare oficiala fiind opozabila oricaror membri afiliati sau persoane direct interesate.ANEXA 1


Antetul clubului____________

________________________

 


Nr. Inregistrare _____________

 


Către: Asociația Județeană de Fotbal Ilfov

 Comisia Județeana de
Evaluare și Licentiere

 

Cerere de acordare a acordului de principiu !
Prin prezenta, vă solicităm să acordaţi acordul de principiu cu privire la indeplinirea condițiilorminime de participare la Campionatul Județean Liga a 4-a în sezonul________________
__________________ a clubului ______________________________________.
Vă înaintăm alăturat documentaţia de evaluare și certificare, întocmită în conformitate cu Regulamentul de evaluare și certificare în vederea participării în campionatul județean liga 4 – Ilfov.
Menţionăm că am achitat suma de 300 lei, reprezentând taxa pentru formularea prezentei cereri.
Persoana desemnată ca Responsabil pentru obţinerea certificatului de participare la Campionatul Național Liga a 4-a este doamna/domnul_________________________________________
Confirmăm prin prezenta că, pentru asigurarea corespondenţei pe parcursul procesului de evaluare/certificare, datele de contact ale clubului nostru sunt:


adresa poştală ___________________________________________________, telefon _______________________________, telefon mobil al Responsabilului pentru obținerea certificatului ____________

fax ____________________________________________________________e-mail ________________________________

 Data


Reprezentant legal,

 

Numele şi prenumele                                                                           Semnătura

                                                                                                               Ştampila 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP