Informari si comunicate AJF
18-02-2019
Mehedinti vs Gorj

Jocurile de baraj pentru promovare

detalii...
28-01-2019
Joi, 21 februarie

Sedinta cu delegatii

detalii...
18-01-2019
Regulamentul Baraj Liga 3

S-au stabilit datele jocurilor pentru promovare

detalii...
11-01-2019
22-10-2018
In atentia echipelor de Liga a IV-a si a V-a

S-au stabilit datele tragerii la sorti pentru turul 1 si 2 din cadrul Cupei Romaniei

detalii...
14-08-2018
Cupa Satelor U13

Un nou proiect FRF https://www.youtube.com/watch?v=cFuW323_2n8

detalii...
24-07-2018
19-07-2018
18-06-2018
Finala Cupei Romaniei

Viitorul Șimian - Știința Broșteni, 30 iunie, Stadionul Municipal

detalii...
07-05-2018
Cursuri perfectionare

Antrenori posesori ai licentei UEFA A si B, prezenti la Drobeta Turnu Severin

detalii...

Ghid


Publicat in data de 29-03-2018, la ora 10:09

 

GHID

privind procedurile de acţiune ale societăţilor specializate de protecţie şi pază care asigură măsuri de ordine în incinta arenelor sportive

 

CAPITOLUL I

1. Dispoziţii generale

Prezentul ghid stabileşte un set de reguli care se aplică firmelor specializate de pază şi protecţie care asigură măsuri de ordine în incinta arenelor sportive, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) din Legea nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.

Prin elaborarea acestor algoritmi / proceduri se doreşte o uniformizare a modului de acţiune al firmelor specializate de pază şi protecţie care au trecut în regulamentul de organizare şi funcţionare, ca obiect de activitate desfăşurarea de asemenea activităţi, respectiv asigurarea ordinii publice şi siguranţei spectatorilor în interiorul arenelor sportive cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive interne şi / sau internaţionale.

 

2. Obligaţiile organizatorului

Organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive şi forţele de ordine angrenate au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de a lua măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a jocului sportiv.

(1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază.

(2) Asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu.

(3) Organizatorul stabileşte toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulaţii fluente pe căile de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în condiţii de siguranţă şi timp optim, şi pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor specifice.

(4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de acţiune al societăţii specializate de protecţie şi pază care prestează serviciul contractat. În acest sens, responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului solicită ofiţerului de informare de la unitatea de jandarmi competentă teritorial, date şi informaţii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv.

(5) Planul de acţiune este aprobat, în toate situaţiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive are următoarele obligaţii:

a) să declare jocurile sportive naţionale şi internaţionale, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înştiinţează administraţia publică locală despre data desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv, urmând ca reprezentanţii acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii şi siguranţei participanţilor în arena sportivă, transpuse în planul de acţiune, care este înaintat pentru aprobare unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării jocului sportiv;

c) să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

d) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau jocurile sportive;

f) să nu permită introducerea şi folosirea în arena sportivă a unor instalaţii de sonorizare, cu excepţia gigafoanelor portabile;

g) să amenajeze şi să pună la dispoziţia forţelor de ordine un punct de comandă;

h) să asigure înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului participanţilor în arena sportivă şi în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii şi defluirii acestora, precum şi pe timpul desfăşurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă şi deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forţelor de ordine;

i) să pună la dispoziţia forţelor de ordine înregistrarea video efectuată în condiţiile lit. h);

j) să afişeze, în locuri vizibile, atenţionări asupra faptului că în arena sportivă participanţii vor fi supravegheaţi video;

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă;

l) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

m) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt poziţionate la fiecare sector de tribună şi peluză;

n) să asigure funcţionarea instalaţiilor de apă curentă şi a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;

o) să afişeze lizibil, în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie respectate la competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în astfel de cazuri;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli;

r) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate;

s) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate;

ş) să aducă la cunoştinţă spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum şi în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligaţiile ce le revin pe timpul desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii şi disciplinei, precum şi mesajele transmise de forţele de ordine;

t) să asigure bariere şi împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri şi pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin construcţii rezistente, precum şi refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competiţiei sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în confecţionare şi modul de confecţionare sunt stabilite de către federaţia de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor Jandarmeriei Române;

ţ) să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului;

u) în situaţia desfăşurării unor jocuri sportive în afara ţării, în cadrul unor competiţii internaţionale la care participă şi grupuri de suporteri ai clubului român sau ai echipei naţionale, acesta sau federaţia de specialitate asigură includerea unor ofiţeri jandarmi în delegaţia oficială, care cooperează cu forţele de ordine din ţara respectivă pe linia prevenirii actelor de violenţă şi a acţiunilor necontrolate ale suporterilor;

v) să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor şi locurilor destinate spectatorilor, precum şi amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele de acces;

x) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reţinute, în urma efectuării controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau jocuri sportive are următoarele obligaţii:

a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);

b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. r);

c) să reţină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizând forţele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun;

d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul şi locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar şi când acestea sunt distribuite în mod gratuit;

e) să asigure emiterea şi distribuirea abonamentelor către suporteri, urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui, prenumelui şi a codului numeric personal şi a unei fotografii a acestuia, precum şi ţinerea unei evidenţe clare a abonaţilor, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;

f) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăşi 90% din capacitatea arenei sportive;

g) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse şi direcţionarea accesului la acestea pe trasee separate;

h) să prezinte, la solicitarea scrisă a unităţii de jandarmi competente teritorial, situaţia privind datele personale ale abonaţilor proprii, în vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau a jocurilor sportive, au săvârşit fapte antisociale;

i) să permită accesul unor efective de jandarmi în ţinută civilă în arena sportivă pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;

j) prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a reprezentanţilor mass-media, precum şi accesul acestora pe suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziariştilor acreditaţi şi modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societăţii specializate de protecţie şi pază, cât şi forţelor de ordine;

k) să permită accesul la competiţiile şi jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însoţiţi de o persoană majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere;

l) să emită documente de acces şi în situaţia în care se permite intrarea gratuită a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.

 

3. Obligaţiile societăţilor specializate de protecţie şi pază şi ale personalului propriu al organizatorului care asigură măsurile de ordine şi siguranţă în incinta arenei sportive (atribuţiile personalului de ordine şi siguranţă)

          Serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se prestează numai de către societăţile specializate de protecţie şi pază care au prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare acest obiect de activitate.

          Prin servicii de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se înţelege:

          a) verificarea documentelor de acces, precum şi efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor în dreptul punctelor de acces;

          b) reţinerea obiectelor şi materialelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. r) şi alin. (2) lit. b), din Legea nr. 4/2008, pe care spectatorii încearcă să le introducă sau le-au introdus în arena sportivă;

          c) depozitarea obiectelor şi materialelor, reţinute în conformitate cu prevederile lit. b), în locurile special amenajate de organizator, cu excepţia celor care constituie obiectul material al unor infracţiuni sau contravenţii, care se predau forţelor de ordine;

          d) interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 4/2008  şi predarea acestora forţelor de ordine;

          e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

          f) îndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevăzute pe documentele de acces;

          g) interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

          h) evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

          i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine;

          j) efectuarea altor măsuri consemnate în planul de acţiune.

          Personalul societăţilor specializate de protecţie şi pază, cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive, se compune din: agent control, agent de securitate-steward şi şef de obiectiv.

          Personalului de ordine şi siguranţă, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48 şi 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, îi revin şi obligaţiile stabilite prin planul de acţiune.

          Avizarea şi atestarea personalului cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se execută în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru personalul de pază.

          Persoanele care execută activităţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive trebuie să absolve un curs de calificare, cu durata minimă de 30 de ore, organizat de Jandarmeria Română sau de alte persoane juridice specializate.

          Cursurile de calificare se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, stabilită de Jandarmeria Română şi avizată de Agenţia Naţională pentru Sport, şi se finalizează prin examinarea absolvenţilor de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai jandarmeriei, ai direcţiilor judeţene pentru sport şi ai autorităţii publice care răspunde de ocuparea şi formarea profesională.

           În vederea îndeplinirii atribuţiilor legale, personalul societăţilor specializate de protecţie şi pază poate fi dotat cu mijloace de apărare autorizate, pe care le poate folosi conform dispoziţiilor legale.

          Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfăşurată se stabileşte prin planul de acţiune, conform atribuţiilor fiecărui element de dispozitiv în parte.

          Personalul de ordine şi siguranţă are obligaţia de a purta, în timpul serviciului, peste uniformă o vestă de culoare distinctivă, fluorescentă, stabilită de comun acord cu organizatorul, cu inscripţia "ORDINE/STEWARD", precum şi ecusonul de identificare amplasat la vedere.

          Societăţile specializate de protecţie şi pază, precum şi personalul acestora beneficiază de drepturile legale şi răspund civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale sau a atribuţiilor de serviciu, fiind obligate să respecte drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

          Ordinea şi siguranţa în incinta arenei sportive, în cazul jocurilor cu grad scăzut de risc, poate fi asigurată de organizator prin personal propriu.

          Personalul propriu al organizatorului desfăşoară activităţile prevăzute la art. 14.

          Organizatorul răspunde pentru selecţia, angajarea, nivelul de pregătire, echiparea şi dotarea personalului propriu care execută măsurile de ordine şi siguranţă.

         

4. Obligaţiile spectatorilor

          Spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare către / de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive.

          La solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate.

          Spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.

          În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator.

          Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

 

 

 

Spectatorilor le este interzis:

          a) să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;

          b) să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le aparţin şi care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de către titular;

          c) să pătrundă în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă;

          d) să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă;

          e) să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen;

          f) să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

          g) să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine;

          h) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine;

          i) să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc;

          j) să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;

          k) să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună;

          l) să pătrundă pe suprafaţa de joc, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

          m) să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

          n) să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

          o) să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă;

          p) să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea;

          r) să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă;

          s) să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

          ş) să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

          t) să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

          ţ) să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive;

          u) să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau al altor pericole;

          v) să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine.

 

 

_________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II – ATRIBUŢIILE FIRMELOR SPECIALIZATE DE PAZĂ – ALGORITMI DE APLICARE

 

1. ELABORAREA PLANULUI DE ACŢIUNE DE CĂTRE SOCIETATEA SPECIALIZATĂ DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ, PREZENTAREA DOCUMENTULUI PENTRU APROBARE UNITĂŢII DE JANDARMI COMPETENTE TERITORIAL

 

A.   SCOP: Stabilirea unui set unitar de activităţi şi acţiuni ale firmei de protecţie şi pază şi transpunerea acestora în planul de acţiune.

 

B.   SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR:

- Primirea de către firma de pază şi protecţie a solicitării de la organizatorul competiţiei sportive, cu cel puţin cinci zile înainte de desfăşurarea acesteia;

- Executarea unei recunoaşterii a arenei sportive;

- Stabilirea gradului de risc al competiţiei sau a jocului sportiv, de către comandantul unităţii de jandarmi competente teritorial împreună cu responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului de joc, în vederea consemnării în Planul de acţiune;

- Analizarea posibilităţii asigurării măsurilor de ordine în interiorul arenei sportive, în funcţie de amploarea evenimentului, gradul de risc estimat, locul de desfăşurare şi posibilităţile concrete de asigurare a numărului de agenţi necesari;

- Stabilirea unei şedinţe informale cu participarea responsabilului de ordine şi siguranţă, al directorului executiv (persoană cu putere de decizie) al clubului organizator şi reprezentantul Jandarmeriei Române, în cadrul căreia să fie discutat în mod obiectiv dispozitivul ce trebuie adoptat de către firma de pază şi protecţie pentru asigurarea siguranţei spectatorilor, oficialilor şi a jocului sportiv (în funcţie de aceasta, se stabileşte numărul de agenţi) *– pentru jocurile sportive cu grad de risc mediu sau ridicat;

- Transmiterea către beneficiar a numărului de agenţi necesari asigurării măsurilor de ordine în interiorul arenei sportive;

- Întocmirea planului de acţiune de către organizator şi firma de pază şi protecţie;

- Înaintarea spre aprobare a planului de acţiune unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului sportiv;

- În cazul în care unitatea de jandarmi nu a aprobat planul de acţiune, firma de pază şi protecţie este obligată să ia legătura cu organizatorul şi să reanalizeze / redimensioneze  dispozitivul, în funcţie de vulnerabilităţile şi riscurile identificate de către unitatea de jandarmi

- Completarea planului de acţiune şi înaintarea acestuia din nou, spre aprobare, unităţii de jandarmi competente teritorial;

- Prezentarea măsurilor transpuse în planul de acţiune în cadrul şedinţei de cooperare cu reprezentanţii tuturor forţelor implicate în asigurarea măsurilor de ordine şi stabilirea ultimelor detalii privind atribuţiile agenţilor proprii;

 

C.   RESPONSABIL CU APLICAREA MĂSURILOR STABILITE:

1.  DIN PARTEA ORGANIZATORULUI:

-     Directorul executiv şi responsabilul de ordine şi siguranţă.

2.     DIN PARTEA FIRMEI DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE:

-     Directorul executiv (persoana desemnată).

 

D.   RESPONSABILI PENTRU VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE:

     -  Comandantul forţelor de ordine  (reprezentantul unităţii de jandarmi competentă teritorial).

 

 

 

 

2. STABILIREA NUMĂRULUI EFECTIVELOR SOCIETĂŢILOR DE SECURITATE PENTRU MANIFESTĂRILE SPORTIVE, ASIGURAREA DOTĂRII PERSONALULUI PROPRIU CU MIJLOACELE NECESARE CONFORM ATRIBUŢIILOR ELEMENTELOR DE DISPOZITIV PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE ACŢIUNE, CONDUCEREA ACŢIUNILOR EFECTIVELOR PROPRII.

 

A. SCOP: Stabilirea dispozitivelor ce se adoptă de către societatea de securitate, dimensionarea corectă a acestora, utilizarea judicioasă a personalului societăţii de securitate, creşterea capacităţii de acţiune a personalului acesteia, responsabilizarea şefilor de dispozitive ai societăţii de protecţie şi pază.


Vezi mai multe stiri din categoria: Comunicate AJF    |    Vezi toate stirile

Ma abonez la newsletter

Email:

Parteneri
Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe