CONVOCARE ADUNARE GENERALA AJF OLT - 17 FEBRUARIE 2024, ORA 11:00

15 Ianuarie 2024, la ora 10:02 / Publicat în Comunicate AJF de George Constantinescu / 235 vizualizări

CONVOCARE ADUNARE GENERALA  AJF OLT - 17 FEBRUARIE 2024, ORA 11:00

 

IN ATENȚIA MEMBRILOR AFILIAȚI AI ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL OLT!

 

In conformitate cu prevederile Art. 30 din Statutul AJF Olt se convoaca ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL OLT, in ziua de SÂMBĂTĂ - 17 FEBRUARIE 2024, ora 11.00, la Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina, cu următoarea ordine de zi:

 

1.       Constatarea întrunirii cvorumului

2.       Aprobarea ordinii de zi

3.       Alocuțiunea Președintelui AJF Olt

4.       Desemnarea a 3 (trei) persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial care vor fi și scrutatori

5.       Desemnarea membrilor Comisiei de validare a voturilor

6.       Afilierea și dezafilierea unor membrii

7.       Prezentarea Raportului privind activitatea Biroului Executiv al AJF Olt și al Administrației Asociației de la ultima Adunare Generală si până în prezent

8.       Prezentarea Raportului economico-financiar pe anul 2023 și aprobarea acestuia prin vot

9.       Prezentarea Bilanțului Contabil pe anul 2023, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv

10.  Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2023 și aprobarea acestuia prin vot

11.  Prezentarea și aprobarea Planului anual de activitate și a Bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

12.  Alegerea Președintelui AJF Olt

13.  Alegerea Membrilor Biroului Executiv al AJF Olt

14.  Alegerea Președintelui și Membrilor Comisiei de Cenzori

15.  Măsuri organizatorice privind desfăsurarea Returului de Campionat – ediția 2023 / 2024

16.  Discuții și propuneri pentru activitățile viitoare

17.  Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Olt din data de 17 FEBRUARIE 2024 

 

 

         Reamintim că la Adunarea Generala a AJF Olt intrarea în sală a membrilor afiliați se face pe bază de mandate și ecusoane , iar pentru colaboratori pe bază de invitații.

         În vederea evitării reprogramării Adunării Generale din cauza absenteismului vă rugăm să asigurați prezența delegatului dumneavoastră la lucrările Adunării Generale.

         Fiecare delegat prezent va primi din partea AJF Olt câte o minge de joc.  

 

         Conform Art. 44, alin. 3 din STATUTUL AJF Olt - persoanele propuse pentru a candida la funcția de Președinte al AJF Olt trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

     a. să depună cerere scrisă și dosar de candidatură;

     b. să aibă cetățenia română și domiciliul in România;

     c. să aibă studii universitare de lungă durată, în specialitate, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

     d. cazier judiciar curat , eliberat cu cel mult 7 (șapte) zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

     e. să nu fi depășit vârsta de 70 de ani;

     f. să facă dovada propunerii scrise din partea a cel putin 1(un) membru afiliat;

     g. au îndeplinit pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani una din urmatoarele funcții: Președinte AJF/LPF/FRF, Vicepreședinte AJF/LPF/FRF, Președinte al unei comisii permanente din cadrul AJF/LPF/FRF sau Președinte de club/asociație indiferent de nivelul de competiții. Dovada indeplinirii acestei condiții se va face printr-un document eliberat de FRF sau AJF.

     h. nu au fost declarate persoana non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF.

 

          Dosarele candidaților pentru funcția de Președinte vor fi depuse la sediul AJF Olt în zilele de 30.01.2024 și  31.01.2024, intre orele 9:00-12:00.

          Analiza dosarelor de candidatură (aprobare-respingere) pentru funcția de Președinte al AJF Olt va fi făcută în ședința Biroului Executiv din data de 15.02.2024, ora 13:00, rezultatele fiind afișate pe site-urile AJF Olt.

 

 

Biroul Executiv

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP