Către : Membrii afiliați ai AJF Bacău

03 Februarie 2022, la ora 14:19 / Publicat în Comunicate AJF / 327 vizualizări

Către : Membrii afiliați ai AJF Bacău

 În ședința din 14.01.2022, Comitetul Executiv al AJF Bacău, în conformitate cu art.30 din Statut, convoacă pentru data de 26.02.2022, ora 11.00, la sediul din strada Aleea Ghioceilor nr.5, Adunarea Generală Ordinară a AJF Bacău, cu următoarea ordine de zi:

a.Constatarea întrunirii cvorumului;

b.Aprobarea ordinii de zi;

c.Alocuțiunea președintelui;

d.Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal official al Adunării Generale;

e.Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrativ AJF ;

f.Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;                                                                                                               

g.Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

h.Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli.

i.Aprobă afilierea definitivă a cluburilor menționate în cuprinsul referatului intocmit de Direcția de Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliații ai  AJF Bacău.

j.Aprobă dezafilierea definitivă (pierderea calității de membru al AJF Bacău), inclusiv dezafilarea definitivă de drept, a asociațiilor / cluburilor menționate în cuprisul referatului intocmit de Direcția Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai AJF Bacău. 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP