Cursuri pentru obţinerea şi reînoirea Licenţei UEFA C antrenori.

02 Noiembrie 2022, la ora 13:23 / Publicat în Comunicate AJF de Cristi Ariton / 918 vizualizări

Cursuri pentru obţinerea şi reînoirea Licenţei UEFA C antrenori.

A. ÎNSCRIERE . PERIOADA DE INSCRIERE 07 NOIEMBRIE 2022-23 DECEMBRIE 2022.

Pentru a putea fi admis la un curs pentru diploma UEFA C, un candidat trebuie să dețină diploma de bacalaureat. Dacă respectă această condiție obligatorie, candidatul trebuie:

a) să stăpânească suficient limba oficială a cursului, oral și în scris;

b) să trimită toate documentele de admitere cerute de Școala Federală de Antrenori prin intermediul AJF/AMFB, în calitate de organizator al cursului. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

1) Fotocopie după cartea de identitate;

2) Cazier judiciar (în original);

3) Fotocopie legalizată de pe diploma de bacalaureat;

4) Cerere înscriere curs Licența UEFA C;

5) Dovada medicală care atestă că este clinic sănătos şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (în original);

6) Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original);

7) Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 100 lei după verificarea și aprobarea dosarului de către AJF/AMFB – taxa nu este rambursabilă);

8) Două fotografii color tip ¾ recente;

9) Dosar. Notă: Pentru cetățenii străini sau cetățenii români care au absolvit studiile (ex: bacalaureat, calificare de antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit.

Taxa de curs este de maximum 1000 lei.

Calendarul, programul și conținutul licenței UEFA C va fi stabilit de către Școala Federală de Antrenori. Fiecare curs pentru diploma de antrenor UEFA este format din:

a) nr. ore totale de formare;

b) nr. ore de teorie și practică în afara terenului;

c) nr. ore de module practice pe terenul de joc, inclusiv experiența profesională. Durata minimă a cursului pentru diploma de antrenor UEFA C este:

Ore minime de formare în total 60

Ore minime de teorie și practică în afara terenului 30

Ore de module practice pe terenul de joc 20

Ore experiență profesională 10 Școala Federală de Antrenori va oferi instrumente de evaluare și de monitorizare a prezenței cursanților.

Fiecare modul are o tematică reprezentativă susținută de către Formatori de antrenori români și este împărțită în parte teoretică și practică.

7. Între fiecare cursant și Federația Română de Fotbal - Școala Federală de Antrenori se va încheia un PROTOCOL CURS LICENȚA UEFA C care are ca obiect desfășurarea activității de licențiere a antrenorului de fotbal în scopul obținerii licenței UEFA C, cursantul beneficiind de toate drepturile și obligațiile prevăzute în acest protocol, cât și în Convenția UEFA privind antrenorii.

Calendarul, programul și conținutul licenței UEFA C va fi stabilit de către Școala Federală de Antrenori.

Fiecare curs pentru diploma de antrenor UEFA este format din:

a) nr. ore totale de formare;

b) nr. ore de teorie și practică în afara terenului;

c) nr. ore de module practice pe terenul de joc, inclusiv experiența profesională.

Durata minimă a cursului pentru diploma de antrenor UEFA C este:

UEFA C Ore minime de formare în total 60

Ore minime de teorie și practică în afara terenului 30

Ore de module practice pe terenul de joc 20

Ore experiență profesională 10 Școala Federală de Antrenori va oferi instrumente de evaluare și de monitorizare a prezenței cursanților.

Fiecare modul are o tematică reprezentativă susținută de către Formatori de antrenori români și este împărțită în parte teoretică și practică.

Între fiecare cursant și Federația Română de Fotbal - Școala Federală de Antrenori se va încheia un PROTOCOL CURS LICENȚA UEFA C care are ca obiect desfășurarea activității de licențiere a antrenorului de fotbal în scopul obținerii licenței UEFA C, cursantul beneficiind de toate drepturile și obligațiile prevăzute în acest protocol, cât și în Convenția UEFA privind antrenorii.

Se va ține cont de următoarele aspecte:

1. PROCES VERBAL EXAMEN DE ABSOLVIRE LICENȚA UEFA C - să aibă menționată data examenului și un tabel cu toți absolvenții, în ordine alfabetică, cu NUMELE COMPLET DIN BULETIN (atenție la diacritice) + nota de la examenul final;

2. LUCRĂRILE SCRISE - lucrările cursanților de la examenul final;

B. VALABILITATEA ȘI REÎNNOIREA LICENȚEI UEFA C.PERIOADA DE INSCRIERE 7 NOEMBRIE 2022 - 23 DECEMBRIE 2022 PANA LA ORA 12. O licență de antrenor UEFA este valabilă trei ani, cel târziu până la 31 decembrie al celui de-al treilea an după acordare, de exemplu din 25 august 2020 până la 31 decembrie 2023.

La expirarea unei licențe de antrenor UEFA, titularul acesteia pierde dreptul de a antrena și trebuie să urmeze cursul de perfecționare organizat de o parte la Convenție pentru a obține o nouă licență. Orice licență UEFA este valabilă cu condiția ca titularul acesteia să respecte statutul, regulile, directivele și deciziile UEFA și a părții la Convenție care i-a acordat această licență.

Aceasta poate fi supusă altor condiții definite de partea la Convenție care a emis-o. CURSURI DE PERFECȚIONARE Cursurile de perfecționare organizate de o parte la Convenție pentru titularii unei licențe de antrenor UEFA vizează actualizarea competențelor lor de antrenori de fotbal și promovarea formării continue.

Cursurile de perfecționare bazate pe competențele pentru antrenorii calificați trebuie întotdeauna să răspundă exigențelor următoare:

a. nevoile individuale ale fiecărui antrenor în ceea ce privește dorințele, preocupările și exigențele specifice;

b. nevoile Școlii Federale de Antrenori în ceea ce privește competențele și rezultatele așteptate ale învățării.

Cursurile de perfecționare sunt deschise titularilor unei diplome de antrenori UEFA care doresc reînnoirea licenței lor pentru trei ani.

Candidații trebuie să trimită toate documentele de admitere cerute de organizator.

Titularii unei diplome de antrenor emisă de o altă parte la Convenție pot urma un astfel de curs de perfecționare cu condiția ca ei să aibă suficiente competențe orale și scrise în limba oficială a cursului de perfecționare.

Cursurile de perfecționare bazate pe competențele organizate de către Școala Federală de Antrenori pentru titularii unei diplome de antrenor UEFA C trebuie să cuprindă cel puțin 15 ore de formare (3 cursuri a câte 5 ore/curs) pe o perioadă de trei ani.

Aceste cursuri de perfecționare bazate pe competențe trebuie să fie programate în mod regulat în fiecare an pentru diferitele niveluri ale diplomei de antrenor UEFA și să fie ținute de o combinație de formatori de antrenori și specialiști care au calificări, competențe și experiență specializată.

Titularii unei licențe care urmează un curs de perfecționare organizat o altă entitate decât partea la Convenție care le-a eliberat licența, trebuie să clarifice cu aceasta din urmă dacă conținutul cursului este potrivit în vederea reînnoirii licenței.

După finalizarea cursurilor de perfecționare pentru licența UEFA C, fiecare Asociație Județeană de Fotbal (AJF) sau Asociația Municipală de Fotbal București (AMFB) trebuie să trimită către Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal un dosar cu anumite documente în vederea reînnoirii cardurilor posesorilor licenței UEFA C.

Astfel, fiecare AJF/AMFB trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de trimitere: Dosarul de plastic trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine:

1. Proces verbal curs de perfecționare în vederea reînnoirii licența UEFA C

2. Fotocopie după cartea de identitate a fiecărui cursant

3. Cardul expirat al fiecărui cursant (în original)

4. 1 poză JPG 12

5. 1 fotografie color tip ¾ recentă

6. Dovada plății noului card UEFA C Se va ține cont de următoarele aspecte: Proces verbal curs de perfecționare în vederea reînnoirii licența UEFA C - un tabel cu toți absolvenții, în ordine alfabetică, cu NUMELE COMPLET DIN BULETIN (atenție la diacritice!), data nașterii, locul nașterii, nr. card, valabilitate card)

; Cardul expirat al fiecărui cursant (în original) – în cazul pierderii cardului original, se atașează o copie a acestuia;

1 poză JPG – se trimite pe adresa: [email protected]

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP