Regulament U13 Play Off/ Play Out Editia 2022-2023

21 Octombrie 2022, la ora 11:58 / Publicat în Comunicate AJF de Cristi Ariton / 159 vizualizări

Regulament U13  Play Off/ Play Out Editia 2022-2023

 

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI

CAMPIONATUL JUDEȚEAN U13 PLAY OFF/PLAY OUT

(jucători născuți după 01.01.2010)

 ediția 2022 - 2023

 

 

1.         COMPETENȚE DE ORGANIZARE

         Competitia este organizata la nivel judetean de AJF Bacău, fără a fi desemnată o echipă campioană la această categorie de vârstă;

 

NOTĂ – Pe durata competiției, NU vor fi contabilizate rezultatele jocurilor, NU vor fi întocmite clasamente iar la finalul competiției vor fi decernate premii (de participare / individuale) tuturor participanților din ultima etapă pe regiune.

 

2.         PARTICIPANȚI

In campionatul organizat de AJF BACAU  U13 PLAY OFF vor participa echipele clasate pe locurile 1-2 din cele 4 serii.

In campionatul organizat de AJF BACAU  U13PLAY OUT vor participa echipele clasate de la locul 3- 8 in 2 serii dupa criteriul geografic.

La sfârșitul competiției (etapa județeană), fiecare județ transmite componența lotului selectat la nivel județean. Această selecție va fi făcută de membrii comisiilor tehnice ale fiecărui AJF competent teritorial. Jucătorii selectați pot participa în etapa interjudețeană.

Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte în totalitate art. 38 din ROAF ediția 2018:

•să aibă angajați antrenori calificați care să dețină minimum licența C  – UEFA

•să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile FRF / AJF Bacău

•să dețină în calitate de proprietar (sau să aibă contract de închiriere pentru anul competițional 2022 – 2023) un teren omologat de către AJF Bacău / FRF în aceeași localitate în care clubul își are sediul social conform ROAF

•să participe în competiții cu numărul de echipe pentru juniori prevăzut la art.33 din ROAF coroborat cu art.17 din regulamentul de licențiere a cluburilor.

Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile organizate de către AJF Bacău / FRF.

Operațiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili U12 se pot efectua în perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul Executiv al FRF pentru Asociațiile Județene de Fotbal.

 

AJF (AJF Bacău) / FRF nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație sportivă.

 

 

 

3.         DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI

Au drept de joc în competiția Campionatul Național U13 ediția 2022 – 2023 jucătorii (băieți) născuți în anul 2010 și mai tineri și maxim 3 jucătoare (fete) născute în anul 2008 și mai tinere.

Identificarea jucătorilor juniori, în competițiile rezervate acestora, se face pe baza carnetului de legitimare, certificatul de naştere conform ROAF.

 

 ECHIPELE CARE FOLOSESC JUCATORI NASCUTI IN 2013-2014 SI MAI MICI VOR TREBUI SA PREZINTE ADEVERINTA MEDICALA DE LA MEDICUL SPORTIV LA FIECARE JOC ALTFEL JUCATORII NU VOR AVEA DREPT DE JOC.

 

NOTĂ    În  situația  în  care  jucătorul  prezintă  pașaportul  valabil  în  original  sau  copie  nu  va trebui să prezinte certificatul de naștere.

 

Numărul jucătorilor dintr-o echipă trebuie să fie de maxim 9 jucători (8 jucători + 1 portar).

 

Durata unui joc este de 80 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 40 de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute.

Avertismentele (cartonașele galbene) acumulate în prima etapă a competiției (județene) NU vor fi preluate în etapele naționale ale competiției. Cartonașele galbene NU sunt preluate în cadrul etapelor succesive ale aceleiași competiții (etapele naționale).

Un jucător care a primit două avertismente (cartonașe galbene) pe parcursul aceluiași joc sau cartonaș roșu direct va fi eliminat din teren urmând a fi sancţionat disciplinar pentru abaterea săvârşită și va suporta consecințele regulamentului disciplinar. Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția  situației  în  care  echipa  în  inferioritate  primește  gol,  moment  în  care  își  poate  completa numărul de jucători.

 

La toate competiţiile de juniori, începănd cu sezonul 2022-2023 este obligatorie confruntarea înainte de începerea jocului.

Dacă o echipă foloseşte un jucător cu altă identitate sau care nu corespunde vărstei competiţei respective, clubul respectiv va fi amendat cu 700 lei la prima abatere şi cu 1500 lei  la următoarele. Plata se face în termen de 10 zile, în caz contrar clubul respectiv nu va fi programat pentru următorul joc.

Echipa care plăteşte contestaţia în cuantum de 60 lei şi va avea o decizie favorabilă la Comisiile Disciplinare ale AJF Bacău, contravaloarea contestaţiei va fi suportată de către echipa care a încălcat R.O.A.F.

 

 

4.         DIMENSIUNILE – SUPRAFAȚA TERENULUI ȘI A PORȚILOR DE FOTBAL, MINGEA

(CONFORM ANEXEI 1)

-           Lungime – 70m, lățime – 50m;

-           Careul – 12m de la linia de poartă în interiorul terenului, 30m linia paralelă cu linia de poartă;

-           Dimensiunea porților – distanța între stâlpi 5m, înălțimea porților 2m;

-           Minge – numărul 4.

-           Suprafața terenului de joc – Terenul de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală / artificială, omologat AJF / AMFB / FRF / LPF conform ROAF.

 

5.         REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A JOCULUI

 

Regulile Jocului și dispoziţiile tehnice

 

Înlocuiri de jucători

Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost schimbat poate reintra în teren înlocuind orice alt jucător din grupul său. Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat.

I.          Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul avându-se în vedere următoarele condiții:

a) arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii,

b) schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt,

c) jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători.

d) în situația în care portarul unui grup este eliminat / accidentat, acesta poate fi înlocuit de portarul celuilalt grup.

 

II.         Dacă în timpul efectuării unei schimbări jucătorul de rezervă intră în teren înainte ca jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:

a) Jocul este oprit,

b) Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă în locul cel mai apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.

 

Portarul: Mingiile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, numai cu mâna. Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingii în joc de către portarul echipei adverse în mod regulamentar (cu mâna).

 

Arbitrul – Fiecare joc este condus de câte doi arbitri (principal, rezerva) care au autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile acestora cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

 

Lovitura de începere – Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren. Oponenții echipei  care încep jocul  trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 5m de minge, până când aceasta este în joc. Un gol poate fi marcat direct după fluierul de începere.

 

Aruncarea de la marginecu mâna conform Legilor Jocului, atunci când mingea depășește în întregime linia de margine, pe sol sau în aer.

 

Offside Un jucător se află în poziție afară din joc atunci când depășește linia care delimitează jumătatea terenului și este mai aproape de linia porții adverse decât mingea cât și de penultimul adversar.

 

Lovitura de pedeapsă – se execută dintr-un punct aflat la 9 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.

 

Lovitura  de  colț    se  execută  dintr-un  punct  marcat  printr-un  sfert  de  cerc  în  fiecare  colț  al suprafeței de joc.

 

Lovitura liberă directă și indirecta – se execută din locul unde s-a comis infracțiunea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 m față de minge.

NOTĂ – Apărătorile sunt obligatorii.

 

6.         ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL

La jocurile din campionat (etapa județeană) asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor județene în vigoare.

Mijlocul de transport trebuie să stea la dispoziție, în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor iar numărul de înmatriculare al acestuia va fi înscris în raportul de arbitraj. La toate jocurile, este obligatorie prezența unui cadru medical delegat care va prezenta o delegație eliberată de către organul sanitar competent, legitimația de serviciu, precum și un act de identitate.

În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată de unitatea medicală de care aparține, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea jocului pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea medicală, prezentată de cadrul medical. În acest caz, arbitrul va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi unitatea medicală care a eliberat legitimaţia.

 

7.         SISTEMUL DE DESFĂȘURARE

 

7.1.     Etapa I           ETAPA JUDEȚEANĂ U13   Septembrie 2022 – 16 Octombrie 2022

 

Etapa I - ETAPA JUDEȚEANĂ Campionatul Județean U13 (Septembrie 2022 – 16 Octombrie 2022)

Etapa județeană a competiției CAMPIONATUL NAȚIONAL U13 este organizată de Asociațiile Județene de  Fotbal /  AMFB  pentru  fiecare  județ  în  parte.  AJF-  ul teritorial trebuie    organizeze competiția proprie (la nivel județean).

Etapa II – CAMPIONATUL JUDETEAN U13 PLAY-OFF  (21 octombrie 2022 – 15 mai 2023)

Etapa a II-a se va juca în sistem competițional tur-retur-tur.

Etapa II – CAMPIONATUL JUDETEAN U13 PLAY OUT  (21 octombrie 2022 – 15 mai 2023)

Etapa a II-a se va juca în sistem competițional tur-retur.

 

8.         DISPOZIŢII ECONOMICE

 

Fiecare  AJF,  care  organizează  pe  teritoriul  județului  său  etapa  interjudețeană  (jocul  dintre cele două loturi selectate județene) a competiției Campionatul Județean U13, are obligația de a pune la  dispoziția  loturilor  selectate:  teren  de  joc,  brigadă  de  arbitrii  și  asistență  medicală  conform  cu regulamentele în vigoare, urmând ca suma cheltuită cu organizarea să fie împărțită în mod egal între cele două AJF-uri implicate.

 

9.         COMPETENȚELE COMISIILOR FRF

-           Departamentul Competiții, Biroul Copii şi Juniori în colaborare cu AJF Bacău răspund  de  organizarea  etapelor  interjudețene  ale  competiției  Campionatul  Național  U13  ediția 2022 – 2023;

-           Comisia Județeană de Arbitri Bacău  răspunde de delegarea arbitrilor pentru desfășurarea competiției Campionatul Județean U13 ediția 2022 – 2023;

-           Comisia de Disciplină și Etică a  AJF Bacău judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF, de pe teritoriul unde se organizează / desfășoară jocurile.

 

10.      DISPOZIŢII FINALE

Dreptul de proprietate al AJF Bacău asupra competițiilor de juniori:

Campionatul Județean U13 se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF, ediţia 2018, iar situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă și irevocabilă de Comisia de Disciplină și Etică a AJF Bacău.

AJF Bacău este proprietara drepturilor de exploatare a competițiilor pe care le organizează.

Toate jocurile organizate în cadrul competițiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual (televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul AJF Bacău. Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără consimțământul prealabil și expres al AJF Bacău.

Datele de desfășurare a etapelor pot fi modificate în funcție de jocurile echipelor naționale sau de examenele MEC și structura anului școlar 2022 – 2023.

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul și Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 și a altor norme specifice activității competiționale, după caz.

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor AJF Bacău / FRF în vigoare.

 


NOTĂ : Pe durata desfăçurării acestei competitiții vor fi respectate: Protocolul medical emis de Federația Română de Fotbal, legile / ordinele / reglementările emise de autoritățile naționale cu privire la limitarea răspândirii SARS-COV 2 (Covid 19). Cluburile participante în competiție sunt responsabile pentru respectarea celor menționate mai sus çi implicit direct răspunzătoare pentru încalcarea obligațiilor prevăzute.

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP