Regulament U13 Sezon 2019-2020

02 Septembrie 2019, la ora 08:43 / Publicat în Comunicate AJF / 675 vizualizări

Regulament U13 Sezon 2019-2020

 

REGULAMENTUL COMPETIŢIEI

 

                                      CAMPIONATUL JUDEŢEAN U13 BACĂU

> 

                                                      (jucători născuţi după 01.01.2007) ediţia 2019 - 2020


 

 

1. COMPETENŢE DE ORGANIZARE

 

-      AJF Bacău organizează etapa / faza judeţeană a competiţiei.

 

2. PARTICIPANTI

 

În campionatul judeţean organizat de AJF Bacău participă toate unităţile sportive afiliate la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, care solicită înscrierea în campionat, acceptând, totodată, respectarea şi aplicarea prezentului regulament.

Echipele care doresc să participe în Campionatul Judeţean - Naţional U13 sunt obligate să solicite în scris, AJF- ului competent teritorial, înscrierea în competiţie. AJF - ul competent teritorial verifică îndeplinirea condiţiilor de participare şi stabileşte datele limită de înscriere, respectiv 01 August 2019.

Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte în totalitate art. 38 din ROAF ediţia 2019 dintre care enumerăm:

      să aibă angajaţi antrenori calificaţi care să deţină minimum licenţa C - UEFA .

      să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile FRF - AJF.

      să deţină în calitate de proprietar (sau să aibă contract de închiriere pentru anul competiţional 2019 - 2020) un teren omologat de către AJF / FRF / LPF în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social conform ROAF.

      să participe în competiţii cu numărul de echipe pentru juniori prevăzut la art.33 din ROAF coroborat cu art.17 din regulamentul de licenţiere a cluburilor.

Cluburile organizatoare răspund de ordinea şi securitatea participanţilor la competiţiile organizate de către AJF / FRF. Operaţiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili U13 se pot efectua în perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal.

AJF / FRF nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociaţie sportivă.

Se califică în etapele superioare ale competiţiei,organizate de FRF,echipele campioane de judeţ(căte una de pentru fiecare judeţ) şi echipele clasate pe locul al doilea din campionatele judeţene unde la acest nivel de vărstă sunt înscrise minim 14-27 echipe cu CIS- diferite.

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

Toate jocurile vor fi în conformitate cu art. 27, alin. 3 din ROAF, cu excepţia etapelor în care "sistemul este eliminatoriu", respectiv: Joc câştigat 3 puncte, joc egal 1 punct şi joc pierdut 0 puncte. În situaţia în care un joc se termină la egalitate, se vor executa lovituri de departajare, criteriu ce va fi luat în calcul doar în situaţia în care aceste două echipe se vor afla la egalitate de puncte la sfârşitul campionatului / turneului iar clasamentul fair play nu poate face departajarea.

În situaţia în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine a următoarelor criterii:

-numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte;

-   golaverajul mai bun în jocurile directe;

-   numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe;

-   golaverajul general mai bun (diferenţa dintre golurile marcate şi cele primite în toate jocurile din grupă:) -  numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă;Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul clasamentul fair play, astfel: se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaş galben primit, 3 puncte pentru un cartonaş roşu primit prin cumul de avertismente şi 4 puncte pentru un cartonaş roşu primit direct. Echipa cu cele mai puţine puncte va fi desemnată câştigătoare. Cartonaşele care se vor lua în calcul vor fi cele din etapa respectivă (zonală / semifinală / finală).

 

3. DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR SI DURATA JOCULUI

                                                                                                                                                                                                                       

Au drept de joc în competiţia Campionatul Naţional U13 ediţia 2019 - 2020 jucătorii născuţi în anul 2007 şi mai tineri şi maxim 3 jucătoare (fete) născute în anul 2005 şi mai tinere.

Identificarea jucătorilor juniori, în competiţiile rezervate acestora, se face pe baza carnetului de legitimare, certificatul de naştere conform ROAF şi adeverinţă de elev în care să fie trecut numele şi prenumele jucătorului, şcoala, clasa, data naşterii având lipită fotografia jucătorului (fotografia trebuie să fie ştampilată de către unitatea şcolară iar adeverinţa trebuie semnată şi ştampilată de către directorul unităţii de învăţământ).

NOTĂ - În situaţia în care jucătorul prezintă paşaportul în original nu va trebui să prezinte certificatul

de naştere şi adeverinţa de elev.

Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 9 jucători, dintre care unul este portar.

Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărţit în două reprize egale a câte 30 de minute, cu o pauză care nu va depăşi 10 minute. Numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat. Un jucător care a fost înlocuit poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Înlocuirile se pot efectua numai când mingea este în afara jocului.

La toate competiţiile de juniori ,începănd cu sezonul 2019-2020 este obligatorie  confruntarea înainte de începerea jocului.

Dacă o echipă foloseşte un jucător cu altă identitate sau care nu corespunde vărstei competiţei respective ,clubul respectiv va fi amendat cu 700 lei la prima abatere şi cu  1500 lei  la următoarele.Plata se face în termen de 10 zile ,în caz contrar  clubul respectiv nu va fi programat pentru următorul joc,

Echipa care plăteşte contestaţia  în cuantum de 60 lei, şi va avea o decizie favorabilă  la Comisiile Disciplinare ale AJF Bacău,contravaloarea contestaţiei va fi suportată de către echipa care a încălcat R.O.A.F.

Un jucător care a primit două avertismente pe parcursul aceluiaşi joc va fi eliminat din teren pierzându-şi dreptul de a juca doar în acea partidă.

Un jucător care a primit cartonaş roşu (prin cumul de avertismente sau cartonaş roşu direct) va fi eliminat de pe teren şi nu va mai putea fi folosit în jocul respectiv. Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puţin, cu excepţia situaţiei în care echipa în inferioritate primeşte gol, moment în care îşi poate completa numărul de jucători.

Asociaţiile sau cluburle sportive care participă în competiţie cu 2(două) sau mai multe echipe,sunt obligate să prezinte,înainte de începerea competiţiei,tabele nominale diferite cu loturile de jucători care vor juca pe toată perioada derulării campionatului,la una din cele 2(două)echipe.

Acest tabel vizat de AJF Bacău va fi prezentat în copie,înainte de joc arbitrului.În caz contrar,jocul nu se va disputa,iar echipa în cauză va pierde jocul cu 3-0.

 

4. DIMENSIUNILE TERENULUI SI A PORŢILOR DE FOTBAL, MINGEA

Lungime - 70 m; lăţime 50 m;

Careul - 12 m de la linia de poartă în interiorul terenului; 30 m linia paralelă cu linia de poartă; Dimensiunea porţilor - distanţa între stâlpi 5 m; înălţimea porţilor 2 m; Minge - numărul 4.

Suprafaţa terenului de joc - Terenul de joc trebuie să fie o suprafaţă de joc în totalitate naturală / artificială, omologat AJF conform ROAF.


5. REGULAMENTUL DE DESFĂSURARE A JOCULUI

 

Regulile Jocului şi dispoziţiile tehnice

 

La finalul sezonului regular primele 2(două) echipe din ambele serii vor disputa jocuri tur-retur.

Acestea vor începe play-off-ul cu numărul de puncte acumulat în sezonul regular.

Primele 2(două) echipe vor reprezenta judeţul Bacău la fazele zonale organizate de FRF. 

 

Pe parcursul competiţiei se vor folosi mingi numărul 4.

 

Aparătorile sunt obligatorii.

 

Înlocuiri de jucători - Pe raportul de arbitraj se pot trece 14 jucători, 9 titulari şi maxim 5 (cinci) jucători de rezervă, la etapele superioare ale competiţiei (zonă, semifinală şi finală). Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost schimbat poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat.

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul avându-se în vedere următoarele condiţii:

a)    arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;

b)    schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt;

c)        jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toţi ceilalţi jucători;

Dacă în timpul efectuării unei schimbări jucătorul de rezervă intră în teren înainte ca jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:

a)  Jocul este oprit;

b)        Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeţei de pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeţei de pedeapsă în locul cel mai apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.

Portarul: Mingiile ieşite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului)  vor fi repuse în joc, de către portar, NUMAI CU MĂNA . Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul opreşte jocul şi dictează repunerea mingii în joc de către portar în mod regulamentar.

Arbitrul - Fiecare joc este condus de câte doi arbitri (principal, rezerva) care au autoritate

deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Lovitura de începere - Fiecare echipă se găseşte în jumătatea proprie de teren. Oponenţii echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanţă de cel puţin 5m de minge, până când aceasta este în joc. Un gol poate fi marcat direct după fluierul de începere.

Aruncarea de la margine, cu mâna conform Legilor Jocului, atunci când mingea depăşeşte în

întregime linia de margine, pe sol sau în aer. Offside - Un jucător se află în poziţie afară din joc atunci când depăşeşte linia care delimitează jumătatea terenului şi este mai aproape de linia porţii adverse decât mingea cât şi de penultimul adversar.

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 9 m de la mijlocul porţii şi la distanţă egală de stâlpii porţii.

Lovitura de colţ se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colţ al suprafeţei de joc.

Lovitura liberă directă si indirecta se execută din locul unde s-a comis infracţiunea. Adversarii trebuie să  se afle la o distanţă de minimum 5 m faţă de minge.

 

6. ASISTENTA MEDICALĂ si AVIZUL MEDICAL

5                                                                                                                                        

La jocurile din campionat (etapa judeţeană) asistenţa medicală va fi asigurată conform regulamentelor judeţene în vigoare,respectiv medic/asistent medical..

La toate jocurile, asistenţa medicală la teren va fi asigurată de către organizatori pe tot parcursul turneului. Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezenţa la teren atât a unui medic / asistent medical cât şi a unei autosanitare dotate cu mijloace de resuscitare (sau a unui autoturism pe care să fie inscripţionată o cruce roşie pe fond alb).

Mijlocul de transport trebuie să stea la dispoziţie, în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor iar numărul de înmatriculare al acestuia va fi înscris în raportul de arbitraj. La toate jocurile, este obligatorie prezenţa unui cadru medical delegat care va prezenta legitimaţia de serviciu, precum şi un act de identitate.

7.    SISTEMUL DE DESFĂSURARE

7

            

  Etapa I ETAPA JUDEŢEANĂ U13  24 August  2019 - 25 mai 2020

 

Etapa judeţeană a competiţiei CAMPIONATUL JUDETEAN U13 este organizată de Asociatia Judeteana de Fotbal Bacău.


 

 


 

 

8. COMPETENTELE COMISIILOR AJF

5

-     Departamentul Competiţii, Serviciul Copii şi Juniori răspunde de organizarea competiţiei Campionatul Judetean U13 ediţia 2019 - 2020,

-     Comisia Judeteana a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la etapele turneului zonal, semifinal şi final al competiţiei Campionatul Judetean U13 ediţia 2019 - 2020,

-     Comisia de Disciplină şi Etică a AJF  judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul Disciplinar şi toate cauzele în care nu se respectă ROAF.

9. DISPOZIŢII FINALE

Dreptul de proprietate al AJF asupra competiţiilor de juniori:

Campionatul Judetean U13 se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF, ediţia 2018, iar situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă şi irevocabilă de Comisia de Disciplină şi Etică a AJF.

"AJF este proprietara drepturilor de exploatare a competiţiilor pe care le organizează. Toate jocurile organizate în cadrul competiţiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual (televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul AJF." Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără consimţământul prealabil şi expres al AJF.

NOTĂ: Datele de desfăşurare a etapelor pot fi modificate în funcţie de jocurile echipelor

naţionale sau de examenele MEC şi structura anului şcolar 2019 - 2020.

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanţă cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare.

Departamentul Competiţii Copii şi Juniorii al AJF Bacău

 


  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP