Regulament U19 Editia 2021-2022

08 Septembrie 2021, la ora 09:35 / Publicat în Comunicate AJF / 369 vizualizări

Regulament U19 Editia 2021-2022

 

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI CAMPIONATUL – U19 JUDEȚEAN

(jucători născuți după 01.01.2003) ediția 2021 – 2022

 

1.      COMPETENȚE DE ORGANIZARE –

 AJF organizează etapa / faza județeană a competiției. - FRF organizează prin Departamentul Competiții, Biroul Copii și Juniori etapa interjudețeană, semifinală și finală a competiției.

2.      PARTICIPANȚI

În campionatul județean organizat de AJF – uri participă toate unitățile sportive afiliate la Asociația Județeană de Fotbal (AJF / AMFB), care solicită înscrierea în campionat, acceptând, totodată, respectarea și aplicarea prezentului regulament.

Echipele care doresc să participe în Campionatul U19 Județean – Național de Juniori sunt obligate să solicite în scris, AJF – ului competent teritorial, înscrierea în competiție. AJF-ul competent teritorial verifică îndeplinirea condițiilor de participare și stabilește datele limită de înscriere. Fiecare AJF, care organizează pe teritoriul județului său etapa județeană a competiției Campionatul U19 Județean, are obligația de a transmite Departamentului Competiții, Biroul Copii și Juniori al FRF până la 30 septembrie 2021 tabelul cu echipele care participă în această competiție la nivel județean.

 Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte în totalitate art. 38 din ROAF ediția 2018:

• să aibă angajați antrenori calificați care să dețină minimum licența B – UEFA,

• să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile AJF – FRF,

• să dețină în calitate de proprietar (sau să aibă contract de închiriere pentru anul competițional 2021 – 2022) un teren omologat de către AJF / FRF / LPF în aceeași localitate în care clubul își are sediul social conform ROAF.

Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile organizate de către AJF / FRF. Operațiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili se pot efectua în perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. NOTĂ: In perioada de transfer din iarna (aprobată de Comitetul Executiv al FRF), doar pentru această competiție, se pot efectua operațiuni privind transferurile jucătorilor cu până la 48 de ore înainte de data începerii competiției (nivel județean). AJF / FRF nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație sportivă. Se califică în etapele superioare ale competiției, organizate de FRF, echipele campioane de județ. Numele echipelor calificate vor fi transmise, de către AJF – uri, la Departamentul Competiții, Biroul Copii și Juniori până la data de 01 iunie 2022 la adresa de mail competiții.juniori@frf.ro sau la numărul de fax: 021-302.91.75. (Corespondența prin fax dintre FRF și echipele participante se va face exclusiv prin intermediul AJF - urilor). Cluburile calificate din etapa interjudețeană care vor să organizeze etapa semifinală trebuie să trimită cererile împreună cu ofertele pentru organizarea turneelor semifinale până cu minim 24 de ore înainte de data ședinței tehnice din 11 iunie 2022.

NOTĂ: Echipele calificate în faze superioare, nu au obligativitatea de a da curs ofertei clubului organizator, aceștia au posibilitatea de liberă alegere asupra condițiilor de cazare și masă pe toată perioada turneelor.

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

Toate jocurile vor fi în conformitate cu art. 27, alin. 3 din ROAF, cu excepția etapelor în care ”sistemul este eliminatoriu”, respectiv: Joc câștigat 3 puncte, joc egal 1 punct și joc pierdut 0 puncte. În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine a următoarelor criterii:

 - numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate în etapa respectivă între echipele aflate la egalitate de puncte. (ex. Dacă două echipe se află la egalitate de puncte la finalul etapei regulare, pentru departajare se iau în considerare doar meciurile din această etapă a competiției);

- golaverajul mai bun în jocurile directe;

 - numărul mai mare de goluri marcat în jocurile directe; -

 golaverajul general mai bun (diferența dintre golurile marcate și primite în toate jocurile din etapa respectivă);

 - numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din etapa în care este necesara departajarea; Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul clasamentul fair play, astfel: se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 puncte pentru un cartonaș roșu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru un cartonaș roșu primit direct.

Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată câștigătoare. Cartonașele luate în calcul vor fi cele din etapa respectivă (interjudețeană / semifinală). Criteriile de departajare la jocurile în dublă manșă se vor aplica conform art. 30 alin.10 din ROAF. Jocurile de copii şi juniori nu se pot prelungi în cazul unei egalități perfecte, echipa câştigătoare fiind desemnată în urma executării loviturilor de departajare.

 

 

 

 

3.      DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI

Au drept de joc în ”Campionatul U19 Județean”, ediția 2021 - 2022  jucătorii născuți în anul 2003 și mai tineri care au viză anuală AJF valabilă.

 În campionatul U19 Judeţean au drept de joc jucătorii juniori U19 care participă exclusiv în campionatele județene de seniori și juniori. NU au drept de joc jucătorii juniori care participă în ediția 2021 – 2022 a competițiilor: Campionatul Național U19, U17, Liga Elitelor U19, U17, U16, Cupa României U19 și U17, Liga I, Liga a II-a, și implicit, au viza FRF pe carnetul de legitimare, cu excepția echipelor de liga a III-a.

 Dreptul de joc pentru Juniorii U19 de nivel județean este stipulat în ROAF. Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, dintre care unul este portar. Durata unui joc este de 90 de minute, împărțit în două reprize egale a câte 45 de minute, cu o pauză care nu va depăși 15 minute. Pe toată durata jocului se pot efectua cel mult 5 înlocuiri de jucători (pentru fiecare echipă), cu mențiunea că acestea pot fi făcute în maxim trei opriri ale jocului. Dacă ambele echipe efectuează în acealași timp schimbare, se consideră oprire a jocului pentru fiecare echipă. Nu sunt considerate opriri ale jocului pauzele dintre cele două reprize ale timpului regulamentar de joc, pauza dintre timpul regulamentar și prelungiri, în cazul jocurilor cu prelungiri, sau pauza dintre cele două reprize de prelungiri, atunci când este cazul. Identificarea jucătorilor juniori în competițiile rezervate acestora se face pe baza carnetului de legitimare și a cărții de identitate sau pașaportului conform ROAF. Avertismentele (cartonașele galbene) acumulate în prima fază a competiției (faza județeană) NU vor fi preluate în etapele naționale ale competiției. Cartonașele galbene NU sunt preluate în cadrul etapelor succesive ale aceleiași competiții (etapele naționale).

 

4.      DIMENSIUNILE TERENULUI

Suprafața terenului de joc Terenul de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală / artificială, omologat AJF/FRF/LPF conform ROAF.

5.      ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL

La jocurile din etapa județeană atât asistența medicală cât și viza medicală vor fi în conformitate cu regulamentele județene în vigoare. La toate jocurile din etapa interjudețeană, semifinală și finală, asistența medicală la teren va fi asigurată de către organizatori pe tot parcursul turneului. Cu exceptia etapei semifinale, când costurile de asistență medicală se împart în mod egal la toate echipele participante la fiecare joc în parte, organizatorii asigură gratuit asistența medicală. Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la teren atât a doi medici / asistenți medicali (medic / asistent medical al echipei gazdă si medic / asistent medical delegat) cât și a două autosanitare dotate cu mijloace de resuscitare (sau a unei autosanitare dotată cu mijloace de resuscitare și a unui autoturism pe care să fie inscripționată o cruce roșie pe fond alb). Mijloacele de transport trebuie să stea la dispoziție, în incinta terenului de joc sau în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor iar numerele de înmatriculare ale acestora vor fi înscrise în raportul de arbitraj. La toate jocurile, este obligatorie prezența unui cadru medical delegat care va prezenta o delegație eliberată de către organul sanitar competent, legitimația de serviciu, precum și un act de identitate.

La toate competiţiile de juniori  este obligatorie  confruntarea înainte de începerea jocului.

Dacă o echipă foloseşte un jucător cu altă identitate sau care nu corespunde vărstei competiţei respective clubul respectiv va fi amendat cu 700 lei la prima abatere şi cu  1500 lei  la următoarele.Plata se face în termen de 10 zile în caz contrar  clubul respectiv nu va fi programat pentru următorul joc,

Echipa care plăteşte contestaţia  în cuantum de 60 lei, şi va avea o decizie favorabilă  la Comisiile Disciplinare ale AJF Bacău,contravaloarea contestaţiia va fi suportată de către echipa care a încălcat R.O.A.F.

Asociaţiile sau cluburile sportive care participă în competiţie cu două sau mai multe echipe,sunt obligate să prezinte,înainte de începerea competiţiei tabele nominale diferite cu loturile de jucători care vor juca pe toată perioada derulării campionatului,la una din cele două echipe.

Acest tabel vizat de AJF Bacău va fi prezentat în copie,înainte de meci arbitrului.În caz contrar,jocul nu se va disputa,iar echipa în cauză va pierde jocul cu 3-0.

6. SISTEMUL DE DESFĂSURARE

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

Sistemul de desfășurare al competiției  va avea următoarele etape:

6.1. Etapa I – CAMPIONATUL U19 JUDEȚEAN Septembrie 2021 – 31 mai 2022

6.2. Etapa a II-a – ETAPA INTERJUDEȚEANĂ U19 JUDEȚEAN 06 și 10 iunie 2022

6.3. Etapa a III-a – ETAPA SEMIFINALĂ U19 JUDEȚEAN 16 – 18 iunie 2022

6.4. Etapa a IV-a – ETAPA FINALĂ U19 JUDEȚEAN 23 - 24 iunie 2022

Etapa I – Campionatul U19 Județean (septembrie 2021 – 31 mai 2022)

Etapa locală a campionatului U19 Județean este organizată de Asociațiile Județene de Fotbal / AMFB pentru fiecare județ / municipiu în parte.

7.COMPETENTELE COMISIILOR AJF

-         Departamentul Competiţii, Serviciul Copii şi Juniori răspunde de organizarea Competiţiei Campionatului U19 Judeţean .

-         Comisia Judeţeană a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la toate etapele Competiţiei Campionatului U19 Judeţean .

-         Comisia de Disciplină şi Etică a AJF judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul Disciplinar şi toate cauzele în care nu se respectă ROAF.

8.DISPOZIŢII FINALE

Competiţia U19 Judeţean se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF, ediţia 2018.Situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă şi irevocabilă de Comisia Centrală de Copii şi Juniori a AJF.

Dreptul de proprietate al AJF Bacau asupra competiţiilor de juniori: " Asociatia Judeteana de Fotbal Bacau este proprietara drepturilor de exploatare a competiţiilor pe care le organizează. Toate jocurile organizate în cadrul competiţiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual (televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul AJF." Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără consimţământul prealabil şi expres al AJF.

NOTĂ: Datele de desfăşurare a etapelor pot fi modificate în funcţie de jocurile echipelor naţionale sau de examenele MEC şi structura anului şcolar 2021 - 2022.

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanţă cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare.

                         

                              Comisia de Competiţii Copii şi Juniorii a AJF Bacău.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP