Regulament U9 Editia 2021-2022

04 Septembrie 2021, la ora 14:03 / Publicat în Comunicate AJF / 257 vizualizări

Regulament U9 Editia 2021-2022

 

CAMPIONATUL JUDETEAN U9 BACAU

> 

(jucători născuţi după 01.01.2013) ediţia 2021 - 2022


1. COMPETENTE DE ORGANIZARE

-   AJF Bacău organizează etapa / faza judeţeană a competiţiei.

2. PARTICIPANȚI

În campionatul judeţean organizat de AJF Bacău participă toate unităţile sportive afiliate la     Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacau, care solicită înscrierea în campionat, acceptând, totodată, respectarea şi aplicarea prezentului regulament.

Echipele care doresc să participe în Campionatul Judeţean - Judeţean U 9 sunt obligate să solicite în scris, AJF- ului competent teritorial, înscrierea în competiţie. AJF - ul competent teritorial verifică îndeplinirea condiţiilor de participare şi stabileşte datele limită de înscriere, respectiv 01 August 2021.

Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte în totalitate art. 38 din ROAF ediţia 2021 dintre care enumerăm:

      să aibă angajaţi antrenori calificaţi care să deţină minimum licenţa C - UEFA .

      să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile FRF / AJF.

      să deţină în calitate de proprietar (sau să aibă contract de închiriere pentru anul competiţional 2021 - 2022) un teren omologat de către AJF în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social conform ROAF.

      să participe în competiţii cu numărul de echipe pentru juniori prevăzut la art.33 din ROAF coroborat cu art.17 din regulamentul de licenţiere a cluburilor.

Cluburile organizatoare răspund de ordinea şi securitatea participanţilor la competiţiile organizate de către AJF Operaţiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili U9 se pot efectua în perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal

AJF nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociaţie sportivă.  

Se califică în etapele superioare ale competiţiei,organizate de FRF,echipele campioane de judeţ(căte una pentru fiecare judeţ) şi echipele clasate pe locul al doilea din campionatele judeţene unde la acest nivel de vărstă sunt încscrise mai mult de 14 echipe cu CIS-uri diferite.

 

 CRITERIILE DE DEPARTAJARE

Toate jocurile vor fi în conformitate cu art. 27, alin. 3 din ROAF, cu excepţia etapelor în care "sistemul este eliminatoriu", respectiv: Joc câştigat 3 puncte, joc egal 1 punct şi joc pierdut 0 puncte. În situaţia în care un joc se termină la egalitate, se vor executa lovituri de departajare, criteriu ce va fi luat în calcul doar în situaţia în care aceste două echipe se vor afla la egalitate de puncte la sfârşitul campionatului / turneului iar clasamentul fair play nu poate face departajarea.În situaţia în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine a următoarelor criterii:

-numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte,                                                                                                                                                                                                                                             -golaverajulmaibunînjocuridirecte,                                                                                                                                 

-numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe,

-   golaverajul general mai bun (diferenţa dintre golurile marcate şi cele primite în toate jocurile din grupă).

-                   numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă;

 Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul clasamentul fair play, astfel: se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaş galben primit, 3 puncte pentru un cartonaş roşu primit prin cumul de avertismente şi 4 puncte pentru un cartonaş roşu primit direct. Echipa cu cele mai puţine puncte va fi desemnată câştigătoare. Cartonaşele care se vor lua în calcul vor fi cele din etapa respectivă (zonală / finală).

 

3. DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR SI DURATA JOCULUI

7                                                                                                                                                                                                                        3

Au drept de joc în competiţia Campionatul Judeţean U9 ediţia 2021 - 2022 jucătorii născuţi în anul 2013 şi mai tineri şi maxim 3 jucătoare (fete) născute în anul 2011 şi mai tinere.

Identificarea jucătorilor juniori, în competiţiile rezervate acestora, se face pe baza carnetului de legitimare, certificatul de naştere conform ROAF şi adeverinţă de elev în care să fie trecut numele şi prenumele jucătorului, şcoala, clasa, data naşterii având lipită fotografia jucătorului (fotografia trebuie să fie ştampilată de către unitatea şcolară iar adeverinţa trebuie semnată şi ştampilată de către directorul unităţii de învăţământ).

NOTĂ - În situaţia în care jucătorul prezintă paşaportul în original nu va trebui să prezinte certificatul de naştere şi adeverinţa de elev.

Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 5 jucători, dintre care unul este portar.

Durata unui joc este de 50 de minute (fără prelungiri), împărţit în două reprize egale a câte 25 de minute, cu o pauză care nu va depăşi 10 minute. Numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat. Un jucător care a fost înlocuit poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Înlocuirile se pot efectua numai când mingea este în afara jocului.

La toate competiţiile de juniori, începănd cu sezonul 2021-2022 este obligatorie  confruntarea înainte de începerea jocului.

Dacă o echipă foloseşte un jucător cu altă identitate sau care nu corespunde vărstei competiţei respective ,clubul respectiv va fi amendat cu 700 lei la prima abatere şi cu  1500 lei  la următoarele.Plata se face în termen de 10 zile ,în caz contrar  clubul respectiv nu va fi programat pentru următorul joc.

Echipa care plăteşte contestaţia  în cuantum de 60 lei, şi va avea o decizie favorabilă  la Comisiile Disciplinare ale AJF Bacău,contravaloarea contestaţiei va fi suportată de către echipa care a încălcat R.O.A.F

Un jucător care a primit două avertismente pe parcursul aceluiaşi joc va fi eliminat din teren pierzându-şi dreptul de a juca doar în acea partidă.

Un jucător care a primit cartonaş roşu (prin cumul de avertismente sau cartonaş roşu direct) va fi eliminat de pe teren şi nu va mai putea fi folosit în jocul respectiv. Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puţin, cu excepţia situaţiei în care echipa în inferioritate primeşte gol, moment în care îşi poate completa numărul de jucători. Asociaţiile sau cluburile sportive care participă în competiţie cu 2(două) sau mai multe echipe, sunt obligate să prezinte,înainte de începerea competiţiei tabele nominale diferite cu loturile de jucători care vor juca pe toată perioada derulării campionatului,la una din cele 2(două) echipe.

Acest tabel vizat de AJF Bacău va fi prezentat,în copie,înainte de joc arbitrului.În caz contrar, jocul nu se va disputa,iar echipa în cauză va pierde jocul cu 3-0.

4. DIMENSIUNILE TERENULUI, PORŢILE DE FOTBAL SI MINGEA

Lungime - 40 m; lăţime 20 m;

Careul - 10 m de la linia de poartă în interiorul terenului; 20m linia paralelă cu linia de poartă; Dimensiunea porţilor - distanţa între stâlpi 3 m; înălţimea porţilor 2 m;

        Minge - numărul 4.

Suprafaţa terenului de joc - Terenul de joc trebuie să fie o suprafaţă de joc în totalitate naturală / artificială, omologat AJF conform ROAF.

 

 

5. REGULAMENTUL DE DESFASURARE A JOCULUI

 

Regulile Jocului şi dispoziţiile tehnice

Pe parcursul competiţiei se vor folosi mingi numărul 4.

Aparătorile sunt obligatorii.

Înlocuiri de jucători - Pe raportul de arbitraj se trec obligatoriu 10 jucători care vor fi împărţiţi în 2 grupe a câte 5 jucători (4 jucători + 1 portar). Echipele pot trece pe raportul de arbitraj 12 jucători, cei 2 jucători care rezultă din diferenţa faţă de numărul minim obligatoriu din raport, vor fi împărţiţi câte unul la fiecare grup de jucători şi vor putea fi folosiţi doar la acel grup în orice moment în care grupul respectiv este în joc. Fiecare jucător al lotului trebuie să aibă număr egal de minute jucate după cum urmează: Grupul 1 de jucători va juca în prima jumătate (minutul 1 - minutul 15) a primei reprize, grupul 2 va juca a doua jumătate (minutul 16 - minutul 30) a primei reprize. După pauza de maxim 10 minute, Grupul 1 de jucători va juca în prima jumătate (minutul 31 - minutul 45) din repriza a doua, grupul 2 va juca a doua jumătate (minutul 46 - minutul 60) din repriza a doua. Momentul înlocuirii jucătorilor va fi anunţat de către arbitrul conducător de joc la jumătatea fiecărei reprize.

În situaţia în care nu sunt trecuţi 10 jucători în raportul de joc, meciul nu se va disputa şi va fi câştigat de echipa adversă. În situaţia în care nu se respectă înlocuirile de jucători obligatorii de la jumătatea reprizelor (aşa cum este prevăzut mai sus) echipa în culpă va pierde jocul prin forfait.

Portarul: Mingiile ieşite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, atât cu mâna cât şi cu piciorul cu condiţia ca mingea să nu depăţească jumătatea terenului urmare a acestei repuneri. Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul opreşte jocul şi dictează repunerea mingii în joc de către portar în mod regulamentar.

Arbitrul - Fiecare joc este condus de câte doi arbitri (principal, rezerva) care au autoritate

deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Lovitura de începere - Fiecare echipă se găseşte în jumătatea proprie de teren. Oponenţii

echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanţă de cel puţin 5 m de minge, până când aceasta este în joc. Un gol poate fi marcat direct după fluierul de începere.

Aruncarea de la margine, cu mâna conform Legilor Jocului, atunci când mingea depăşeşte în întregime linia de margine, pe sol sau în aer.

Offside - Un jucător se află în poziţie afară din joc atunci când depăşeşte linia careului aflată la 10 m de linia porţii sau linia întreruptă dintre colţurile careului şi benzile laterale ale terenului şi este mai aproape de linia porţii adverse decât mingea cât şi de penultimul adversar.

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 9 m de la mijlocul porţii şi la distanţă egală de stâlpii porţii.

Lovitura de colţ se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colţ al suprafeţei de joc.

Lovitura liberă directă si indirecta se execută din locul unde s-a comis infracţiunea. Adversarii trebuie să se afle la o distanţă de minimum 5 m faţă de minge.

 

6. ASISTENTA MEDICALĂ si AVIZUL MEDICAL

                                                                                                                                  

La jocurile din campionat ( etapa judeţeană) asistenţa medicală va fi asigurată conform regulamentelor judeţene în vigoare respectiv prezenţa unui  medic/asistent  medical.

La toate jocurile, asistenţa medicală la teren va fi asigurată de către organizatori pe tot parcursul jocului. Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezenţa la teren atât a unui medic / asistent medical cât şi a unei autosanitare dotate cu mijloace de resuscitare (sau a unui autoturism pe care să fie inscripţionată o cruce roşie pe fond alb).

Mijlocul de transport trebuie să stea la dispoziţie, în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor iar numărul de înmatriculare al acestuia va fi înscris în raportul de arbitraj. La toate jocurile, este obligatorie prezenţa unui cadru medical delegat care va prezenta legitimaţia de serviciu, precum şi un act de identitate.

 

 

7. SISTEMUL DE DESFASURARE

 

7.1.   Etapa I ETAPA JUDEŢEANĂ U9 Septembrie 202120 iunie 2022

Etapa I - ETAPA JUDEŢEANĂ U9 (septembrie 2021 – 20 iunie 2022) Etapa judeţeană a competiţiei CAMPIONATUL JUDEŢEAN  U9  este organizată de Asociatia Judeteana de Fotbal Bacau.

 

 COMPETENTELE COMISIILOR AJF

-    Departamentul Competiţii, Serviciul Copii şi Juniori răspunde de organizarea competiţiei

Campionatul Judeţean U9 ediţia 2021 - 2022,

-   Comisia Judeteana a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la etapele turneului zonal,

semifinal şi final al competiţiei Campionatul Judeţean U9 ediţia 2021-2022,

-   Comisia de Disciplină şi Etică a AJF judecă toate cazurile în care este încălcat

Regulamentul Disciplinar şi toate cauzele în care nu se respectă ROAF.

8.    DISPOZIŢII FINALE

Dreptul de proprietate al AJF asupra competiţiilor de juniori:

Campionatul Judeţean U9 se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF, ediţia 2021, iar situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă şi irevocabilă de Comisia de Disciplină şi Etică a AJF."AJF este proprietara drepturilor de exploatare a competiţiilor pe care le organizează. Toate jocurile organizate în cadrul competiţiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate audiovizual (televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul AJF." Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără consimţământul prealabil şi expres al AJF.

NOTĂ: Datele de desfăşurare a etapelor pot fi modificate în funcţie de jocurile echipelor Judeţeane sau de examenele MEC şi structura anului şcolar 2021 - 2022.

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.Dacă există omisiuni în acest regulament,organismele de luare a deciziei voor lua hotărărea în concordanţă cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare.

 

                  Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanţă cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP