REGULAMENT U-8 / U-7

15 Aprilie 2022, la ora 09:57 / Publicat în Comunicate AJF de Dan Jiga / 429 vizualizări

REGULAMENT  U-8 /  U-7

 REGULAMENTUL COMPETIȚIEI CAMPIONATELOR JUDETENE

U-8 (jucători născuți după 01.01.2014)

U-7 (jucători născuți după 01.01.2015)

           Faza judeteana / ediția 2021 - 2022

 

1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE

Competiția este organizată la nivel județean de AJF  BN  fără a fi desemnată o echipă campioană la această categorie de vârstă;

 NOTĂ – Pe durata competiției, NU vor fi contabilizate rezultatele jocurilor, NU vor fi întocmite clasamente iar la finalul competiției vor fi decernate premii (de participare / individuale) tuturor participanților .

2. PARTICIPANȚI Participă echipele de juniori ale cluburilor , sub condiția înscrierii conform art. 38 din ROAF.

La sfârșitul competiției (etapa județeană), fiecare județ transmite componența lotului selectat la nivel județean. Această selecție va fi făcută de membrii comisiei tehnice al AJF BN .

3. DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI

Au drept de joc în ediția 2021 – 2022 :

U-8  :  jucătorii (băieți) născuți în anul 2014 și mai tineri și jucătoare (fete) născute în anul 2012 și mai tinere.

U-7  :  jucătorii (băieți) născuți în anul 2015 și mai tineri și jucătoare (fete) născute în anul 2013 și mai tinere.

Identificarea jucătorilor juniori, în faza judeteana , se face pe baza carnetului de legitimare ( cu viza 2022 si viza medicala ) si a tabelului vizat de AJF BN .

Un joc se dispută între două echipe, fiecare având în componență câte :

U-8  :  5 jucători ( 4 +1 portar ) .

U-7  :  6 jucători ( 5 +1 portar ) .

Durata unui joc este de :

U-8 :  30 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 15 minute, cu o pauză care nu va depăși 5 minute.

U-7 :  24 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 12 minute, cu o pauză care nu va depăși 5 minute.

 

Un jucător care a primit două avertismente (cartonașe galbene) pe parcursul aceluiași joc sau cartonaș roșu direct va fi eliminat din teren urmând a fi sancţionat disciplinar pentru abaterea săvârşită și va suporta consecințele regulamentului disciplinar.

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția situației în care echipa în inferioritate primește gol, moment în care își poate completa numărul de jucători.

4. DIMENSIUNILE – SUPRAFAȚA TERENULUI ȘI A PORȚILOR DE FOTBAL, MINGEA

CONFORM ANEXEI 1 :

Lungime – 40 m / lățime 20 m.

Careul – 6 m de la linia de poartă în interiorul terenului, 6 m linia paralelă cu linia de poartă , sau semicerc in cazul jocurilor cu marcaj pentru handbal ;

Dimensiunea porților – între stâlpi 3 m, înălțimea porților 2 m;

Minge – numărul 4.

Suprafața terenului de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală / artificială, omologat AJF  conform ROAF.

5. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A JOCULUI

Echipele pot trece pe raportul de arbitraj 16 jucători, dintre care 2 portari .

Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat , cu conditia ca arbitrul sa fie informat înainte de efectuarea înlocuirii si jocul sa fie oprit .

I.Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul avându-se în vedere următoarele condiții: a) arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii, b) schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt, c) jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători. d) în situația în care portarul unui grup este eliminat / accidentat, acesta poate fi înlocuit de portarul celuilalt grup.

II. Dacă în timpul efectuării unei schimbări jucătorul de rezervă intră în teren înainte ca jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul: a) Jocul este oprit, b) Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă în locul cel mai apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.

Portarul: Mingiile ieșite în afara terenului de joc în aut de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, numai cu mâna.

Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingii în joc de către portarul echipei adverse în mod regulamentar (cu mâna).

 

 

Arbitrul – Fiecare joc este condus de câte doi arbitri (principal, rezerva) care au autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile acestora cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Lovitura de începere – Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren. Oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 5m de minge, până când aceasta este în joc. Un gol poate fi marcat direct după fluierul de începere.

Aruncarea de la margine – cu mâna conform Legilor Jocului, atunci când mingea depășește în întregime linia de margine, pe sol sau în aer.

Offside – nu se aplică .

Lovitura de pedeapsă – se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.

Lovitura de colț – se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al suprafeței de joc.

Lovitura liberă directă și indirecta, se execută din locul unde s-a comis infracțiunea, adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 m față de minge.

NOTĂ – Apărătorile sunt obligatorii.

6. ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL

La jocurile din campionat (etapa județeană) asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor județene în vigoare, asistent medical cu delegatie si carte de identitate sau legitimatie de serviciu vizata la zi .

La toate jocurile din etapa județeană , conform cu regulamentul competiției , se va asigura un mijloc de transport , prezent la teren , cu inscrpţie cruce rosie pe parbriz , care să stea la dispoziție, în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor , iar numărul de înmatriculare al acestuia va fi înscris în raportul de arbitraj.

În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată de unitatea medicală de care aparține, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea jocului pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea medicală, prezentată de cadrul medical. În acest caz, arbitrul va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi unitatea medicală care a eliberat legitimaţia.

 

7. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE

Etapa I , faza judeteana :  Aprilie – Iunie 2022 , sistem campionat tur/retur conform programarii .

Jocurile vor fi programate în aceaşi dată şi locaţie la ambele categorii U-8 şi U-7 .  

 

 

8. DISPOZIŢII ECONOMICE

Fiecare echipă va asigura şi achita proporţional asistenţa medicală .

Baremul de arbitraj va fi suportat de către AJF B-N .

 

9. COMPETENȚELE COMISIILOR AJF BN

Comisia de Competitii , răspunde de organizarea etapelor județene ale competiției Campionatul Național U-8 şi U-7 ediția 2021 – 2022;

Comisia Judeteana a Arbitrilor , răspunde de delegarea arbitrilor pentru etapa județeană a competiției Campionatul Național U-8 şi U-7 ediția 2021 – 2022;

Comisia de Disciplină AJF BN , judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF.

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul și Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 și a altor norme specifice activității competiționale, după caz.

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare.

Cluburile participante în competiție sunt responsabile pentru respectarea celor menționate mai sus și implicit direct răspunzătoare pentru încalcarea obligațiilor prevăzute.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP