Modificari Regulament

21 Ianuarie 2021, la ora 15:57 / Publicat în Comunicate AJF / 308 vizualizări

Modificari Regulament

 Articolul 14 | Contractele jucătorilor juniori

1. Începând cu vârsta de 16 ani împliniţi, jucătorii juniori sunt obligaţi să încheie primul contract cu clubul la care sunt legitimaţi cu titlu definitiv, în următoarele condiţii:
a. în termen de maxim 60 de zile de la împlinirea vârstei de 16 ani, dacă clubul respectiv le propune încheierea unui contract prin care le asigură un salariu sau o remunerație lunară netă de 600 lei în perioada junioratului. Propunerea de contract se formuleaza în scris şi se comunică jucătorului personal, sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi valoare/conținut declarat(ă), transmisă la domiciliul jucătorului sau la adresa comunicată în scris clubului. Sub sancţiunea decăderii din dreptul de a obliga jucătorii să semneze, clubul este obligat să înregistreze propunerea de contract la forul competent, în interiorul termenului de 60 de zile arătat anterior;
b. în cazul în care jucătorii juniori refuză să semneze contractele care le-au fost propuse de cluburile lor, jucătorii respectivi rămân legitimaţi ca amatori la aceleaşi cluburi şi nu se pot transfera decât cu acordul cluburilor de care aparţin. Sub sancţiunea decăderii din drept, cluburile la care jucătorii sunt legitimaţi au dreptul să sesizeze comisia competentă din cadrul FRF sau AJF, după caz, cu privire la refuzul jucătorilor, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de 60 de zile în care clubul are obligația de a-i frf.ro | 24 propune jucătorului un contract în condițiile art. 14 alin. 1 lit. a), comisia competentă urmând să constate acest fapt printr-o hotărâre; c. prin excepţie, în cazul în care în termen de 60 de zile de la data împlinirii de către jucător a vârstei de 16 ani, clubul la care jucătorul respectiv este legitimat nu îi propune acestuia un contract în condiţiile arătate anterior, jucătorul în cauză are dreptul să încheie un contract cu un alt club fără acordul clubului la care este legitimat, urmând să se legitimeze la acest club cu respectarea condițiilor prevăzute de art.21, alin.2.1.
2. Înainte de terminarea perioadei junioratului jucătorul este obligat să încheie un contract cu clubul la care este legitimat cu titlu definitiv, pe o durată de maxim 5 ani, numai în situaţia în care clubul respectiv îi propune să încheie un contract şi îi garantează un venit lunar minim net, astfel:
Cluburile din Liga 1: 2.000 lei
Cluburile din Liga a 2-a: 1.500 lei
Cluburile din Liga a 3-a: 1.000 lei
Cluburile din celelalte categorii: 850 de lei.
Începând cu al patrulea an de contract, sumele acordate jucătorilor se majorează cu 50 %. Clubul interesat îşi poate exercita acest drept numai în perioada 1 iulie – 31 decembrie a anului anterior celui în care jucătorul junior împlineşte vârsta de 19 ani. Nu au acest drept cluburile cu activitate exclusivă la nivelul juniorilor. Propunerea de contract se formulează în scris şi se comunică jucătorului personal, sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și valoare declarată, transmisă la domiciliul jucătorului sau la adresa comunicată în scris clubului. Se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută în cuprinsul art. 14 alin.1. lit. a) din prezentul regulament.
3 Dacă un jucător junior, aflat în situaţia prevăzută de alin. 2, refuză semnarea unui contract de muncă/contract civil, deşi clubul său i-a oferit condiţiile arătate la alin. 2 de mai sus, el urmează să fie sancţionat potrivit prevederilor prezentului regulament. Clubul interesat are dreptul de a sesiza în acest scop comisia competentă, fiind dator să facă dovada susţinerilor sale. Sesizarea poate fi făcută numai în luna ianuarie a anului în care jucătorul junior împlinește vârsta de 19 ani, sub sancţiunea decăderii din drept.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP