COMUNICAT

12 Iulie 2022, la ora 22:09 / Publicat în Comunicate AJF / 228 vizualizări

COMUNICAT

                                                                                                       

                      COMUNICAT COMITETUL EXECUTIV

 

            Comitetul Executiv al AJF Ialomita intrunit in data de 12.07.2022, in conformitate cu art. 41.2. din  Statutul AJF, in  prezenta tuturor membrilor, a adoptat urmatoarele hotarari :                                                               

A. Convoaca Adunarea Generala ordinara si de alegeri pentru data de 06.08.2022, ora 10:30 in localitatea Slobozia, locatia Casa Fotalului Ialomitean cu urmatoarea ordine de zi:

1.     Constatarea cvorumului ;

2.     Aprobarea ordinii de zi ;

3.     Desemnarea a trei persoane pentru verificarea procesului-verbal al Adunarii Generale ordinara si de alegeri ;

4.     Desemnarea comisiei de validare a procedurii de votare ;

5.     Afilierea si dezafilierea definitiva a unor membri ;

6.     Alocutiunea presedintelui ;

7.     Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Executiv de la ultima Adunare Generala, pana in prezent ;

8.     Prezentarea bilantului contabil pe anul 2021, aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv ; Prevederi pentru 2022 ;

9.     Prezentarea in sinteza a raportului cenzorului, si aprobarea acestuia prin vot  ;

10.  Alegerea presedintelui;

11.   Alegerea vicepresedintelui;

12.   Alegerea membrilor Comitetului Executiv, reprezentanti Liga 4 si Liga 5 ; Validarea componentei Comitetului Executiv ;

13.    Desemnarea cenzorului ;

14.     Adoptarea Hotararii Adunarii Generale ordinara si de alegeri a AJF Ialomita din 06.08.2022 ;

 

 

B. Aproba componenta Comisiei de validare a dosarelor de candidatura, la functiile  de presedinte AJF, vicepresedinte AJF si a membrilor Comitetului Executiv, reprezentanti Liga 4 si Liga 5;

 

C. Aproba componenta Comisiei de solutionare a contestatiilor;

               D. Aproba procedura de depunere/aprobare a dosarelor de candidatura, astfel;

            *  dosarele de candidatura se vor depune la sediul AJF Ialomita cu cel putin 10 zile anterior datei alegerilor, adica pana in data de 27.07.2022 inclusiv, ora 16:00;

            * dosarele vor fi analizate de catre Comisia de validare a dosarelor, in termen de 24 de ore calculate de la data ultimei zile pentru depunerea dosarelor de candidatura, adica de la data de 27.07.2022, ora 16:00;

            * in situatia in care candidatul nu indeplineste conditiile si se impune respingerea candidaturii, se va comunica rezultatul verificarii pe site-ul AJF Ialomita si impotriva acesteia se poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor;

            * contestatia va fi solutionata de catre Comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la depunere;

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP