PROTOCOL MEDICAL

04 Octombrie 2021, la ora 11:21 / Publicat în Comunicate AJF / 129 vizualizări

PROTOCOL MEDICAL

 PROTOCOL   DESFĂȘURARE  COMPETIȚII

1 Octombrie 2021
 
CUPRINS
 
 
Principii generale
I.
Setul de măsuri prevăzute în prezentul regulament au ca scop reducerea la maximum a riscului de apariție a unui focar de COVID-19 în rândul echipelor de fotbal care vor relua competiția. Cu toate acestea, riscul nu poate fi niciodată eliminat cu totul. Ca atare, se impune vigilență permanentă și un grad ridicat de conformare voluntară din partea tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic la personalul auxiliar.
Simptomatologia COVID-19:
Cele mai comune sunt: tuse, febră, scurtarea respirației, debut brusc al anosmiei (lipsa mirosului),
a geuziei/disgeuziei (lipsa/modificare gustului).
 
Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include: cefalee, frisoane, dureri musculare
(altele decât cele datorate efortului), astenie, vărsături, diaree.
De asemenea, desfășurarea competiției depinde și de:
îndeplinirea cu strictețe de către toate cluburile care doresc să participe la competiție a condițiilor
descrise în Ordinul Comun al Ministrului Tineretului și Sportului Ministrului Sănătății;
situația epidemică generală din țară.
Pe toată durata competiției, cluburile care participă trebuie să îndeplinească aceleași condiții descrise în Ordinul comun MTS/MS nr. 535/1505/2021 din 04/08/2021.
 
Calendarul de testare
II.
Echipele vor trimite la FRF (medical@frf.ro) și, pentru Liga 1, la LPF, un tabel cu componenții clubului care au fost testați RTPCR sau prin test antigen rapid pentru COVID-19. Acesta trebuie să conțină numele, prenumele, funcția, data recoltării testului, tipul de test efectuat și rezultatul. De asemenea, trebuie trimis și un document cu buletinele de analiză scanate, precum și deciziile DSP în urma eventualelor anchete epidemiologice. Acest model de informare se va menține pe toată durata competiției.
Testele pentru depistarea infecției cu virusul Sars-CoV-2 prevăzute în acest protocol sunt considerate valabile numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și efectuate în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății, prin Ordinul Ministrului Sănătății numărul 1.513/2020.
 
Testarea jucătorilor, a staff-ului tehnic, staff-ului medical, și a personalului de suport implicat în activitatea echipei (prezent în cantonament și la meciuri) se va face după cum urmează:
T1 – cu 2 zile înainte de primul meci;
T2,3,4...din 14 în 14 zile dacă se folosește metoda RT-PCR / T2,3,4...din 7 în 7 zile, dacă se folosesc alte
metode de testare aprobate de autoritățile sanitare responsabile;
Orice club care nu îndeplinește cerința testării va fi considerat ca neprezentat la meci.
Testarea arbitrilor se face după cum urmează:
T0 – cu 2 zile înainte de vizita medicală obligatorie;
T1,T2,3,4...din 14 în 14 zile, dacă se folosește metoda RT-PCR / T1,T2,3,4...din 7 în 7 zile dacă se folosesc
alte metode de testare aprobate de autoritățile sanitare responsabile;
 
Dacă vreunul din arbitri dezvoltă simptome COVID-19 se izolează și se testează RT-PCR/test antigen rapid;
Se vor testa toți arbitrii ce pot fi delegați în intervalul cuprins între două testări;
În cazul unui test pozitiv pentru un arbitru, brigada din care a făcut parte se oprește de la delegări, iar
ceilalți colegi ai arbitrului găsit pozitiv sunt retestați RT-PCR/test antigen rapid la 7 zile de la posibilul
contact cu acesta. În situația în care un arbitru este considerat contact direct, acesta va urma normele
sanitare în vigoare/ impuse de DSP.
Testarea delegatului de joc se va face cu două-trei zile înainte de cea a jocului, dar nu mai mult de o dată în interval de 7 zile calendaristice.
Testarea ofițerilor de control doping delegați pentru meciuri se va face cu 2-3 zile înainte de meci, dar nu mai mult de o dată în interval de 7 zile calendaristice.
Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menționate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează și se testează RT-PCR/test antigen rapid.
Persoanele pozitive SARS-CoV-2 nu mai trebuie retestate timp de 180 zile de la vindecare, cu excepţia celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 180 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecție, cu excepţia persoanelor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă.
Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sunt exceptate de la obligația testării. De asemenea, minorii sunt şi ei exceptați de la testare.
 
Organizarea meciurilor
III.
Zona interioară a stadionului
Aceasta cuprinde următoarele sectoare:
Terenul de joc
Marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă și tribune, inclusiv suprafața tehnică
Tunelul de acces
Zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaților de joc, cabinet testare anti-doping
 
Personal admis în zona interioară a stadionului
Jucători titulari 22
Jucători de rezervă 18
Staff pe raportul de joc 12
Staff pe banca adițională 10
Arbitri 4
Personal TV 8
Oameni de mingi 11
Personal servicii marketing 4
Fotoreporteri 16
Personal întreținere instalații 3
Responsabili igienă 1
Asistență medicală 6
Brancardieri 4
Stewarzi 16
TOTAL 135
 
 
În situația în care numărul maxim de persoane admis în zona interioară nu este atins, forul organizator al competiției, prin intermediul delegatului de joc, va putea decide accesul unor persoane a căror prezență este strict necesară în zona respectivă fără însă a se putea depăși numărul admis de persoane. Pentru evitarea oricărui dubiu în zona respectivă se va putea suplimenta doar numărul de personal medical sau de brancardieri.
III.2. Proceduri de siguranță
Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion (inclusiv presa) vor trece prin filtru epidemiologic (chestionar, termometrizare) înainte de a pătrunde pe stadion. Sunt exceptate delegațiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că aceștia se află în programul de pregătire în regim de carantină și se supun calendarului de testare descris la punctul II.
Acest filtru va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic nu au acces pe stadion. Triajul se aplică zonei interioare a stadionului.
Persoanele aflate în grupa de risc ridicat (65+ sau persoane cu afecțiuni/patologii pre-existente) vor trebui menajate și pe cât posibil neimplicate în organizarea meciului.
III.3. Accesul suporterilor în stadion
Condițiile pentru desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României precum și numărul maxim de spectatori care au acces la un eveniment sportiv sunt stabilite prin legislația în vigoare.
5% din numărul de spectatori va fi destinat echipei oaspete (în spațiile special amenajate, în conformitate cu ROAF). Aceștia (suporterii echipei oaspete) vor fi obligați să respecte toate regulile impuse de prezentul regulament.
III.1. Limitarea accesului în zona interioară a stadionului
5
a) Măsuri organizatorice
Personalul de securitate / auxiliar / de întreținere / de curățenie va purta obligatoriu masca de protecție pe întreaga durată a prezenței acestora în interiorul arenei sportive și va folosi periodic dezinfectant pentru mâini. Organizatorul are obligația de a asigura prezența tuturor categoriilor de personal în număr suficient de mare pentru a putea asigura respectarea deplină a reglementărilor în vigoare.
În zonele unde se pot forma aglomerații (de exemplu, punctele de comercializare a băuturilor răcoritoare sau toaletele), vor exista marcaje vizibile, care să permită menținerea distanței de siguranță de 1,5 metri între persoanele
care se așează la coadă.
Este permisă comercializarea mâncării și a băuturilor răcoritoare, cu condiția ca acestea să fie comercializate ambalate.
În cazul băuturii aceasta trebuie să fie în sticle de plastic de maximum 0,5 litri, fără dop, sau pahare de hârtie / plastic.
Operatorul chioșcurilor va monta pentru fiecare punct de vânzare folosit, cel puțin un dispenser cu gel dezinfectant care va fi folosit de către clienți.
Organizatorul se va asigura că fiecare toaletă este dotată cu: un număr suficient de dispensere de săpun lichid și gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosință, hârtie igienică.
Organizatorul va curăța și dezinfecta toaletele înainte de accesul suporterilor în stadion și după fluierul de start al reprizei a 2-a, folosind un număr suficient de personal calificat. În perioada dintre cele două momente exprimate anterior, se golesc coșurile de gunoi și personalul dedicat se va asigura de completarea materialelor necesare (săpun lichid și gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosință, hârtie igienică).
b) Persoanele eligibile pentru a asista la un meci de fotbal
Accesul spectatorilor pe stadion se va face conform reglementărilor în vigoare emise de autorități
c) Accesul pe stadion
Toate porțile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor comunica spectatorilor orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum și poarta de acces recomandată, pentru a minimiza riscul de creare a aglomerației în aceste puncte. De asemenea, vor exista marcaje care să ajute persoanele să păstreze distanța de siguranță de minimum 1,5 metri.
6
Accesul în incintă nu va fi permis persoanelor care prezintă febră, tuse, dureri în gât, dificultate în respirație. Persoanelor care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome li se va recomandă să contacteze medicul de familie.
Controlul de securitate de la porți se va face doar vizual, spectatorii fiind rugați să colaboreze și să prezinte de bună voie obiectele pe care le dețin în buzunare și / sau genți. Dacă este necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi folosind măști de protecție, mănuși de unică folosință și se vor schimba / dezinfecta la fiecare control sau se va recurge la auto-verificare.
Accesul în arenă este permis doar cu genți mai mici sau egale cu o foaie de hârtie A4.
d) Așezarea în tribune
Organizatorul evenimentului sportiv are obligația de a marca în mod corespunzător spațiile unde spectatorii se pot așeza, astfel încât să se poată respecta o distanță minimă între oricare două persoane.
Purtarea măștii de protecție de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la evenimentul sportiv.
În tribune, trebuie menținută, pe cât posibil, distanțarea socială. Spectatorii vor avea obligația de a nu părăsi locul alocat, în caz contrar fiind invitați să părăsească incinta.
7
Proceduri în pregătirea și desfășurarea meciului
IV.
IV.1. Igiena pe stadion
Înainte ca delegațiile echipelor să ajungă la stadion, va fi făcută dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune. De asemenea, se va asigura, de către organizator, ventilarea zonelor închise, fără recircularea aerului. Vestiarele celor două echipe și al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea acestora. Personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune, precum și cel implicat în mentenanța stadionului și a terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spațiile închise de la stadion.
Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu soluție dezinfectantă pentru mâini în autocarele echipelor, vestiare și pe tunelul de acces către terenul de joc.
În zona vestiarelor, va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spațiilor comune atinse cu mâinile. Aceasta va purta în permanență mască de protecție și mănuși și va păstra distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada de arbitri. Această persoană nu va interacționa sub nicio formă cu persoanele din Zona 1 și se va supune triajului epidemiologic.
8
IV.2. Echipele
Echipele vor ajunge la stadion la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de minute înaintea începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start a jocului.
Jucătorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la baza de cantonament/hotel fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea spre stadion. Prin excepție, dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion cu condiția ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion pentru a putea fi igienizat, aerisit și sigilat.
Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve unde vor sta până la ieșirea jucătorilor titulari la “încălzire” (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).
Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire” și se recomandă ieșirea acestora la o diferență de câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren la sfârșitul încălzirii. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor (gimnastică/streching) în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.
Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută astfel încât să susțină distanța de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile folosite atât la încălzire, cât și la joc, vor fi dezinfectate.
Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri între participanți.
Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc) folosite de jucători, staff etc. să fie puse în sticle personalizate.
Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală, se va face fără copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din Zona 1 au voie să se poziționeze doar în spatele porții și doar după linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului.
Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune așezate la respectiva distanță. În situația stadioanelor cu tribune acoperite și acolo unde infrastuctura o permite (în sensul de a exista o poartă de acces spre gazon între băncile de rezerve), clubul organizator poate să stabilească, cu acordul delegatului de joc, în spatele fiecărei bănci de rezerve (în tribună) un spațiu tehnic, strict delimitat, de minim 25 metri pătrați, cu locuri/scaune, ce va fi folosit atât de jucătorii/antrenorii/membrii staff de pe banca de rezerve. Distanța necesară a fi păstrată față de oricare persoană din zona 2 a stadionului trebuie să fie de minimum 5 metri.
Clubul organizator este obligat sa asigure în spatele fiecărei bănci de rezerve (în tribună) un spațiu delimitat de câte 25 metri pătrați, altul decât locul pentru jucătorii de rezervă, cu locuri/scaune, ce va fi folosit de jucătorii/antrenorii/membrii staff de pe banca de rezerve în eventualitatea unei eliminări dictate de arbitru, de alte 3 persoane ce fac parte din stafful tehnic/medical al echipelor( antrenor portari, maseuri etc), dar care nu sunt trecute pe raportul de joc și 3 jucători din lot însă netrecuti pe raportul de joc. Distanța necesară a fi pastrată de oricare persoană din zona 2 a stadionului (conform schemei) față de această zonă trebuie să fie de minimum 10 metri. În situatia în care, din cauza infrastructurii stadionului, acest spațiu nu poate fi organizat în spatele băncilor de rezerve, clubul organizator trebuie să indice clar unde se află acest spațiu (zona din tribună) care să respecte normele de mai sus.
Atât staff-ul tehnic, medical, cât și jucătorii de rezervă, vor purta măști pe toata durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).
Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor și staff-urilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală.
La sfârșitul jocului, folosirea dușurilor se va face numai respectând o distanță de 2 metri între persoane.
9
IV.3. Brigada de arbitri și observatorii
Brigada de arbitri va ajunge la stadion cu 100 minute înainte de fluierul de start. Delegatul de joc va ajunge la stadion cu 2 ore înaintea începerii jocului. Observatorul de arbitri va ajunge la stadion înainte de începerea jocului, va trece prin triajul epidemiologic, va lua loc în tribună (Zona 2) de unde va viziona jocul urmărind prestația arbitrilor și nu va intra în contact cu brigada de arbitri pe toata durata evenimentului. Organizatorul jocului trebuie să rezerve atât acestuia, cât și delegatului de joc, un loc în tribuna oficială, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât să poată urmări jocul în cele mai bune condiții.
În cazul în care la sosirea la stadion unul dintre arbitrii prezintă simptome, acesta va fi înlocuit cu un al cincilea arbitru care va fi selectat de CCA dintre arbitrii care locuiesc în localitatea unde se desfășoara partida.
Se recomandă arbitrilor să evite pe cât posibil să stea în vestiar sau în alte spații închise. Totodată este recomandat ca aceștia să se schimbe pe rând în vestiar, atât înainte cât și după partidă. Brigada de arbitri va ieși pe suprafața de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului. Controlul echipamentului de către arbitrii va fi făcut pe suprafața de joc, evitându-se astfel staționarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată).
Arbitrii și jucătorii vor păstra distanța regulamentară pe perioada când jocul este întrerupt.
IV.4. Presa
Toți reprezentanții presei care participă la meci trebuie să prezinte “Certificat digital Covid-19”.
Sunt permise conferințele de presă și declarațiile la zona mixtă cu îndeplinirea condițiilor de mai jos.
În zona de lucru media se va respecta distanța de 1,5 metri între reprezentanții mass media.
Dispunerea celor 16 fotoreporteri care vor fi acreditați se va face astfel: câte 8 în spatele fiecărei porți, cu locuri individualizate.
Masca de protecție este obligatorie pentru jurnaliști pe toată durata prezenței acestora în stadion.
Conferințele de presă
Pupitrul să fie la cel puțin 3 metri de reprezentanții
mass-media.
Accesul separat și exclusiv pentru reprezentanții echipei
trebuie utilizat oriunde posibil. Dacă sala de conferințe
de presă are o singură intrare, accesul trebuie să fie
strict controlat pentru a evita orice intersectare
între reprezentanții echipei și mass-media.
Numărul jurnaliștilor care pot participa trebuie să fie
adaptat astfel încât să existe o distanță de 1,5 metri
între fiecare persoană.
Nu va fi permisă plasarea pe pupitru a
microfoanelor, telefoanelor sau a altor dispozitive de
captare a sunetului. Organizatorii trebuie să pună la
dispoziția jurnaliștilor un press-box de unde aceștia vor
putea trage sunetul.
Zona mixtă
Va fi permisă doar în aer liber.
Distanța dintre jucători/antrenori și reprezentanții
mass media trebuie să fie de cel puțin 3 metri.
În fața panoului de declarații trebuie să se afle un pupitru
pe care se pot pune microfoanele. Acestea vor putea fi
plasate doar înainte de ieșirea jucătorilor și se vor putea
lua după ce ultimul reprezentant al echipelor a trecut prin
zona mixtă.
10
11
IV.5. Personalul auxiliar
În timpul în care delegațiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion sau sunt în zona vestiarelor, personalul auxiliar/de
întreținere/de curățenie al stadionului trebuie să evite activitățile neesențiale în aceste zone și să intervină doar în cazuri
excepționale.
Personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu masca de protecție și mănuși pe întreaga durată a
prezenței acestora în interiorul arenei sportive.
Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta
echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși etc).Ședința tehnică de organizare, prevăzută în
regulament, nu va avea loc, iar delegatul de joc va discuta individual cu responsabilii pe fiecare segment în parte pentru a
stabili măsuri/obligații referitoare la organizarea în bune condiții ale jocului. Delegatul de joc va purta pe întreagă durată a
evenimentului mască de protecție și mănuși de unică folosință și va respecta măsurile de prevenție impuse.
Informațiile referitoare la echipamentul de joc (culoare) vor fi transmise pe email către departamentul de competiții al FRF/
LPF astfel: cu 5 zile înainte de reluarea competiției (în oricare formă) toate echipele vor trimite echipamentul ce va fi purtat în
jocurile de acasă (atât pentru jucătorii de câmp, cât și pentru portari) până la sfârșitul sezonului. Înainte cu minimum 48 ore
înaintea disputării următorului joc echipa oaspete va transmite, prin procedura de mai sus, echipamentul (culoarea) cu care va
evolua în meciul respectiv. Organizatorul competiției va comunica arbitrilor (prin intermediul CCA) pentru a lua la cunoștință și
a-și da acceptul. Chiar și în această situație clubul oaspete este obligat să aducă un al doilea rând de echipament la stadion,
în conformitate cu dispozițiile ROAF.
Indicațiile/cerințele oferite de arbitri, în mod normal, la ședinta tehnică (către reprezentanții celor două cluburi), vor fi
afișate pe siteul CCA (frf-cca.ro) de unde vor fi listate pe coală de hârtie A4 de clubul organizator și afișate la loc vizibil în cele
două vestiare (gazde-oaspeți).
Carnetele de legitimare/cardurile împreună cu raportul de joc completat vor fi predate de delegații celor două echipe către
delegatul de joc (în termenul stabilit de regulament), iar acesta le va preda arbitrilor pentru verificări conform regulamentelor.
Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta
echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși etc).
Clubul organizator este obligat să pună la dispoziția arbitrului de rezervă tabela pentru înlocuirea jucătorilor, după ce
aceasta a fost dezinfectată, și fiecare delegat de la cele două echipe va
înmâna celui de-al patrulea oficial hârtia cu schimbarea/schimbările
dorite.
La sfârșitul jocului, delegatul de joc va preda delegaților echipelor
carnetele/cardurile de legitimare informându-i în același timp (pe
modelul UEFA) dacă au fost probleme pe care acesta sau arbitrii le
vor consemna în rapoartele lor. Delegații nu vor mai semna de luare
la cunoștință pe rapoartele de joc.
În situația în care una dintre echipe dorește să formuleze o
contestație, conform cu regulamentul, reprezentantul acesteia se va
adresa delegatului de joc, acolo unde acesta există, care va pune la
dispoziția clubului doritor raportul pentru a completa cu contestația
dorită, după care-l va returna arbitrului. La jocurile din Liga 1, în
situația în care reprezentantul clubului contestatar nu dorește/nu
poate să facă contestația direct în platforma electronică, delegatului
de joc i se va înmâna un document cu conținutul contestației pe
care clubul dorește să o facă iar acesta se va asigura că arbitrul va
completa în platformă exact cum a fost dorit textul contestației. La
toate celelalte jocuri unde nu există delegat de joc clubul care dorește
să depună o contestație se va adresa direct arbitrului în acest sens.
12
IV.6. Cerințe pentru televiziune
Măsurile de prevenție pentru asigurarea sănătății personalului de producție de pe stadion
1. Măsuri generale
Scopul este protejarea fiecărui angajat și o delimitare cât mai complet posibilă a producțiilor TV din domeniul sportiv.
Siguranța maximă poate fi atinsă doar prin păstrarea unei igiene riguroase, a simțului responsabilității și a minimizării suprapunerii în timp și a apropierii fizice. Măsurile de igienă individuale sunt cele mai importante acțiuni întreprinse în vederea protejării împotriva contaminărilor.
Toate persoanele care își desfășoară activitatea la fața locului trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă și să se supună examenelor medicale.
Luarea la cunoștință a regulilor de conduită privind igiena în funcție de recomandările în domeniu.
Informarea tuturor persoanelor care trebuie să se afle pe stadion pentru desfășurarea jocului privind păstrarea normelor de igienă de bază (dezinfectarea mâinilor, igienă în caz de tuse sau strănut, distanță) în funcție de indicațiile responsabilului de igienă de comun acord cu managerul media.
Angajații se vor afla în zona exterioară (zona 3) a stadionului, în tribună (zona 2) și în zona interioară (zona 1): sunt incluși responsabilii de producția TV, responsabilii cu înregistrări video, de regie, cameră etc. și angajații difuzorilor.
Referitor la aspectele de igienă, trebuie respectate dispozițiile specifice pentru sosirea și plecare personalului și a furnizorilor de servicii tehnice:
Nu se vor folosi mijloace de transport în comun.
Securitatea de la intrare va verifica accesul angajaților a căror prezență este neapărat necesară pe stadion.
2. Integrarea responsabilului de igienă din partea fiecărui club
Sarcinile responsabilului de igienă al clubului (de preferat să fie cadru medical) și delegarea sarcinilor către personalul medical.
 Control la intrare al tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea la fața locului și informare privind măsurile de igienă.
 Verificare a stării de sănătate (interviuri, măsurarea temperaturii) tuturor participanților la producție.
 Dreptul de a interveni asupra persoanelor care își desfășoară activitatea la fața locului în caz de încălcări ale reglementărilor în vigoare.
 Responsabilul de igienă poate să delege sarcini individuale unei persoane (nu mai multor persoane) cu cunoștințe medicale de specialitate. Monitorizarea măsurilor de igienă de bază (igiena mâinilor, igiena în caz de tuse sau strănut, regulile de distanțare) și verificare a normelor de igienă de la fața locului pe durata întregului timp de producție.
Colaborarea managerului media cu responsabilul de igienă sau cu delegatul clubului.
 Managerul media este responsabil de planificare și de realizarea întregii producții și este persoana de legătură cu toți participanții la producție - de aceea managerului media îi va fi prezentat și responsabilul de igienă sau un profesionist calificat delegat de acesta.
 Responsabilul de igienă și managerul media trebuie să partajeze în mod constant informații.
13
3. Accesul, controlul și instruirea fiecărui angajat
Fiecare participant la producție se supune la intrarea pe stadion unui „control al stării de sănătate” și se declară de acord cu furnizarea unei „declarații de sănătate” și cu respectarea măsurilor de igienă (vezi 1.III). Accesul va fi permis doar după efectuarea controlului stării de sănătate.
Fiecare participant la producție completează un formular (da/nu) care conține simptome posibile ale COVID-19 și confirmă cele declarate prin semnătură:
 Febră în ultimele 14 zile?
 Tuse în ultimele 14 zile?
 Dureri de gât sau extremități în ultimele 14 zile?
 Probleme de respirație în ultimele 14 zile?
 Reducerea gustului sau a mirosului în ultimele 14 zile?
 Contact cu un pacient COVID-19 în ultimele 14 zile?
 Ați fost într-o zonă de risc corona în ultimele 14 zile?
 Deja testat(ă) (inclusiv când și cum)?
Dacă una sau mai multe întrebări va avea „da” ca răspuns, se va lua o decizie privind accesul și permisiune de desfășurare a activității de către responsabilul de igienă.
Livrare material de protecție:
 Protecție pentru gură și nas.
 Dezinfectant (dacă nu este rezervat în alte scopuri).
Punere la dispoziție a materialului pentru igienă (toalete și parcare pentru dube):
 Montarea unor lavoare mobile în mai multe locuri ușor accesibile.
 Săpun.
 Prosoape de hârtie de unică folosință.
 Dezinfectant pentru mâini.
 Cremă pentru mâini.
Clarificări suplimentare privind măsurile de siguranță și de igienă.
Pe lângă cele mai importante măsuri de siguranță, se vor respecta următoarele puncte:
 Evitarea discuțiilor private, deoarece acestea determină reducerea cerințelor de distanțare.
 Discuțiile neapărat necesare vor fi organizate în cerc restrâns, vor fi scurte și se va menține o distanță cât se poate de mare față de persoana care vorbește.
 De preferat, ușile vor fi lăsate deschise și se va evita atingerea acestora.
 Butoanele lifturilor, balustradele și clanțele nu se vor atinge cu mâna (ca alternativă: cotul).
Protecție pentru gură și nas: ca regulă generală este obligatorie purtarea acesteia după accesul pe stadion și în toate zonele. Atenție la punerea și scoaterea corectă a protecției și la purtarea corespunzătoare (acoperire completă a gurii și a nasului).
Dezinfectarea mâinilor: Întotdeauna înainte și după folosirea echipamentului la comun (mai ales cel tehnic pentru difuzare). Dezinfectantul de mâini se va aplica pe mâinile uscate. Mâinile se vor freca și nu se vor clăti cu apă după utilizarea dezinfectantului.
14
4. Munca pe stadion cu respectarea normelor de igienă.
a) General:
 Timpul de ședere la fața locului va fi redus la strictul necesar
 Pentru a evita adunările de oameni de orice fel, nu se vor oferi servicii de catering la fața locului. Sala de presă va rămâne închisă.
 Spațiul de producție mobil e închis și va fi accesibil doar pentru managerul media și pentru responsabilul de igienă al clubului gazdă.
b) Prevederi pentru locurile de muncă și echipamentele de muncă.
Măsuri generale (de exemplu camere, plexiglas, microfoane, căști):
Se va păstra distanța minimă la poziționarea camerelor și în tribuna mass media.
 Se vor folosi pereți despărțitori din plexiglas de către furnizorul de servicii acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării în alt fel.
 După posibilități, se va stabili o cale de acces deschisă (uși deschise și evitarea barierelor și astfel a contactului cu mâinile care nu e necesar).
 Se vor proteja microfoanele și căștile.
 Se va curăța și dezinfecta echipamentul (înainte de montare/după montare).
 Furnizorul de servicii va curăța echipamentul și suprafețele cu un dezinfectant de suprafață înainte de începerea producției, după montaj și după demontaj, în ziua producției.
 Curățenia se va relua la nevoie.
c) Planul de igienă va fi expus în zonele relevante pentru mass media de pe stadion.
15
d) Analiza separata a personalului, în funcție de următoarele zone de lucru și de funcție.
Zona interioară:
Persoanele care își desfășoară activitatea în zona interioară vor rămâne lângă echipamentul lor sau la locul lor de muncă doar în caz de strictă necesitate și respectând programul.
 Deplasările se vor reduce și scurta cât de mult și nu se va trece prin tunelul jucătorilor, sau prin zona vestiarelor.
 Nu sunt permise discuțiile care nu sunt necesare și regulile privind distanțarea vor fi respectate aici cu foarte mare strictețe.
Tribuna și zona exterioară:
›› Regulile de distanțare vor fi respectate cu strictețe și nu vor fi organizate discuții care nu sunt necesare în tribună și în zona exterioară.
Vehiculul de transmisie
(car de reportaj):
 Reducere substanțială a locurilor
de muncă din vehiculul de transmisie, pentru păstrarea distanței de siguranță.
 Încăperile închise vor fi aerisite de 3-4 ori pe zi, câte 10 minute. În
mod ideal, producția se va
desfășura cu ușile deschise.
 Furnizorul de servicii va curăța suprafețele echipamentelor și
clanțele cu un dezinfectant de
suprafață înainte de începerea
producției, după montaj, în ziua producției.
Activități mass media după meci:
Sunt valabile măsurile de siguranță actuale constând în regula privind folosirea doar a spațiilor deschise și pereților
despărțitori din plexiglas.
Alte reglementări:
 Comportamentul participanților la producție în cazul ședințelor va fi adaptat în conformitate cu regulile de igienă actuale, mai ales în ceea ce privește regulile de distanțare. Discuțiile vor avea loc, pe cât posibil, prin e-mail, telefon sau video.
 Comportament în timpul pauzelor: Vă rugăm se evitați adunările și să vă petreceți pauza pe cât posibil singur(ă), chiar și atunci când luați masa. Nu vă petreceți timpul în spații închise, dacă e posibil.
Dispoziții suplimentare:
 Principiul prudenței prevede că fiecare persoană ÎNSĂȘI, trebuie să aibă grijă să se protejeze cât de bine.
 Principiul solidarității prevede că fiecare este responsabil și de CEILALȚI și că îi poate proteja.
 Sunt posibile schimbări pe termen scurt ale acestor reguli. Schimbările pe termen scurt vor îmbrăca forma unei anexe și vor stabili detalii de organizare a activității de televizare a meciurilor.
16
IV.7. Cazarea la hotel a echipei oaspete
Pe durata competiției, dacă unei echipe îi este imposibil, din motive logistice, să se deplaseze în decursul aceleiași zile de la propria bază de cantonament către stadionul unde se desfășoară meciul și înapoi, acesteia îi va fi permis să apeleze la serviciile de cazare ale unui hotel. Este preferabil ca echipa să poată folosi hotelul în exclusivitate sau, cel puțin, să aibă o zonă clar delimitată în folosință exclusivă, pentru a se evita contactul cu alți oaspeți ai hotelului.
Dacă nu e posibilă exclusivitatea, după caz, se vor organiza următoarele: intrare separată pentru echipă; zone separate în hotel doar pentru echipă, la care alți oaspeți să nu aibă acces (hol către camere, sală de mese, sală de ședințe; lift cu acces exclusiv.
Jucătorii și echipa însoțitoare nu vor avea acces la zona de wellness, în zonele de fitness și în alte spații comune ale hotelului (de exemplu bar).
Va fi pus la dispoziție dezinfectant pentru mâini pe holul care asigură accesul în camere, la intrarea și ieșirea din spațiile comune, în încăperile departamentului medical, dacă este posibil, chiar în fiecare cameră.
Înainte de sosirea echipei, camerele și spațiile rezervate pentru aceasta vor trece printr-un proces de dezinfecție specială/de bază și se va asigura o bună aerisire.
Nu se va face curat în camere pe durata șederii echipei în hotel. Pe palier nu se va afla în niciun moment personalul de curățenie în cazul unui sejur de câteva zile: se vor pune la dispoziția managerului de echipament sau pe palier destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie. Personalul hotelului va purta mască și își va dezinfecta periodic mâinile, va fi informat și instruit. În caz de simptome ale infecției, nu se va intra în contact cu personalul hotelul.
Cazarea participanților la competițiile sportive se va face respectând Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășășurării activitățăților în condiții de siguranțăță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă - anexa nr. 3 RECOMANDĂRI privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare.
Cerințe pentru igiena privată în viața cotidiană
V.
17
Distanțare
 Adunările de oameni în vecinătate, la cumpărături și în general în spațiile publice vor fi pe cât posibil evitate.
 Se va rămâne în casă/locuință pe cât posibil.
 În cadrul plimbărilor/efectuării de activități sportive se recomandă păstrarea unei distanțe de 1,5 m față
de terți.
 A se primi cât mai puțini musafiri.
Membri ai familiei
 Să vă asigurați că încăperile folosite la comun în gospodărie (bucătărie, baie) sunt bine aerisite.
 Să evitați contactul direct cu lichide corporale, mai ales cele provenind din zona gurii, a gâtului și a căilor respiratorii provenind de la membri ai familiei cu simptome.
 Suprafețele care se vor atinge des, cum ar fi mesele, clanțele, balustradele, vor fi curățate și dezinfectate cel puțin zilnic.
 Se va evita contactul cu obiecte posibil contaminate (de ex. periuțe de dinți, tacâmuri, băuturi, prosoape, așternuturi) de către membri ai familiei cu simptome.
 Se vor nota persoanele cu care se intră în contact și se va urmări starea lor de sănătate.
 Obiectele de uz casnic (veselă, tacâmuri, haine, etc.) se vor curăța cu detergent și apă fierbinte în cantități suficiente.
Atenție la igiena mâinilor în special la prestarea următoarelor activități:
 Înainte și după prepararea alimentelor;
 Înainte de masă;
 După folosirea toaletei și întotdeauna când mâinile se murdăresc;
 În mod regulat: dacă mâinile nu au fost murdărite în mod vizibil, se vor folosi soluții dezinfectante pentru mâini;
 E necesară efectuarea igienei mâinilor cu apă caldă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde dacă mâinile sunt murdare în mod vizibil;
 Pentru uscarea mâinilor se vor folosi prosoape de unică folosință după ce se utilizează apă caldă și săpun;
 Dacă prosoapele de unică folosință nu sunt d isponibile, se va folosi un prosop alocat, care se va înlocui când va fi umed;
 A se evita pe cât posibil atingerea în mod constant a feței proprii, mai ales în zona ochilor, a gurii și a nasului.
18
Curățare periodică a:
 Hainelor;
 Așternuturilor de pat;
 Prosoapelor, prosoapelor de baie etc.
Măștile
 Nu e necesară purtarea constantă a măștii.
 Este utilă purtarea măștilor de protecție în cazul contactului cu persoane posibil infectate sau cu persoane bolnave, în
cazul vizitelor familiei, la evenimentele fotbalistice la care se anticipează o
prezență mai mare a oamenilor (antrenamente/jocuri/stadion) sau în
cadrul activităților precum cumpărăturile etc.
 Masca se va purta foarte aproape de față. Masca nu se va atinge sau mișca din exterior cu mâna. Masca trebuie să acopere gura și nasul. Dacă masca e
umedă sau murdară de secreții, trebuie schimbată imediat. După schimbarea respectiv înlăturarea măștii, aceasta trebuie aruncată imediat. După aruncare se vor dezinfecta întotdeauna mâinile.
 Dacă nu poate fi purtată o mască, e foarte important respectarea regulilor privind tușitul și strănutul.
Tusea și strănutul
 Vă rugăm ca atunci când tușiți sau strănutați să păstrați o distanță de minim 2 m față de alte persoane și să vă întoarceți.
 E recomandat să strănutați sau tușiți în batiste de unică folosință. Să folosiți aceste batiste o singură dată și să le aruncați apoi la gunoi într-un coș de gunoi cu capac. În cazul folosirii unei batiste de stofă, aceasta se va spăla la 60°C.
 E valabil întotdeauna: După ce vă curățați nasul, strănutați sau tușiți, trebuie să vă spălați sau
 dezinfectați bine mâinile.
 Dacă nu aveți nicio batistă la îndemână, vă rugăm să vă puneți pliul cotului în fața gurii și a nasului pentru a tuși sau strănuta și să vă feriți de alte persoane. Se recomandă folosirea batistelor de unică folosință pentru secrețiile din căile respiratorii.
 Trebuie cerut sfatul medicului în caz că tușiți și strănutați în mod frecvent, acestea putând indica o infecție incipientă sau în curs.
Consumați cât de multe lichide și să vă hrăniți cu hrană conținând cât de multe vitamine.
Dacă un jucător nu va putea respecta aceste măsuri din motive urgente (urgență medicală, etc.), este nevoie să fie informat medicul echipei, care poate să inițieze o izolare profilactică sau o testare.
Proceduri în cazul depistării unui caz de infecție cu COVID-19
VI.
Procedura de gestionare a situațiilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în
vigoare.
Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu
simptomatologie COVID-19. Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea
este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome până la un consult de
specialitate/testare/evacuare.
În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană care participă la meci, se recomandă:
izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;
echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează imediat după terminare în saci impermeabili,
individuali.
încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.
În cazul în care, în urma testărilor programate, se descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță Direcția de
Sănătate Publică județeană sau a Municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta.
Durata de izolare a cazurilor confirmate va fi in conformitate cu legislatia in vigoare.
Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei epidemiologice își
continuă activitatea sportivă.
Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor urma prevederile legale în vigoare.
19
Sancțiuni pentru încălcarea Protocolului
VIII.
20
SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA PROTOCOLULUI PRIVIND RELUAREA COMPETIȚIILOR DE FOTBAL ÎN SEZONUL 2020 – 2021
Încălcarea prezentului protocol se sancționează cu penalitate sportivă, astfel:
ABATERE
SANCȚIUNE
Refuzul nejustificat al jucătorilor și al membrilor staff-ului tehnic și suport, participanți direct sau indirect la un meci de fotbal de a se supune testării RT-PCR/test antigen rapid pentru COVID-19, conform procedurii stabilite în Protocol;
Nerespectarea obligației de izolare și de testare a persoanelor care prezintă simptome COVID 19;
Nerespectarea numărului maxim de persoane admise zona interioară a stadionului cu ocazia desfășurării unui joc oficial;
Încălcarea obligației clubului organizator de a efectua triajul epidemiologic, prin intermediul echipajului medical de urgență, persoanelor care sunt implicate în organizarea unui joc;
Permiterea accesului în incinta stadionului a persoanelor care în urma efectuării triajului epidemiologic sunt depistate cu o temperatura de peste 37,3 C;
Nerespectarea obligației impuse jucătorilor și membrilor staff-ului de a folosi doar recipiente și obiecte personalizate (individualizate) netransmisibile;
Nerespectarea prevederii privind interdicția de înlocuire a membrilor staff-ului pe durata perioadei competiționale, cu excepția cazurilor prevăzute de Protocol;
Permiterea accesului în arena sportivă a persoanelor implicate în organizarea unui meci de fotbal fără a fi supuse triajului epidemiologic;
Nerespectarea, de către clubul organizator, a prevederilor privind dezinfectarea încăperilor sau a spațiilor comune, precum și cele privind sigilarea după igienizarea acestora;
Nerespectarea, de către clubul organizator, a prevederilor privind efectuarea triajului epidemiologic de către personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și a spațiilor comune, precum și de către cel de întreținere a arenei sportive și a terenului de joc;
20.000 de Lei
*Clubul va răspunde în solidar
cu persoana fizică vinovată
70.000 de lei
100.000 de lei
30.000 de lei
50.000 de lei
10.000 de lei
5.000 de lei
10.000 de lei
25.000 de lei
20.000 de lei
ABATERE
SANCȚIUNE
Lipsa dotării stadionului în zonele de acces (vestiare, tunelul de acces sau în alte încăperi folosite în comun), precum și în autocarele echipelor, cu recipiente sau cu aparate cu solutie dezinfectantă pentru mâini;
Lipsa unei persoane, desemnate de către clubul organizator pentru dezinfectarea spațiilor comune (inclusiv a suprafețelor atinse cu mâinile) din zona vestiarelor;
Nerespectarea obligației de dezinfectare a spațiilor comune;
Permiterea accesului în zona vestiarelor a unor persoane care nu se afla pe lista stabilită de clubul organizator sau care nu dețin documente de acces (ID-uri/legitimatii eliberate de clubul organizator);
Refuzul sau omisiunea clubului organizator de a elibera legitimații pentru acces în arena sportivă a persoanelor îndreptățite, conform Protocolului, aflate pe lista prezentată în acest sens de către clubul oaspete;
Încălcarea de către cluburi a dispozitiilor privind sosirea echipelor la stadion, echiparea jucătorilor în vestiare, ieșirea echipelor de la vestiare în momente diferite și/sau efectuarea programului de încălzire înainte de joc;
Nedezinfectarea mingilor folosite de jucători la încălzirea premergătoare jocului sau nedezinfectarea mingii de joc;
Nerespectarea distanței sociale dintre membrii staff-ului tehnic și suport, precum și dintre jucătorii care vor sta pe banca tehnică și/sau nepurtarea măștilor de protectie de către aceștia, cu excepția persoanei care acordă indicații tehnice;
Nerespectarea de către responsabilul cu igiena a sarcinilor prevăzute în Protocol;
Nerespectarea Protocolului privind organizarea ședinței tehnice înainte de joc;
Nerespectarea prevederilor privind furnizarea forului organizator a informațiilor privind echipamentul de joc înainte de disputarea acestuia;
Încălcarea obligației clubului de a purta echipamentul de joc comunicat înainte de reluarea competiției;
Lipsa desemnării de către clubul organizator a unui responsabil cu igiena;
10.000 de Lei
7.000 de Lei
10.000 de Lei
30.000 de Lei
12.000 de Lei
20.000 de Lei
5.000 de Lei
15.000 de Lei
*Cluburile răspund în solidar
cu persoana fizică vinovată
50.000 de Lei
*Clubul va răspunde în solidar
cu persoana fizică vinovată
25.000 de Lei
10.000 de Lei
15.000 de Lei
30.000 de Lei
21
ABATERE
SANCȚIUNE
Încălcarea dispozițiilor Protocolului cu privire la asigurarea măsurilor de siguranță, inclusiv nepurtarea măștii de protecție;
Nerespectarea prevederilor privind interdicția serviciilor de catering la arena sportivă;
Nerespectarea obligației de a expune planul de igienă pentru reprezentanții mass-media în zonele relevante ale stadionului;
Nerespectarea obligației clubului organizator de organizare a mesei presei cu respectarea distanțierii sociale sau a organizării conferințelor de presă cu încălcarea normelor prezentului protocol;
Nerespectarea obligației de informare a DSP și a FRF/LPF despre apariția unui caz suspect de COVID 19;
Lipsa în stadion a unui spațiu desemnat pentru izolare, ventilat și cu acces unic, care să poată permite izolarea a cel puțin o persoană, care prezintă simptome de COVID 19, până la venirea personalului medical de urgență;
Inducerea în eroare a reprezentanților forului organizator cu privire la funcțiile sau atribuțiile persoanelor cărora li se permite accesul în zonele 1 sau 2 din cadrul arenei sportive, astfel cum sunt acestea definite în Protocol;
Nerespectarea calendarului de testare (neefectuarea testării), conform cerințelor Protocolului medical;
Nerespecatarea protocolului prin depășirea limitei acceptate de spectatori sau prin nerespectarea regulilor de acces.
1. Sancțiunile disciplinare vor fi aplicate de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, iar pentru fiecare nouă abatere penalitatea
aplicată cluburilor va fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior.
2. În cazul în care la un club apare un focar de infecție, (minim 3 persoane din cadrul clubului, indiferent de funcția
deținută, sunt depistate cu rezultat pozitiv la testarea specifică pentru COVID 19), dacă se constată culpa clubului cu
privire la nerespectarea prevederilor Protocolului privind reluarea competițiilor, clubul în cauză va fi sancționat
cu o penalitate sportivă de 100.000 lei.
3. Prin excepție de la prevederile art. 42 alin. 6 din Regulamentul Disciplinar, cluburile pot dispune aplicarea sancțiunilor
împotriva jucătorilor, fără a fi necesară ratificarea sancțiunii dictate. Persoanele sancționate vor putea ataca decizia
de sancționare emisă de club la Comisia de Disciplină și Etică a FRF, cu mențiunea că sarcina probei cu privire la
dovedirea abaterii disciplinare pentru care a fost aplicată sancțiunea, aparține clubului. Jucătorii au dreptul de a
contesta sancțiunea primită în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință de sancțiunea dispusă. Comisia de
Disciplină și Etică a FRF, analizând cauza, va putea menține sau anula sancțiunea dispusă de către club.
4. Soluționarea cauzelor disciplinare generate de încălcarea prezentului protocol și aplicarea sancțiunilor se vor efectua
în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al FRF, cu excepțiile prevăzute la puncul 3 de mai sus.
20.000 de Lei
30.000 de Lei
5.000 de Lei
8.000 de Lei
60.000 de Lei
50.000 de Lei
40.000 de Lei
Neprogramarea echipei la joc cu aplicarea prevederilor art. 79 din Regulamentul Disciplinar
Între 1 și 6 meciuri disputate fără spectatori și o amendă cuprinsă între 10.000 și 100.000 Lei
22
 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP