REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ

09 Ianuarie 2023, la ora 12:03 / Publicat în Comunicate AJF de Irinel Calin / 76 vizualizări

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ

 1) Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 29 mai 2014, promovează din Liga 4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2023/2024, cele 21 de echipe câştigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de AJF/AMFB.

 

Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, tur - retur, pe terenul fiecărei echipe. Pentru promovarea în Liga 3, datele de disputare sunt: 17 iunie 2023, ora 18:00, turul, și 24 iunie 2023, ora 17:30, returul.

 

2) Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând structurilor sportive cu personalitate juridică. Ca urmare a implementării FIFA Clearing House din 16 noiembrie 2022, până la data de 1 februarie 2023, fiecare asociaţie judeţeană are obligaţia de a trimite, la Departamentul Competiţii al FRF, un tabel cu cluburile/asociaţiile sportive participante în toate competiţiile de seniori şi juniori, ediţia 2022-2023, precum şi lista tuturor modificărilor de formă juridică aprobate în ultimele 12 de luni (cesiune de loc, schimbare de denumire, trecere de la asociaţie sportivă la club sportiv) pentru a putea fi actualizată baza de date cu cluburi din platforma Football Connect. Orice informaţie incorectă sau incompletă despre un club judeţean în platforma Football Connect şi neclarificată până la termenul limită acordat de FRF va duce la interzicerea dreptului de participare la barajul de promovare în Liga 3 a reprezentantei judeţului respectiv.

 

Pentru orice detalii şi nelămuriri asupra informaţiilor ce sunt necesare a fi comunicate, Asociaţiile Judeţene de Fotbal sunt rugate să ia legătura din timp cu departamentul Afilieri şi Licenţieri al FRF (licente@frf.ro).

 

3) Asociaţiile judeţene de fotbal, respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 11 iunie 2023, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

4) Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul 1 în fiecare județ sau în Municipiul București. În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate Sportivă eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplineşte condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

 

5) În situația în care o asociaţie sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IV-a într-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba modificarea formei şi/sau structurii juridice a asociației sportive respective în scopul participării la barajul de promovare în Liga 3, cu îndeplinirea procedurii prevăzute mai jos:

 

a) Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal/AMFB omologhează rezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obținute de către echipele participante în Liga a IV-a, ediția 2023/2024;

 

b) Asociația sportivă câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a va formula către AJF/AMFB, în perioada 1-11 iunie 2023, o cerere pentru aprobarea modificării formei și/sau structurii juridice;

 

c) La cererea prevăzută la litera b) de mai sus se vor anexa toate documentele cu privire la structura sportivă cu personalitate juridică (club sportiv) care va activa în competiții în locul asociației sportive. În situația în care există un refuz exprimat de către jucători, antrenori, asociați, împuterniciți, etc. cu privire la continuarea activității la structura sportivă cu personalitate juridică, se vor anexa și înscrisurile din care rezultă refuzul expres al acestora. În situația în care AJF/AMFB consideră necesare documente suplimentare poate acorda un termen pentru depunerea acestora, fără ca termenul acordat să poată depăși data limită până la care se poate depune cererea, respectiv 11 iunie 2023;

 

d) Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB va analiza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, menționată la litera b), urmând a o aproba dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

 

1. Structura sportivă cu personalitate juridică a fost înființată în cursul sezonului competițional 2022/2023. Nu vor fi admise în nicio situație solicitări cu privire la o structură sportivă cu personalitate juridică înființată anterior datei de începere a competiției Liga a IV-a, ediția 2022/2023.

 

2. Sediul structurii sportive cu personalitate juridică este în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea asociația sportivă care a formulat solicitarea.

 

3. Jucătorii legitimați la asociația sportivă solicitantă vor fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică, cu excepția celor care își exprimă în scris refuzul de a fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică.

 

3.1 După aprobarea cererii, AJF/AMFB va înscrie în fișele sportivilor și în carnetele de legitimare denumirea structurii sportive cu personalitate juridică, cu excepția sportivilor care au refuzat în mod expres continuarea activității la clubul sportiv.

 

4. Staff-ul tehnic al clubului sportiv este același cu staff-ul tehnic al asociatiei sportive, cu excepția persoanelor care refuză în scris continuarea activitătii la structura sportivă cu personalitate juridică.

 

5. Stadionul pe care asociația sportivă și-a desfășurat jocurile de pe teren propriu în cadrul Ligii a IV-a este același cu stadionul pe care își va desfășura activitatea clubul sportiv.

 

6. Culorile structurii sportive cu personalitate juridică și echipamentul jucătorilor sunt identice cu cele utilizate de asociația sportivă.

 

7. Majoritatea membrilor fondatori ai structurii sportive cu personalitate juridică sunt aceiași cu membrii care au fondat asociația sportivă, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu personalitate juridică.

 

8. Persoanele împuternicite să reprezinte asociația sportivă se regăsesc în cadrul organelor de conducere ale structurii sportive cu personalitate juridică, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu personalitate juridică.

 

e) În situația aprobării solicitării menționate la litera b) de mai sus, Asociația Județeană de Fotbal/AMFB va comunica FRF, în termenul prevăzut la art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 3, ediția de campionat 2023/2024, denumirea asociației sportive câștigătoare a Ligii a IV-a, cu mențiunea că s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice a acesteia, specificându-se, în mod expres, denumirea structurii sportive cu personalitate juridică. AJF/AMFB va anexa comunicării de mai sus decizia Comitetului Executiv al AJF/AMFB prin care s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice și Certificatul de Identitate Sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului pentru clubul sportiv respectiv.

 

În situația în care Certificatul de Identitate Sportivă al cluburilor nu va fi comunicat către FRF până la termenul prevăzut în prezentul Regulament, de către AJF/AMFB, cluburile respective nu vor avea drept de participare la jocurile de baraj;

 

f) Nu are dreptul de a participa la jocurile de baraj o echipă campioană a unui judeţ, dacă clubul acesteia nu își are sediul într-una din localitățile situate în județul în care a obținut titlul de campioană. (în această situaţie va fi acceptată la jocurile de baraj echipa clasată pe locul următor în campionatul judeţean respectiv și care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament).

 

6) Stabilirea jocurilor de baraj va fi făcută prin tragere la sorţi, în luna februarie 2023, de către Departamentul Competiţii al FRF, astfel:

 

- în conformitate cu împărţirea pe regiuni administrative a ţării și ţinând cont de necesitatea de a avea şase judeţe în fiecare regiune, se împart cele 42 asociaţii rezultând următoarele 7 (șapte) regiuni:

 

·        Regiunea 1, Nord-Est: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava, Vaslui

·        Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

·        Regiunea 3, Centru: Alba, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu

·        Regiunea 4, Vest: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş, Gorj, Mehedinţi

·        Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa

·        Regiunea 6, Sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti, Ilfov, Prahova

·        Regiunea 7, Sud-Est: Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Buzău, Vrancea

 

- pentru fiecare regiune în parte, tragerea la sorţi va fi făcută doar între cele şase echipe, stabilindu-se astfel cele 3 (trei) jocuri de baraj din fiecare regiune

 

- prima echipă extrasă din urnă pentru fiecare joc de baraj este echipa organizatoare a jocului tur, returul urmând să se desfăşoare pe terenul echipe adverse, care va dobândi calitatea de organizator al jocului

 

7) Ca urmare a abrogării principiului avantajului golului marcat în deplasare la jocurile eliminatorii disputate în dublă manşă, prin decizia Comitetului Executiv al FRF din 27 iunie 2021, în situaţia în care, după disputarea celor două jocuri de baraj, egalitatea se menţine (la puncte și golaveraj), după o pauză de 5 minute acordată la terminarea celor 90 de minute regulamentare, jocul retur se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauze între ele (doar pentru schimbarea terenului).

 

În cazul în care egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa câştigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă, în conformitate cu Legile Jocului.

 

8) Sancţiunile care decurg din cumulul de cartonaşe galbene primite de jucători în campionatul Ligii 4 nu vor fi aplicate în meciurile de baraj, fiind menţinute numai suspendările aplicate pentru alte abateri disciplinare (cartonaş roşu, etc.).

 

9) Urmare a ultimelor modificări FIFA privind sistemul FIFA Clearing House şi implementarea acestuia în platforma Football Connect, fiecare asociaţie judeţeană are obligaţia de a introduce în Football Connect, până la data de 1 mai 2023, pentru fiecare club participant în Liga a IV-a (sau orice altă denumire are competiţia de cel mai înalt nivel din judeţul respectiv) a unui lot de minim 15 de jucători (seniori şi juniori). Neîndeplinirea acestei obligaţii va duce la interzicerea dreptului de participare la barajul de promovare în Liga 3 a reprezentantei Asociaţiei Judeţene respective

 

Pentru a veni în întâmpinarea eventualelor probleme de utilizare ale platformei Football Connect, responsabilii fiecărei Asociaţii Judeţene de Fotbal pentru Football Connect sunt rugaţi să ia legătura din timp cu echipa de suport Football Connect (suportfc@frf.ro).

 

Ulterior, structurile sportive ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au obligaţia de a completa, până la data de 14 iunie 2023, formularul online cu lotul de maxim 22 jucători care participă la jocul de baraj. Procedura tehnică va fi comunicată Asociaţiilor Judeţene de Fotbal.

 

Prin completarea formularului, clubul îşi va asuma responsabilitatea că jucătorii selectaţi au drept de joc pentru echipa respectivă, au viză anuală pe 2023 şi au viză medicală valabilă care va trebui să fie în conformitate cu art.7, lit. c) din RSTJF (acordată de o unitate medico-sportivă competentă).

 

În urma validării formularului de către Departamentul Competiţii al FRF, fiecare club va primi un document electronic (format PDF) cu lista de jucători care vor putea fi trecuţi în raportul de arbitraj la meciurile de baraj. Documentul în cauză nu constituie dovada că jucătorii în cauză îndeplinesc condiţiile regulamentare referitoare la dreptul de joc (legitimare, vize, suspendări, etc.)

 

9.1. La jocurile de baraj, echipele participante vor prezenta în format fizic şi vor anexa la raportul arbitrului, odată cu înscrierea jucătorilor și oficialilor, documentul electronic mai sus amintit.

 

9.2. În situaţia în care, în raportul arbitrului, vor fi trecuţi jucători care nu se regăsesc pe lista nominală cu cei 22 de jucători, depusă de cluburi la Departamentul Competiţii al FRF, aceştia nu vor avea drept de joc, iar în cazul folosirii lor la jocurile de baraj, comisiile competente ale FRF vor aplica măsurile regulamentare care se impun.

 

9.3. În cazul în care, după transmiterea tabelului la FRF apar indisponibilităţi, înlocuirile necesare de jucători pot fi comunicate către Departamentul Competiţii al FRF, pe adresa competitii@frf.ro, în ziua premergătoare jocului, până la ora 12.00, împreună cu dovezile medicale aferente.

 

9.4. În situaţia eliminării portarului în primul joc de baraj, cluburile care au

trecut pe lista de 22 de jucători doar doi portari, pot înlocui pe listă portarul eliminat cu un altul cu drept de joc pentru echipa respectivă.

 

10) La jocurile de baraj au drept de joc, jucătorii legitimaţi/transferaţi regulamentar la clubul în cauză, cu excepţia celor legitimaţi/transferaţi în ultimele 6 etape înainte de terminarea campionatului Ligii a 4-a, aşa cum prevede art. 19, alin. 7, teza finală din RSTJF.

 

11) În jocurile de baraj se aplică si următoarele reguli:

a) echipele pot efectua 5 (cinci) înlocuiri de jucători în maximum 3 (trei) momente de oprire ale jocului, cu mențiunea că, prin decizia Comitetului Executiv din 14 octombrie 2022, în meciurile cu prelungiri se poate folosi o oprire suplimentară doar în cadrul reprizelor de prelungiri, în scopul efectuării celei de-a şasea înlocuiri.

 

Înlocuirile de jucători efectuate înainte de începerea meciului, în timpul pauzei, între sfârșitul timpului regulamentar de joc și reprizele de prelungiri, precum și la pauză dintre reprizele de prelungiri, nu reduc numărul de opriri ale jocului astfel cum au fost mai sus menționate.

 

 

Pentru evitarea oricărui dubiu:

• în cazul în care o echipă nu a utilizat numărul maxim de înlocuiri și/sau posibilități de înlocuire permise conform normelor de mai sus, toate înlocuirile și posibilitățile de înlocuire neutilizate pot fi utilizate în prelungiri.

• în cazul în care ambele echipe efectuează o înlocuire în același timp, aceasta va fi considerată ca o oportunitate de înlocuire utilizată pentru ambele echipe. Mai multe înlocuiri efectuate de o echipă în timpul aceleiași întreruperi a jocului vor fi contabilizate ca o singură oportunitate de înlocuire utilizată;

 

b) nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniori, a jucătorilor U20 sau a jucătorilor U21;

 

c) identificarea jucătorilor (seniori/juniori) se face numai cu carnetul de legitimare sau licenţa;

 

d) ambele echipe sunt obligate să se prezinte la teren cu două seturi de echipament de culori diferite;

 

e) echipa organizatoare a jocului trebuie să pună la dispoziţie minim trei mingi de joc pentru buna desfăşurare a partidei.

 

12) Cheltuielile necesare pentru organizarea jocurilor de baraj vor fi suportate de echipa organizatoare a fiecărui joc astfel:

 

·       cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor în valoare de 4.400 lei, valoare corespunzătoare Ligii 3

·       cheltuielile de organizare a jocului: chirie stadion, asigurarea ordinii și siguranţei, a asistenţei medicale și a tot ce implică desfășurarea jocurilor

 

13) Cluburile cu echipe participante la jocurile de baraj sunt obligate:

 

a.     să achite AJF-ului la care sunt afiliate, până la data de 14 iunie 2023, suma de 4.400 lei, reprezentând cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neprogramarea echipei clubului în cauză la jocul de baraj și la pierderea jocului prin forfait;

b.    să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF. pentru organizarea unui joc oficial;

c.     să se asigure că stadionul pe care se va desfășura jocul de baraj este omologat cel puţin pentru nivelul Ligii 4;

d.    să se asigure, pe întreaga desfăşurare a jocului pe care îl organizează, asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art. 54 din ROAF, corespunzătoare Ligii 3.

 

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.

 

În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismele jurisdicționale competente cu soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF.

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP