Hotararea Biroului Executiv al AJF Vaslui din 25 iunie 2018

25 Iunie 2018, la ora 17:24 / Publicat în Comunicate AJF / 503 vizualizări

Hotararea Biroului Executiv al AJF Vaslui din 25 iunie 2018

   HOTAREA  Biroului Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal Vaslui

                 

           Fiind indeplinite conditiile referitoare la cvorum, in absenta a domnului vicepresedinte Petrea Constantin, Biroul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal Vaslui, intrunit in Sedinta din data de 25.06.2018,  hotaraste urmatoarele :

 

 

1.   Ia act de conditiile de fond si forma referitoare la desfasurarea statutara a sedintei (alocutiune, cvorum, ordinea de zi);

 

2.  Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor Afiliati ai AJF Vaslui in data de Marti 17 iulie 2018, incepand cu ora 15:00 la Sala de Sedinte a Centrului de Resurse si Afaceri Vaslui, pentru alegerea PRESEDINTELUI, VICEPRESEDINTILOR si MEMBRILOR AI BIROULUI EXECUTIV AL AJF VASLUI. Conditiile de participare vor fi cele din statut. Propunere adoptata in unanimitate.

 

3.  Stabileste data limita de depunere a candidaturilor pentru alegerea in functia de Presedinte, Vicepresedinti si Membri ai Biroul Executiv,  pina in data de 02.07.2018 orele 15.00. Dosarele de candidatura se pot depune doar personal, la AJF Vaslui, str. Decebal, nr. 2, Vaslui, in zilele de Luni pina Vineri,intre orele 16.30 si 18.30 iar in ultima zi, 02.07.2018, in intervalul orar 12.00 - 15.00.

     4.  Aproba  in unanimitate Hotararea Biroului Executiv din data de 25.06.2018


extras din statutul AJF Vaslui :

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF VASLUI trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e) să nu fi depăşit vârsta de 65 de ani;

f) să facă dovada propunerii scrise din partea unui membru afiliat;

g) a îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului fie la nivelul Asociație Judetene de Fotbal Vaslui (ca jucător sau ca oficial în cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB  sau structuri sportive de fotbal) pentru cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca și candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată la notar;

 

h) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/LPF/AJF/AMFB. 

 

Articolul 45 – Alegerea şi mandatul vicepreşedinților

3. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF VASLUI trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele condiţii:

a)      Să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b)      Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

c)      Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

d)     Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate,indiferent de modalitatea de executare a pedepsei.Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e)      Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi;

f)       Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani.

 

g)      Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/ AJF VASLUI. Condiţiile prevăzute la lit b) şi lit.d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe toată durata exercitării mandatului.

 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv

 

(1) Comitetul Executiv este compus dintr-un numar minim de 7 membri, după cum urmează:

 

a)  preşedintele AJF VASLUI – preşedinte al Comitetului Executiv;

 

b) 1 (unu) vicepreşedinte ales de Adunarea generală din rândul membrilor afiliaţi.  vicepreşedinte al Comitetului Executiv;  Vicepresedintele care face parte din Comitetul Executiv va fi ales dintre cei doi, imediat dupa alegerile statutare prin care cei doi vicepresedinti au fost alesi din randurile membrilor afiliati.

 

c) preşedintele Comisiei Judeţene a Arbitrilor Vaslui.

 

d)  cate  un reprezentant al cluburilor din fiecare categorie participanta in competitiile oficiale, cu asigurarea reprezentarii in cadrul Comitetului Executiv după cum urmează:

 

- 1 (unu) reprezentant  al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a

- 1 (unu)  reprezentant  al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a.

- 1 (unu)  reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene;

- 1  (unu)  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-VI-a (daca este cazul) ;

- 1 (unu)  reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală participante la campionatele judeţene (daca este cazul) ;

- 1 (unu)  reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin participante la campionatele judeţene (daca este cazul) ;

 

e)  In eventualitatea in care toate categoriile participante in competitiile oficiale organizate la nivelul AJF Vaslui sunt reprezentate in Comitetului Executiv si numarul de 7 membri nu este atins, componenta Comitetului Executiv se va completa cu al doilea vicepresedinte (daca exista) daca nu, va fi ales inca un reprezentant al categoriilor competitionale : Liga a IV a, Liga a V a sau Juniori. Membrii afiliati vor vota intai ce categorie sa fie reprezentata in Comitetul Executiv cu doi membri si apoi, care va fi al doilea reprezentant, doar din cluburile ce fac parte din acea categorie.

 

Membrii Comitetului Executiv sunt desemnati prin alegeri de catre Adunarea Generala  din randul reprezentantilor cluburilor / asociatiilor sportive din Liga a IV-a, a V –a, a VI – a, cu activitate exclusiva de copii si juniori, fotbal in sala, fotbal feminin  participante la campionatele judetene.

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Mandatul vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv începe la sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări Generale de alegeri. Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea membrilor Comitetului Executiv şi a vicepreşedinţilor AJF VASLUI vor avea loc în aceeaşi zi cu Adunarea Generală a AJF VASLUI de alegere a Preşedintelui AJF VASLUI, după alegerea acestuia din urmă, cu excepţia prevăzută la alin. (10) al prezentului articol. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Nici un angajat sau colaborator al AJF VASLUI, cu excepţia Preşedintelui AJF VASLUI și a Președintelui Comisiei Județene de Arbitri nu poate face parte din Comitetul Executiv.

(3) La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot, directorul economic/trezorierul şi secretarul general/directorul general.

(4) Dacă preşedintele AJF VASLUI îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Executiv, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare, ce va fi convocată într-un termen de cel mult 30 de zile.  Desfășurarea Adunării Generale va avea loc cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul Statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenului acordat pentru convocarea Adunării Generale, anterior menționat. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou preşedinte, conform prevederilor prezentului Statut.

 

(5) Dosarele de candidatură trebuie trimise secretariatului general al AJF VASLUI cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală. Lista oficială cu candidaţi trebuie comunicată membrilor AJF VASLUI, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia va fi ales Comitetul Executiv.

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP