LIGA ELITELOR U15 2021-2022

18 August 2021, la ora 10:24 / Publicat în Comunicate AJF de Gheorghita Chirica / 1135 vizualizări

LIGA ELITELOR U15 2021-2022

                    IN VEDEREA STABILIRII ECHIPEI CARE SA REPREZINTE AJF VASLUI IN FAZA  REGIONALA A LIGII ELITELOR U15 SEZONUL 2021-2022, ROG TOTI REPREZENTANTII ECHIPELOR INTERESATE SA DEPUNA O CERERE DE INSCRIERE IN CEL MAI SCURT TIMP. ATASAM MAI JOS REGULAMENTUL ACESTEI COMPETITII.

 

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI
„LIGA ELITELOR U15”
(jucători născuți după 01.01.2007)
ediția 2021 - 2022
1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE
- AJF organizează faza/etapa județeană a competiției.
- FRF organizează prin Departamentul Competiții, Biroul Copii și Juniori etapele:
regională, sferturi, semifinală și finală a competiției.
2. PARTICIPANȚI
Participă echipele de juniori ale cluburilor din Liga I, Liga a II – a și Liga a III – a în
conformitate cu art. 33, alin. 3 din ROAF.
Pot participa pe bază de înscriere nominală și alte entități sportive afiliate la FRF sau AJF
care respectă regulamentele în vigoare.
Echipele care doresc să participe în competiția Liga Elitelor U15 sunt obligate să solicite în
scris, AJF - ului competent teritorial, înscrierea. AJF - ul competent teritorial verifică îndeplinirea
condițiilor de participare și stabilește datele limită de înscriere.
Cluburile sportive participante sunt obligate să respecte în totalitate art. 38 din ROAF ediția 2018:
• să aibă angajați antrenori calificați care să dețină minimum licența B - UEFA.
• să respecte statutul, regulamentele şi deciziile luate de către comisiile AJF/FRF.
• să dețină în calitate de proprietar (sau să aibă contract de închiriere pentru anul
competițional 2021 – 2022) un teren omologat de către AJF/ FRF/LPF conform ROAF.
• să participe în competiții cu numărul de echipe de juniori conform art.33 din ROAF
coroborat cu art.17 din regulamentul de licențiere a cluburilor.
Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile
organizate de către AJF/FRF. Operațiunile privind transferurile jucătorilor juniori eligibili U15 se
pot efectua în perioadele de transfer anuale aprobate de către Comitetul Executiv al Federației
Române de Fotbal.
AJF/FRF nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător,
oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație
sportivă.
Se califică în etapele superioare ale competiției (faza a II-a), organizate de FRF, primele
echipe clasate din faza județeană (în funcție de numărul de echipe, cu CIS-uri diferite, înscrise
la acest nivel de vârstă în fiecare județ) astfel:
- Județele care au între 2 și 8 echipe participante trimit la faza a II-a o (1) echipă
- Județele care au între 9 și 12 echipe participante trimit la faza a II-a două (2) echipe
- Județele care au între 13 și 18 echipe participante trimit la faza a II-a trei (3) echipe
- Județele care au între 19 și 24 echipe participante trimit la faza a II-a patru (4) echipe
- Județele care au între 25 și 30 echipe participante trimit la faza a II-a cinci (5) echipe
- Județele care au între 31 și 36 echipe participante trimit la faza a II-a șase (6) echipe
- Județele care au între 37 și 42 echipe participante trimit la faza a II-a șapte (7) echipe
- Județele care au mai mult de 42 echipe participante trimit la faza a II-a opt (8) echipe
Numele echipelor calificate vor fi transmise, de către AJF - uri, la Departamentul Competiții
până la data de 10 octombrie 2021 la adresa de mail [email protected] sau la numărul de
fax: 021-302.91.75.
Fiecare AJF (AMFB) conform regulamentului își va stabili sistemul de calificare, ca
organizator al etapei județene. Echipele care nu s-au calificat în etapa / faza a II-a vor rămâne în
cadrul AJF (AMFB), unde se va organiza campionatul județean (municipal) U15, la finalul căruia
vor desemna campioana județeană (municipală).
3. DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR, DURATA JOCULUI, AVERTISMENTE
Au drept de joc în competiția Liga Elitelor U15, ediția 2021 - 2022 jucătorii născuți în anul
2007 și mai tineri.
Identificarea jucătorilor juniori în competițiile rezervate acestora se face pe baza carnetului
de legitimare și a cărții de identitate sau pașaportului conform ROAF. În cazul jucătorilor care nu
au implinit vârstă de 14 ani, identificarea se va face în baza certificatului de naștere în original și
a adeverinței de elev cu fotografie (fotografia trebuie să fie ștampilată de către unitatea școlară
iar adeverința trebuie semnată și ștampilată de către directorul unității de învățământ).
Avertismentele (cartonașele galbene) acumulate de jucători în campionatul regular și în
faza de play off / play-out, care nu conduc la suspendarea dreptului de joc, se anulează și nu vor
fi preluate în cadrul fazelor superioare ale competiției.
În situația în care un jucător acumulează al patrulea, al șaptelea sau al nouălea avertisment
în utimul joc din faza anterioară, acesta va fi suspendat pentru primul joc din faza superioră a
acestei competiții.
Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, dintre care
unul este portar.
Durata unui joc este de 70 de minute, împărțită în două reprize egale a câte 35 de minute,
cu o p auză care nu va depăși 15 minute. Pe toată durata jocului se pot efectua cel mult 5 înlocuiri
de jucători (pentru fiecare echipă), cu mențiunea că acestea pot fi facute în maxim trei opriri ale
jocului.
Dacă ambele echipe efectuează în acealași timp schimbare, se consideră oprire a jocului
pentru fiecare echipă. Nu sunt considerate opriri ale jocului pauzele dintre cele două reprize ale
timpului regulamentar de joc, pauza dintre timpul regulamentar și prelungiri, în cazul jocurilor cu
prelungiri, sau pauza dintre cele două reprize de prelungiri, atunci când este cazul.
CRITERIILE DE DEPARTAJARE (valabile pentru toate etapele/fazele competiției)
Toate jocurile vor fi în conformitate cu art. 27, alin. 3 din ROAF, cu excepția etapelor în
care ”sistemul este eliminatoriu”, respectiv: Joc câștigat 3 puncte, joc egal 1 punct, joc pierdut 0
puncte.
În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte clasamentul se
va stabili pe baza aplicării, în ordine a următoarelor criterii:
- numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate în etapa respectivă între
echipele aflate la egalitate de puncte, (ex: Dacă două sau mai multe echipe se află la egalitate de
puncte la finalul etapei regulare, pentru departajare se iau în considerare doar meciurile din
această etapă a competiției) ;
- golaverajul mai bun în jocurile directe disputate în etapa respectivă între echipele aflate la
egalitate de puncte;
- numărul mai mare de goluri marcat în jocurile directe disputate în etapa respectivă între
echipele aflate la egalitate de puncte;
- golaverajul general mai bun, (diferența dintre golurile marcate și golurile primite în toate
jocurile de campionat);
- numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile de campionat;
Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul clasamentul fair
play, astfel: se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 puncte pentru un
cartonaș roșu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru un cartonaș roșu primit direct.
Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată câștigătoare. Cartonașele luate în calcul
vor fi cele din etapa respectivă. Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se
vor disputa meciuri de baraj pentru stabilirea ierarhiilor.
Criteriile de departajare la jocurile în dublă manșă se vor aplica conform art 30 alin. 10 din
ROAF. Jocurile de copii şi juniori nu se pot prelungi în cazul unei egalități perfecte, echipa
câştigătoare fiind desemnată în urma executării loviturilor de departajare.
Notă: Jocuri directe sunt considerate doar jocurile din etapa competiției în care este necesară departajarea.
4. DIMENSIUNILE TERENULUI
Terenul de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală/artificială, omologat
AJF/FRF/LPF conform ROAF.
5. ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL
La meciurile din campionat (etapa județeană) asistența medicală va fi asigurată conform
regulamentelor județene în vigoare.
La toate jocurile din etapa sferturilor, etapa semifinală și finală, asistența medicală la teren
va fi asigurată gratuit de către organizatori pe tot parcursul turneului.
Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la teren atât
a doi medici/asistenți medicali (medic/asistent medical al echipei gazdă și medic/asistent medical
delegat) cât și a două autosanitare dotate cu mijloace de resuscitare (sau a unei autosanitare dotată
cu mijloace de resuscitare și un autoturism pe care să fie inscripționată o cruce roșie pe fond alb).
Mijloacele de transport trebuie să stea la dispoziție, în incinta terenului de joc sau în imediata
apropiere, pe toată durata jocurilor iar numerele de înmatriculare ale acestora vor fi înscrise în
raportul de arbitraj. La toate jocurile, este obligatorie prezența unui cadru medical delegat care va
prezenta o delegație eliberată de către organul sanitar competent, legitimația de serviciu, precum
și un act de identitate.
În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată
de unitatea medicală de care aparține, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea
jocului pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea medicală, prezentată de cadrul medical.
În acest caz, arbitrul va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul,
data şi unitatea medicală care a eliberat legitimaţia.
6. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE
Sistemul de desfășurare al competiției va avea următoarele etape:
6.1. Etapa I – Etapa Județeană august 2021 – 10 octombrie 2021
6.2. Etapa a II-a – Etapa Regională 16 octombrie 2021 – 26 martie 2022
6.3. Etapa a III-a – Etapa Sferturilor 08 aprilie 2022 – 12 aprilie 2022
6.3. Etapa a IV-a – Etapa Semifinală 06 mai 2022 – 10 mai 2022
6.4. Etapa a V-a – Etapa Finală 24 – 25 mai 2022
Etapa I – ETAPA JUDEȚEANĂ (august 2021 – 10 octombrie 2021)
Etapa județeană a competiției LIGA ELITELOR U15 este organizată de Asociațiile
Județene de Fotbal pentru fiecare județ în parte.
Recomandare pentru organizarea fazei județene: echipele trebuie împărțite în serii, astfel
încât fiecare să ofere un loc de calificare în etapa regională (ex: dacă dintr-un județ se vor califica
2 echipe, atunci repartizarea va fi făcută în două serii. Dacă dintr-un județ se vor califica 5 echipe
repartizarea va fi făcută în 5 serii, etc)
Etapa II - ETAPA REGIONALĂ (16 octombrie 2021 – 26 martie 2022)
Etapa regională, cu desfășurarea jocurilor în sistem campionat (tur – retur), va fi structurată
astfel: 16 serii a câte 5 – 6 echipe (criteriu geografic) cu participarea echipelor calificate din județ.
Jocurile din această etapă au date cuprinse între 16 octombrie 2021 și 26 martie 2022.
Datele de desfășurare sunt:
Etapa 1 16.10.2021 Etapa 6 20.11.2021
Etapa 2 23.10.2021 Etapa 7 27.11.2021
Etapa 3 30.10.2021 Etapa 8 12.03.2022
Etapa 4 06.11.2021 Etapa 9 19.03.2022
Etapa 5 13.11.2021 Etapa 10 26.03.2022
Jocurile acestei faze/etape se vor desfășura, de regulă, sâmbăta.
Echipele clasate pe locul 1 din fiecare serie se califică în etapa următoare (16 echipe)
Etapa III - ETAPA SFERTURILOR (08 aprilie 2022 – 12 aprilie 2022)
Se desfășoară în patru grupe a câte 4 echipe cu participarea echipelor câștigătoare a celor
16 serii din etapa regională. Jocurile se vor disputa în sistem turneu, în zilele de 08, 10 și 12 aprilie
(fiecare cu fiecare o singură dată pentru fiecare grupă în parte). Ședința tehnică pentru stabilirea
localităților de desfășurare a turneelor și a ordinii jocurilor, va avea loc pe data 04 aprilie 2022, la
Casa Fotbalului (București) în prezența delegaților echipelor calificate. Componența grupelor va fi
stabilita de Departamentul Competiții în baza unei proceduri care va fi anunțată la sedința tehnică.
Echipele clasate pe locurile 1 și 2 în cele patru grupe se califică în etapa semifinală.
Etapa IV - ETAPA SEMIFINALĂ (06 mai 2022 – 10 mai 2022)
Se desfășoară în două grupe a câte 4 echipe cu participarea echipelor clasate pe locul 1 și
2, în cele patru serii din etapa sferturilor, cu desfășurare a jocurilor în sistem turneu (fiecare cu
fiecare o singură dată pentru fiecare grupă în parte). Jocurile se desfășoară în zilele de 06, 08 și 10
mai 2022. Ședința tehnică pentru stabilirea localităților de desfășurare a turneelor semifinale, a
componenței grupelor și a ordinii jocurilor, va avea loc pe data 18 aprilie 2022, la Casa Fotbalului
(București) în prezența delegaților echipelor calificate. Componența grupelor va fi stabilita de
Departamentul Competiții în baza unei proceduri care va fi anunțată la sedința tehnică.
Echipele clasate pe locurile 1 și 2 în cele două grupe semifinale se califică în etapa finală.
Etapa V - ETAPA FINALĂ (24 – 25 mai 2022)
Se desfășoară în zilele de 24 și 25 mai 2022 la București-Ilfov, Centrul Tehnic Buftea sau
Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. Cele patru echipe calificate în etapa finală vor sosi cu o zi
înainte, respectiv luni 23 mai 2022, după ora 16:00.
Jocurile se vor desfășura după următorul program:
Ziua 1: - Semifinala 1 : locul 1 din zona 1 vs locul 2 din zona 2
- Semifinala 2 : locul 1 din zona 2 vs locul 2 din zona 1
Ziua 2 - Finala mică: echipele învinse din semifinale
- Finala mare: echipele câștigătoare din semifinale
Echipa câștigătoare a finalei mari va fi declarată Campioană Națională U15 sezon 2021 – 2022.
Festivitatea de premiere va avea loc după disputarea finalelor.
ELIMINAREA TEMPORARA
Eliminarea temporară este introdusă în cadrul acestei competiții pentru a încuraja
comportamentul sportiv al jucătorilor și antrenorilor. Eliminarea temporară ține locul unui cartonaș
galben, iar arbitrul poate elimina temporar un jucător pentru 7 minute dacă jucătorul comite una
dintre următoarele abateri:
• Simuleaza (în orice loc de pe terenul de joc)
• Protesteaza prin vorbe sau gesturi la deciziile arbitrilor
• Scoate tricoul după marcarea unui gol
De asemenea, în situația în care un membru al staff-ului unei echipe (sau unul din jucătorii de
rezervă / înlocuiți), de pe banca de rezerve, protestează prin vorbe sau gesturi la deciziile arbitrilor,
echipa în cauză poate fi sancționată cu eliminarea unui jucător din teren pe o perioda de 7 minute
(jucătorul care va părăsi terenul de joc va fi ales și comunicat arbitrului de către antrenor).
PROCEDURA ELIMINĂRII TEMPORARE:
• Un jucător, care comite o abatere sancționabilă cu eliminare temporară (vezi paragraful
anterior), va fi ELIMINAT TEMPORAR, PENTRU O PERIOADA DE 7 MINUTE, arbitrul ridicând
ambele mâini în fața jucătorului. NU VA FI ARĂTAT NICI UN CARTONAȘ.
• Crainicul stadionului (dacă există) va anunța că jucătorul în cauză va fi eliminat temporar.
• Cel de-al patrulea oficial va îndeplini funcția de cronometror (în situația în care nu este al
patrulea oficial aceasta funcție va fi preluată, fie de arbitru, fie de asistentul din fața băncilor
de rezerve).
• Cronometrarea timpului de 7 minute începe după ce jucătorul în cauză părăsește terenul de
joc și jocul este reluat.
• Din acel moment, jucătorul eliminat temporar poate reveni pe banca de rezerve sau poate
merge în zona rezervată încălzirii jucătorilor. Acesta trebuie să poarte o vestă de culoare
diferită față de echipamentul jucătorilor din teren și a vestelor purtate de jucătorii de rezervă.
• În cazul în care jucătorul în cauză este portar, acesta trebuie să fie înlocuit și se va respecta
procedura ca și în cazul unui jucător.
• În timpul celor 7 minute, jucătorul eliminat temporar nu poate fi înlocuit (cu excepția portarului)
• Un jucător care primește 2 eliminări temporare în decursul aceluiași joc, nu va mai putea să
participe la jocul respectiv, însă va putea fi inlocuit de un jucător de rezervă, doar după
expirarea celor 7 minute.
• Un jucător care are un cartonaș galben și primește o eliminare temporară NU VA FI ELIMINAT.
• Un jucător care a primit o eliminare temporară și apoi primește un cartonaș galben, NU VA FI
ELIMINAT
• În situația în care o echipă rămâne în 8 jucători, iar unul dintre aceștia este eliminat temporar,
jocul nu mai poate continua. În acest caz arbitrul este obligat să oprească jocul, echipa
respectivă urmând să fie sancţionată cu pierderea jocului.
7. DISPOZIȚII ECONOMICE
Fiecare echipă suportă cheltuielile de transport, cazare, masă, arbitraj și asistență medicală
(când are calitatea de organizator al jocului) în toate etapele de campionat cu excepția etapelor de
competiție din sferturi, semifinale și finale, unde cheltuielile de masă, cazare, asistență medicală,
arbitraj și observare vor fi suportate de FRF, iar (delegația unei echipe poate fi compusă din
maximum 26 de persoane):
a) Federaţia Română de Fotbal va acorda premii echipelor calificate în finală, cupe, tricouri
pentru campioni, medalii și diplome echipelor clasate pe locurile I, II, III și IV.
b) Federaţia Română de Fotbal prin Departamentul Competiții, Biroul Copii şi Juniori, va
acorda titlul de Campioană Naţională U15 echipei clubului învingător din finala națională.
c) Federaţia Română de Fotbal prin Comisia Tehnică va desemna ”jucătorul finalei”. Acesta
va primi trofeu și diplomă.
8. COMPETENȚELE COMISIILOR FRF
a) Departamentul Competiții, Biroul Copii şi Juniori răspunde de organizarea turneului
sferturilor, semifinal și final al competiției.
b) Comisia Centrală a Arbitrilor răspunde de delegarea arbitrilor la turneele sferturilor,
semifinale și finale ale competiției.
c) Comisia de Disciplină a FRF judecă toate cazurile în care este încălcat Regulamentul
Disciplinar și toate cauzele în care nu se respectă ROAF.
9. DISPOZIŢII FINALE
Liga Elitelor U15 se dispută în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în ROAF, ediţia 2018.
Situaţiile neprevăzute vor fi soluţionate într-o manieră definitivă și irevocabilă de către
Departamentul Competiții, Biroul Copii şi Juniori a Federaţiei Române de Fotbal.
Criteriile de stabilire a locațiilor de desfășurare a jocurilor din etapa zonală/semifinală, sunt:
• 2 terenuri gazonate/ (unul gazonat și unul artificial) omologate, dotate cu vestiare şi
anexele respective în stare foarte bună care să fie la dispoziția organizatorilor – participanților
indiferent de condițiile atmosferice. Vor avea prioritate cluburile care asigură disputarea jocurilor pe
terenuri care au instalație de nocturnă omologată de către AJF / FRF / LPF;
• mingi de joc și maieuri de departajare;
• terenuri de antrenament (teren gazonat și teren sintetic);
• asigurarea asistenţei medicale pe tot parcursul turneului (autosanitară dotată cu aparatură
de resuscitare medic sau asistent medical);
• asigurarea securității echipelor și brigăzilor de arbitri de o firmă de protecție și pază în
interiorul stadionului și de jandarmi în exterior. Reprezentanții acestora vor participa la ședintele
tehnice ce se organizează înaintea jocurilor;
• condiții de cazare și masă pentru un număr de aproximativ 4 echipe (110 de persoane);
• cazare, masă şi transport local pentru delegaţii FRF și pentru delegaţia de arbitrii .
• asigurarea unui număr de 6 – 8 copii de mingi însoțiți de un antrenor.
NOTĂ – Clubul desemnat sa organizeze una dintre etapa (zonală/semifinală) este obligat să asigure
(să dea posibilitatea) cluburilor participante să se antreneze în zilele libere ale turneelor în condiții
de joc (condiții asemănătoare terenului pe care urmează să se desfășoare meciul următor).
Cluburile calificate care doresc să organizeze turneul sferturilor/semifinal trebuie să trimită
cererile împreună cu ofertele pentru organizare până cu minim 24 de ore înainte de data ședinței
tehnice.
Datele de desfășurare a etapelor pot fi modificate în funcție de jocurile echipelor naționale
sau de examenele MEC și structura anului școlar 2021 – 2022
Dreptul de proprietate al Federației Române de Fotbal asupra competițiilor de juniori:
Federaţia Română de Fotbal este proprietara drepturilor de exploatare a competițiilor pe care
le organizează. Toate jocurile organizate în cadrul competițiilor oficiale de juniori nu pot fi difuzate
audiovizual (televiziune, telefonie mobilă, internet etc.) fără acordul FRF.
Drepturile de exploatare a jocurilor din cadrul campionatelor oficiale nu se pot efectua fără
consimțământul prealabil și expres al FRF.
Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Regulamentului
de Organizare a Activității Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul
și Transferul Jucătorilor, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 și a altor norme specifice activității
competiționale, după caz.
Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea
în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF în vigoare.
NOTĂ : Pe durata desfășurării acestei competitiții vor fi respectate: Protocolul medical emis de
Federația Română de Fotbal, legile / ordinele / reglementările emise de autoritățile naționale cu
privire la limitarea răspândirii SARS-COV 2 (Covid 19). Cluburile participante în competiție sunt
responsabile pentru respectarea celor menționate mai sus și implicit direct răspunzătoare pentru

 

încalcarea obligațiilor prevăzute.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP