Modificari Regulamentul pentru Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal

16 Iulie 2020, la ora 11:12 / Publicat în Comunicate AJF de Bogdan Gheorghita / 823 vizualizări

Modificari Regulamentul pentru Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal

 În urma efectelor pandemiei cu COVID-19 la nivelul fotbalului românesc, FRF cu consultarea tuturor părților interesate a elaborat o serie de instrucțiuni și măsuri dedicate unor subiecte esențiale, precum stabilitatea contractuală și dreptul de joc al jucătorilor pentru protejarea integrității competiției și a fair-play-ului sportiv, recomandate și susținute de FIFA și UEFA; Având în vedere art. 40 din RSTJF prin care se stabilește că, chestiunile în cazurile de forță majoră se decid de Comitetul Executiv al FRF, ale cărui hotărâri sunt definitive; Se emite ANEXA nr. 4 la RSTJF. Prevederi regulamentare speciale aplicabile în perioada mai – septembrie în urma efectelor pandemiei cu COVID-19 la nivelul fotbalului românesc. 1. Ultima zi a anului competițional 2019/2020 va fi ultima zi a sezonului competițional 2019/2020. Corespunzător acestei modificări anul competițional 2020/2021, va începe cu prima zi după încheierea sezonului/ anului competițional 2019/2020 și se va încheia la 30 iunie 2021. 2. Valabilitatea avizelor medicale ale jucătorilor nu se prelungește automat. Prelungirea avizelor expirate în timpul pandemiei cu COVID 19 sau care urmează să expire, ori obținerea unor noi avize medicale trebuie realizată de organismele medicale specializate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 3. Controlul medico-sportiv se va efectua în conformitate cu prevederile art. 9 din RSTJF, cu respectarea Protocolului Medical pentru Reluarea Antrenamentelor elaborat de Comisia Medicală a FRF. 4. Jucătorii participanți la competiții pe criterii de vârstă au drept de joc până la finalul sezonului 2019/2020, chiar dacă după data de 30.06.2020 nu vor mai îndeplini condițiile de vârstă avute în vedere inițial. 2 5. Perioada de înregistrare a cererilor de încetare a legitimării jucătorilor amatori adresate comisiilor jurisdicționale competente este de 10 zile calendaristice, calculate începând cu prima zi a anului competițional 2020/2021, a cărei dată va fi stabilită de FRF. Toate cererile vor respecta condițiile prevăzute la art. 4 alin 21 și 22, precum și ale art. 29 din RSTJF. 6. Pentru jucătorii juniori care, în conformitate cu prevederile RSTJF, termină perioada junioratului la 30 iunie 2020 și nu au încheiat cu clubul la care sunt legitimați un nou contract în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. 2 din RSTJF, contractele acestora, valabile anterior datei menționate, pot fi prelungite, cu acordul părților, până la finalul ultimei zile a sezonului competițional 2019/2020. Această prevedere se aplică exclusiv cluburilor participante în competițiile FRF/LPF care vor mai participa la jocuri oficiale aferente sezonului 2019/2020 . 7. Dreptul de joc dobândit de un jucător amator sau profesionist, ca urmare a legitimării acestuia la un club până la data de 16 martie 2020, se prelungește până la data încheierii sezonului competițional 2019/2020, doar în situația în care jucătorul rămâne legitimat la clubul respectiv. 8. Cluburile au dreptul să folosească în jocurile oficiale ce vor fi programate a se disputa până la data încheierii sezonului competițional 2019/2020, doar jucătorii legitimați la acestea la data de 16 martie 2020. 8.1 Prin excepție de la prevederile art. 8 de mai sus, cluburile participante în competițiile FRF/LPF pot legitima jucători noi doar în condițiile art. 4 alin.7 sau alin.17 lit a) și b) din RSTJF. De asemenea, cluburile participante în Campionatul Național Liga 1 pot solicita LPF legitimarea și altor jucători cu respectarea prevederilor din RSTJF, anterior ultimelor 6 etape. 9. Durata minimă a actelor adiționale pentru anul competițional 2019/2020 va fi de la data intrării în vigoare stipulată în respectivul document și până la terminarea sezonului competițional 2019/2020. 10. În timpul perioadei de valabilitate a contractelor, cluburile și jucătorii pot încheia acte adiționale pentru prelungirea acestora sau contracte noi, cu o durată de cel puțin1 1 Dacă nu introducem această formulare se înțelege că raporturile contractuale nu pot fi prelungite pentru o perioadă mai mare decât cea până la terminarea sezonului. Ori nu asta vrem. 3 până la încheierea sezonului 2019/2020. Dacă perioada de valabilitate a vechiului contract s-a împlinit, părțile pot încheia un contract nou, cu respectarea dispozițiilor regulamentare referitoare la perioadele de transferuri a cărui durată minimă poate fi până la terminarea sezonului 2019/2020. Alternativ cu indicarea datei exacte până la care se vor desfășura raporturile contractuale, părțile pot prevedea ca această zi să fie data ultimului joc oficial al sezonului 2019/2020. 11. Un jucător care a încheiat deja un contract cu un alt club pentru anul competițional 2020/2021, poate prelungi raporturile contractuale cu actualul club în vederea finalizării sezonului competițional 2019/2020, doar cu acordul scris al noului său club. Acordul trebuie să prevadă data intrării în vigoare a contractului încheiat între jucător și noul său club. Data intrării în vigoare, astfel cum a fost modificată de părți, trebuie să fie în ziua următoare celei în care încetează actul adițional de prelungirea contractului încheiat de jucător cu clubul la care acesta este legitimat în prezent. Acordul încheiat între jucător și viitorul său club va fi însoțit de actul adițional de prelungire a contractului încheiat cu actualul club și acestea se vor înregistra la forul competent. În lipsa acordului scris privind amânarea datei de începere a contractului jucătorului încheiat cu noul club, nu se va putea înregistra actul adițional de prelungire a raporturilor contractuale cu actualul club. Alternativ cu indicarea datei exacte până la care se prelungesc raporturile contractuale, părțile pot prevedea ca această zi să fie data ultimului joc oficial al sezonului 2019/2020. În situația în care există încheiat și un acord de transfer privind jucătorul, acordul noului club pentru devansarea începerii raporturilor contractuale trebuie să facă referire și la acesta. 12. În cazul unui transfer temporar aflat în derulare, toate părțile (clubul cedent, clubul cesionar și jucătorul) pot decide printr-un acord scris (Anexa la acordul de transfer temporar) prelungirea duratei transferului temporar și implicit a raporturilor contractuale, după data expirării inițiale a împrumutului, cel puțin până la sfârșitul sezonului 2019/2020. Anexa la acordul de transfer, însoțită de Actul adițional de prelungire a contractului încheiat de jucător și club se vor prezenta pentru înregistrare forului competent. În lipsa unui acord scris de prelungire a transferului temporar, forul competent nu va înregistra actul adițional privind prelungirea raporturilor contractuale. Alternativ cu indicarea datei exacte până la care 4 se prelungesc raporturile contractuale, părțile pot prevedea ca această zi să fie data ultimului joc oficial al sezonului 2019/2020. 13. Prin excepție de la prevederile art. 12 de mai sus, în situația în care un jucător se află sub incidența unui transfer temporar valabil până la data încetării contractului pe care acesta îl are încheiat cu clubul cedent, iar valabilitatea contractului respectiv încetează cel târziu la data de 30 iunie 2020, jucătorul și clubul cesionar pot decide prelungirea raporturilor contractuale dintre părți în condițiile prevăzute la punctele 9 și 10 din prezenta Anexă, fără a mai fi necesar acordul clubului cedent. 14. Contractele, acordurile de transfer și actele adiționale încheiate cu intenția părților de a intra în vigoare începând cu anul competițional 2020/2021, vor produce efecte în sensul dreptului de joc al jucătorilor respectivi începând cu anul competițional 2020/2021 astfel cum această noțiune a fost definită la punctul 1 din prezenta Anexă. 15. Termenul de 60 de zile, calculat de la împlinirea vârstei de 16 ani a jucătorilor, acordat cluburilor pentru înregistrarea propunerii de încheierea unui contract la forul competent și împlinit în interiorul perioadei stării de urgență (16 martie – 14 mai 2020) se prelungește până la data de 29 mai 2020; 16. Termenul de 45 de zile pentru înregistrarea la forul organizator a contractelor, acordurilor de transfer și a actelor adiționale încheiate între cluburi și jucători, împlinit în interiorul perioadei stării de urgență (16 martie – 14 mai 2020) se prelungește până la data de 29 mai 2020. 17. Termenul de 45 de zile acordat pentru înregistrarea la forul organizator a contractelor încheiate între jucători și cluburi și împlinit în interiorul perioadei stării de urgență, se prelungește până la data de 29 mai 2020. 18. În situația în care un club a solicitat în interiorul perioadei de transfer, transferul internațional/legitimarea unui jucător, iar ITC-ul jucătorului respectiv a fost transmis la FRF anterior intrării în vigoare a stării de urgență sau în perioada cât aceasta a fost instituită (16.03.2020 – 14.05.2020), departamentul competent al forului organizator (FRF/LPF/AJF) va opera transferul, jucătorul respectiv urmând a fi legitimat la clubul solicitant. 19. Perioada de transfer din vara anului 2020 va fi stabilită și comunicată de FRF ulterior obținerii acordului FIFA, cu mențiunea că data de începere a acesteia va fi stabilită în mod obligatoriu ulterior încheierii anului competițional 2019/2020. 20. Celelalte prevederi din RSTJF ramân în vigoare.

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP