Informari si comunicate AJF
13-08-2018
Gloria Romanesti va participa in Liga a IV-a

Avand in vedere faptul ca echipa AS Vointa Motca a declinat oferta de a participa in campionatul 2018-2019 in Liga a IV-a...

detalii...
17-07-2018
Adunare Generala Extraordinara AJF Iasi

Adunarea Generala Extraordinara a A.J.F. Iasi se va desfasura in data de 04 august 2018, la Stadion "Emil Alexandrescu", incepand cu ora 10:00 . Presedinte A.J.F., Sorin BOCA

detalii...
12-06-2018
Clasamente finale Campionat 2017-2018

Comitetul Executiv al AJF Iasi, intrunit in sedinta din 11.06.2018...

detalii...
05-04-2018
Fotbalul amator ieşean în doliu!

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Iaşi îşi exprimă tristeţea şi regretul profund pentru dispariţia unuia dintre cei mai apreciați si longevivi primari din județul Iași.

detalii...
21-03-2018
Etapa din 25.03.2018 amanata

Din cauza conditiilor meteo nefavorabile s-a hotarat amanarea meciurilor

detalii...
17-03-2018
Zapada amana meciurile din 18 martie

Din cauza conditiilor meteo nefavorabile s-a hotarat amanarea meciurilor.

detalii...
06-03-2018
Jocuri teren propriu Viitorul Halaucesti

Toate jocurile echipei Viitorul Halaucesti din acest retur de campionat de pe teren propriu se vor desfasura cu incepere de la orele 12:00.

detalii...
05-03-2018
Curs de instruire arbitri si observatori

Cursul de instruire a arbitrilor si observatorilor pentru liga a IV-a si liga a V-a va avea loc in data 24.03.2018, ora 11:00, la Sala Mare a Prefecturii Iasi.

detalii...
01-03-2018
Etapa de "Cupa Romaniei" amanata

Datorita conditiilor meteo (temperaturi scazute, gheata, zapada) saisprezecimile Cupei Romaniei...

detalii...
12-12-2017
Întrerupere sezon competițional

În urma consultării echipelor de Liga 4, Comitetul de Urgență al AJF Iași a hotărât întreruperea sezonului competițional 2017-2018, urmând ca etapa a XVII-a să se dispute în primăvara anului 2018.

detalii...
Regulament de organizare

 

Având in vedere buna desfăşurare a activităţii fotbalistice la nivelul judeţului lasi, cat si a scopului declarat de ridicare a nivelului de desfăşurare a competiţiei, va prezentam mai jos câteva probleme legate de condiţiile care trebuiesc asigurate la nivelul Asociaţiei Sportive cu recomandarea ca acestea sa fie respectate. De asemenea va reamintim faptul ca aceste puncte au fost extrase din R.O.A.F. al F.R.F. in vigoare, care se aplica echipelor din cadrul campionatelor organizate de A.J.F. Iasi, adaptate la conditiile existente.
 
CAPITOLUL I. COMPETITIl OFICIALE
 
A.J.F. IAŞI, in ediţia 2014 – 2015 organizeaza următoarele competiţii oficiale:
 • campionatul Liga a IV-a juniori si seniori , formata din 16 sau 18 echipe ;
 • campionatul Liga a V-a - seniori, 3 serii de maxim 16 echipe ;
 • Cupa Romaniei Timisoreana - Faza Judeteana;
 • campionatul de juniori "C", "D", "E", "F" G;Gh.Hagi-Danone
 • campionatul şcolar la MINI-FOTBAL;
 • "CUPA LICEELOR"-MINI-FOTBAL;
 • "CUPA CENTRULUI UNIVERSITAR IASI" .

 

CAPITOUL II. TERENURILE DE JOC

Terenurile de joc pe care se diputa jocurile oficiale se omologhează de A.J.F. lasi.
Omologarea terenurilor se face de către o comisie formata din:
 • reprezentantul A.J.F. lasi;
 • proprietarul bazei sportive;
 • reprezentantul Asociaţiei Sportive respective.
Concluziile comisiei de omologare sunt consemnate intr-un process verbal in care se înscriu toate datele cerute de regulament.
 
Terenurile de joc vor avea următoarele dimensiuni:
a. Liga a IV-a: Lungimea maxima 105m, minim 100m
                          Latimea maxima 68m, minim 62m
b. Liga a V-a: Lungimea maxima 105m, minim 95m
                          Latimea maxima 68m, minim 45m
 
Terenurile de joc vor fi marcate conform schiţei din anexa 1.
 
In incinta bazei sportive vor fi asigurate:
 • banei pentru jucătorii de rezerva;
 • tribune sau banei pentru spectatori;
 • vestiare pentru jucătorii ambelor echipe;
 • vestiar pentru arbitri, targa;
 • steagurile de la colturile terenului vor avea support de cel putin 1.50m;
 • oameni de ordine, minim 8, cu banderola la mana.
Terenul de joc va fi imprejmuit cu un gard de plasa de sarma, sau lemn, inalt de cel putin 1,5 m, la o distanta de cel putin 5m de liniile de margine si poarta.
 
Asociaţiile care pana la data de 31.07.2014 pentru Liga a IV-a si 03.08.2014 pentru Liga a V-a nu vor asigura terenul de joc conform regulamentului, nu li se va omologa terenul si nu vor fi inscrise in competiţia 2014 – 2015 .
 
CAPITOLUL III. LEGITIMAREA JUCĂTORILOR
 
Legitimarea jucătorilor se face pe baza următoarelor documente:
 • Cerere tip de legitimare (procurate si inregistrate de la A.J.F.)  completata si semnata de jucător, insotita de doua fotografii, făcute recent.
 • incuviintarea scrisa data de parintii minorilor sub 15 ani certificata de presedintele AJF sau de presedintele clubului care solicita legitimarea ;
 • Buletinul de identitate sau certificatul de naştere pentru jucătorii sub 14 ani, in original sau copie autentificata;
 • Chitanţa de plata a taxei de legitimare.
Orice fel de razaturi, adăugări, corecturi sau modificări constatate in cererile si carnetele de legitimare atrag respingerea cererii de legitimare, respectiv anularea carnetului de legitimare, precum si sancţionarea persoanei vinovate.
 
ASIMILĂRI
 
Sunt asimilaţi cu jucători noi si isi pot cere legitimarea in tot cursul anului:
 • jucătorii care nu au participat efectiv 2 (doi) ani la jocurile oficiale;
 • jucători ramaşi disponibili ca urmare a fuziunii sau schimbării de reşedinţa a echipelor;
 • jucători proveniţi de la echipe desfiinţate sau radiate.
Carnetele de legitimare ale jucătorilor juniori isi inceteaza valabilitatea la terminarea perioadei junioratului, când in mod obligatoriu vor fi preschimbate cu noi carnete ce vor avea fotografii recente.
 
TRANSFERAREA JUCĂTORILOR
 
Transferul , indiferent de statutul jucatorilor , se efectueaza cu pana la 48 de ore inaintea inceperii campionatului (tur si retur).
 
 
Transferul unui jucator se face pe baza depunerii,la comisia competenta , a urmatoarelor documente :
 • acordul de transfer in 4 (patru ) exemplare imprimate(emise) de la A.J.F. ;
 • carnetul de legitimare al jucatorului ;
 • fisa personala a jucatorului ;
 • chitanta care atesta plata taxei de transfer .
In mod obligatoriu vor fi respectate urmatoarele :
 • toate cele 4 exemplare sa fie completate in original ;
 • sa fie completate toate rubricile din formularul acordului de transfer ;
 • sa fie semnat de jucatorul in cauza si doi reprezentanti oficiali ai fiecarui club si sa fie stampilat de ambele cluburi ;
 • sa poarte numarul de inregistrare in registrul oficial de evidenta a documentelor ambelor cluburi ;
 • sa existe acordul scris al unuia dintre parinti , in cazul jucatorilor juniori in varsta de pana la 15 ani .
ASISTENTA MEDICALA
 
Echipele participante in campionatele de fotbal organizate de A.J.F. Iaşi, sunt obligate sa asigure asistenta medicala la jocurile pe care le organizează, pe toata durata desfasurarii lor, respectiv asistent medical sau medic. Orice alta persoana (ex: paramedic) nu sunt permise.
 
La toate jocurile, cadrul medical respectiv va avea asupra sa delegaţia si actul de identitate sa dovedească cu legitimaţia de serviciu ca este cadru medical.
 
Arbitrii jocurilor sunt obligati sa nu incepa jocul; daca, cadrul medical delegat sa asigure asistenta medicala nu se prezintă pe teren in maxim 15 min de la ora de incepere a jocului stabilita si nici sa continue jocul daca acesta nu este asigurata pe toata durata desfăşurării lui. Arbitrul, din momentul in care constata lipsa cadrului medical, va intrerupe jocul si va acorda un termen de 3 minute pentru asigurarea asistentei medicale.
 
De asemeni, echipa organizatoare va asigura prezenta la terenul de joc a unei autosanitare sau a unei maşini care sa asigure, in caz de nevoie, transportul jucătorilor grav accidentaţi la o unitate sanitara. Numărul maşinii si numele si prenumele conducătorului auto vor fi menţionate in raportul de arbitraj inainte de inceperea jocului. Daca jucătorul accidentat este însoţit la unitatea sanitara de cadrul medical delegat si nu se poate asigura asistenta medicala de un alt cadru medical, jocul nu va fi continuat pana la revenirea cadrului medical delegat.
 
PRECIZĂRI
 
Cluburile si Asociaţiile Sportive organizatoare răspund de buna organizare a jocurilor, indiferent daca sunt sau nu proprietari ai bazei sportive pe care se disputa jocurile si au obligaţia sa ia masuri eficiente pentru prevenirea si înlăturarea oricăror incidente ce s-ar putea produce inainte, in timpul si după terminarea jocului cu următoarele obligaţii:
 • sa aducă permanent in atenţia spectatorilor principiile spiritului de fair-play ale ordinii si disciplinei;
 • se interzice cu desăvârşire vânzarea si consumarea băuturilor alcoolice la terenul de joc sau consumarea acestora de către spectatori.
 • Sa nu se permită accesul persoanleor cunoscute ca turbulente si provocatoare de dezordine a căror prezenta ar putea da naştere la incidente;
 • sa nu permită accesul in incinta terenului de joc sau in vestiare, persoanelor neautorizate de regulament;
 • sa asigure protecţie jucătorilor si conducătorilor echipei vizitatoare de la sosirea si pana la plecarea din localitate;
 • sa asigure protecţia arbitrilor si observatorului de la sosire si pana la plecarea din localitate, iar in caz de incidente, persoanele respective sa fie protejate pana la o distanta de 20 km de unde a avut loc incidentul;
 • sa execute necondiţionat dispoziţiile arbitrului si a observatorului delegat cu privire la păstrarea ordinei pe terenul de joc si in apropierea lui;
 • sa inmaneze inainte de joc baremui cuvenit arbitrilor delegaţi si observatorului.
în cazul neprezentarii arbitrilor delegaţi la joc, delegaţii celor doua echipe au obligaţia sa desemneze din rândul arbitrilor aflaţi eventual la teren sau din rândul spectatorilor pe cei trei arbitri, la buna înţelegere, sau prin tragere la sorti si astfel jocul se va desfăşura, iar echipele participante vor consemna intr-un process verbal modul in care s-a ajuns la stabilirea arbitrilor. Arbitrii desemnaţi in acest mod vor întocmi un raport de arbitraj pe o foaie volanta unde vor trece rezultatul jocului si alte date prevăzute de regulament.
 
Echipele participante la competiţiile organizate de A.J.F. pot efectua pe durata jocului 4 (patru) inlocuiri de jucători cu jucători de rezerva din cei, cel mult 7 (şapte) înscrişi in raportul de arbitraj ca jucători de rezerva, acest număr include si portarul. Jucătorii sau jucătorii de rezerva care nu au fost inscrisi in raportul de arbitraj inainte de inceperea jocului nu vor fi admişi sa participe la joc.
 
La toate jocurile de Liga a IV-a vor fi delegaţi observatori. A.J.F. isi rezerva dreptul de a delega observatori si la jocurile din campionatul de Liga a V-a ori de cate ori considera ca este necesar, echipele fiind obligate sa suporte indemnizaţia observatorului.
 
La solicitatea in scris a echipelor din Liga a V-a , A.J.F. va delega observator ori de cate ori se va solicita. Plata acestora se va suporta de către solicitanţi.
 
Echipele participante la campionatele organizate de A.J.F. Iaşi pot recuza un singur arbitru si 2 (doi) arbitri asistenti , precum si un observator. Echipele au obligaţia sa transmită, in scris, la A.J.F. recuzările dorite cu 2 zile inainte de inceperea campionatelor respective. Revenirea asupra celor recuzaţi se poate face la orice data, in scris, la A.J.F. O alta recuzare nu se mai admite.
 
 
CAPITOLUL IV. NEPREZENTAREA, ÎNTÂRZIEREA, RETREAGEREA DE PE TERENUL DE JOC, JOCURI ÎNTRERUPTE
 
Jocurile oficiale vor incepe la ora stabilita de comisia de organizare.
 
In caz de intarziere sau neprezentare, echipele pot invoca forţa majora in ceea ce priveşte transportul, numai daca prezintă o dovada scrisa din partea organelor competente (servicii auto, organe de politie) privind cauzele tehnice ale defecţiunilor apărute la mijlocul de transport. La dosarul cauzei este obligatoriu sa se prezinte foaia de parcurs emisa pentru aceasta deplasare. In aceasta situaţie jocul se va reprograma conform prevederilor regulamentare. Termen de prezentare a documentelor: 48 ore de la ora de incepere a jocului.
 
Jocul va fi programat la o data ce va fi stabilita, in scris, de ambele echipe, dar nu la o distanta mai mare de 14 zile de la data programata iniţial, iar cheltuielile de arbitraj si observator vor fi suportate de echpa oaspete.
 
In cazul jocurilor întrerupte din cauza condiţiilor atmosferice improprii (ceata densa, vizibilitate redusa sub 150m), furtuna puternica, ninsoare abundenta, ploaie torenţiala, descărcări electrice, etc vor fi reluate in aceeaşi zi, la cel mult o ora de la întrerupere, daca condiţiile atmosferice devin favorabile desfăşurării jocului. Daca acest lucru nu este posibil, jocul va fi reprogramat de către A.J.F. conform dispoziţiilor regulamentare, urmând sa se dispute în intregime .
 
Se mai fac urmatoarele precizari :
 • toate jocurile trebuie sa inceapa la ora oficiala ;
 • echipa oaspete trebuie sa fie prezenta in localitatea de disputare a jocului cu cel putin 30 de minute inainte de ora oficiala a jocului ;
 • echipa gazda trebuie sa completeze raportul de arbitraj cu 30 de minute inainte de inceperea jocului .
 • In cazuri exceptionale , care nu trebuie sa devina regula , echipa oaspete va fi asteptata 15 minute de la ora stabilita . Daca si in acest interval echipa nu se prezinta arbitrul va fluiera sfarsitul jocului , consemnand in raportul arbitrului situatia respectiva .

 

CAPITOLUL V. CONTESTAŢII
 
Echipele au dreptul de a introduce contestaţii astfel:
 
a) inainte de inceperea jocului:
 • daca se contesta dreptul de joc ai unuia sau mai multor jucători din echipa adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, aratindu-se motivele in mod concret;
 • daca se contesta valabilitatea programarii jocului pe terenul respectiv ;
 •  daca se contesta calificarea cadrului medical ;
 •  daca se contesta neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului , ale portilor , starea marcajului , starea plaselor si a steagurilor de la colt ) .
b) in pauza dintre reprize sau cel mult dupa 10 minute dupa terminarea jocului dar inainte de restituirea carnetelor de legitimare de catre arbitru :
 •  daca se contesta dreptul de joc al jucătorilor de rezerva intraţi in joc;
 •  daca se contesta identitatea unuia sau mai multor jucători inscrisi in raportul arbitrului.
Contestaţiile luate in discuţie si dovedite neîntemeiate, se resping ca nefondate iar cele făcute contrar prevederilor regulamentare (tardive, netaxate, ..nesustinute, nesemnate, etc.) se resping de asemeni ca nergulamentare.
 
Arbitrii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie raportul de arbitraj delegaţilor sau căpitanilor de echipa pentru formularea unei contestaţii in orice moment (înainte de joc, in pauza dintre reprise sau la terminarea jocului, indifferent de motivul contestaţiei). Refuzul arbitrului se va sancţiona conform regulamentului de organizare a activităţii arbitrilor. Contestaţiile pot fi retrase, sub semnătura, imediat după terminarea jocului.
 
In cazul contestatiilor de substituire nedovedite echipele care au introdus contestatia sunt obligate sa suporte costul zillei de munca si transportul pentru jucatorii prezenti la Comisia de Disciplina .
 
In cazul in care o contestatie de substituire se confirma , se vor lua urmatoarele masuri :
 • omologarea jocului cu 3 – 0 in favoarea echipei adverse ;
 • suspendarea si penalitati pentru jucatorul care a fost substituit ;
 • echipa vinovata , la prima abatere , va fi penalizata pecuniar ;
 • daca contestatia are fundament si se castiga echipa contestata va suporta contravaloarea taxei de contestatie.
REFUZUL JUCĂTORULUI CONTESTAT PENTRU SUBSTITUIRE
 
In cazul cind se face o contestaţie pentru substituire de jucători si daca jucătorul in cauza refuza sa se prezinte in fata arbitrului, sa se legitimize cu buletinul de identitate sau alt document, sa-si treacă datele personale si sa semneze in raportul arbitrului, sa nu se lase fotografiat cu arbitrul, precum si daca jucătorul contestat nu se prezintă pentru confruntare la prima şedinţa a comisiei de disciplina de ia data disputării jocului, in acest caz, jucătorul contestat este vinovat de substituire. In aceasta situaţie si in cazul in care substituirea a fost dovedita cu prilejul judecării de către comisia de disciplina, echipa respective si jucătorul vinovat vor fi sancţionaţi conform regulamentului.
 
Taxele de contestaţie se depun la AJF, in numerar, virament, sau mandate postale, in termen de 48 de ore de la disputarea jocului.
 
Nedepunerea taxei de contestaţie in termen util, atrage după sine respingerea ei ca netaxata si omologarea jocului cu rezultatul de pe teren.
 
Cluburile si Asociaţiile Sportive, care prin delegaţii lor introduce contestaţii, neachitate sau numai pentru a şicana echipa adversa, sunt obligate sa suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate in fata comisiei (delegate, jucători, arbitri). Totodată in asemenea cazuri, echipa contestatoare, va fi amendata.
 
Renunţarea la contestaţie se poate face imediat după terminarea jocului prin inscrierea renunţării in raportul de arbitraj.
 

CAPITOLUL VI. SISTEMUL DE PUNCTARE, PROMOVARE Si RETROGRADARE
 
La competiţiile organizate de AJF se va aplica sistemul de punctaj după cum urmează :
 • la joc cistigat se acorda 3 puncte ;
 • la joc egal se acorda 1 punct ;
 • la joc pierdut se acorda 0 puncte .
La toate eşaloanele este desemnata cistigatoare echipa care acumulează cel mai mare număr de puncte.
 
La egalitate de puncte, pentru departajare, se vor aplica următoarele criterii:
 • numărul de victorii in jocurile directe;
 • golaverajul realizat la jocurile directe dintre cele doua echipe;
 • numărul de victorii in campionat.
 • Daca după aplicarea acestor criterii egalitatea persista, se va disputa un joc de baraj dintre cele doua echipe la data si termenul programat de AJF.
 
PROMOVAREA IN Liga a IV-a
 • Vor promova in Liga a IV-a echipele clasate pe locul I din fiecare serie a Ligii a V-a .
 
RETROGRADAREA in Liga a V-a
 • Vor retrograda din Liga a IV-a in Liga a V-a , echipele clasate pe locurile 14,15,16 daca in campionat evolueaza 16 echipe sau 14,15,16,17,18, daca vor evolua 18 echipe.
PROMOVAREA IN LIGA a III-a
 • Echipa campioana a judeţului laşi va susţine baraj cu campioana unui alt judeţ desemnat de Federaţia Romana de Fotbal sau va promova direct in Liga a III-a .
 
CAPITOLUL VII. MINGEA DE JOC
 
Echipele organizatoare a jocurilor sunt obligate sa asigure, pe toata durata jocului, mingea de joc si o minge de rezerva regulamentare. De asemeni si echipa oaspete este obligata sa aibe propria minge de joc regulamentara care, in cazul cind mingile echipei gazda devin neregulamentare, sunt obligate sa o pună in joc.
 
In cazul nerespectarii acestor reglementari, ambele echipe vor pierde jocul cu 3-0.
 
In cazul cind o echipa va acumula 3 (trei) neprezentari intr-un campionat, aceasta va fi exclusa.
 
Echipa care nu isi achita amenda in termen de 48 de ore de ia disputarea jocului sau după luarea la cunoştinţa a hotaririi Comisiei de disciplina, după caz, nu vor mai fi programate la jocuri, acestea considerindu-se neprezentari si vor fi tratate ca atare.
 
Echipele vizitatoare sunt obligate sa sosească in localitatea de desfăşurare a jocului cu cel puţin 30 de minute inainte de inceperea jocului, astfel ca jocul sa poată incepe la ora programata.
 
Atat echipa gazda cit si echipa oaspete sunt obligate sa completeze raportul de arbitraj in timp util, pentru a fi respectata ora oficiala de incepere a jocului.
 
In cazul cind echipa vizitatoare nu se prezintă si jocul nu se disputa, echipa organizatoare este obligate sa achite baremul de arbitraj si baremul observatorului in intregime (indemnizaţia de arbitraj si cheltuielile de deplasare).
 
Daca in termen de 48 de ore nu se achita (amenda si baremurile respective) echipa nu va mai fi programata. Neprogramarile considerindu-se neprezentari.
 
TIMPII DE AŞTEPTARE
 • echipa vizitatoare 15 minute
 • arbitri 15 minute
 • asistenta medicala 15 minute
 • impracticabilitatea terenului 60 minute
 • neregularitatea terenului 30 minute
In cazul cind in timpul jocului arbitrul constata lipsa cadrului medical desemnat sa asigure asistenta medicala, se va aştepta revenirea acestuia 3 minute. In cazul neprezentarii cadrului medical in termenul stabilit, echipa organizatoare va pierde jocul cu 3-0.
 
In acelaşi mod se va proceda si in cazul cind se constata lipsa autosanitarei sau a maşinii care trebuie sa asigure transportul jucătorilor accidetati grav la o unitate sanitara .
 
Echipa gazda este obligata sa schimbe echipamentul in cazul in care culorile celor doua echipe sunt asemanatoare .
 
 
SEDINTA TEHNICA
 
Cu jumătate de ora înaintea începerii jocului se va desfăşura "ŞEDINŢA TEHNICA", la care vor participa:
 • reprezentanţii Politiei;
 • delegaţii celor doua echipe, care vor prezenta culorile echipei;
 • observatorul jocului;
 • reprezentantul bazei sportive;
 • arbitrii jocului;
 • un reprezentant al oamenilor de ordine;
 • cadrul medical care asigura asistenta medicala.
Şedinţa va fi condusa de observatorul jocului, care va pune la punct toate detaliile si răspunderile, care revin fiecărui participant.
 
 
SA STOPAM JOCUL BRUTAL SI VIOLENTA
 
In vederea intensificarii efortului pentru stoparea jocului brutal si a actelor de violenta manifestate sub orice forma pe terenurile de fotbal , se impune luarea unor masuri de maxima eficienta din partea tuturor factorilor implicati in aceasta activitate .
 
Apreciem ca in ultimele editii de campionat , prin efort comun ( A.J.F. si asociatiile sportive afiliate ) au fost inregistrate succese semnificative , insa nu cele scontate .
 
In acest scop , sub directa coordonare a Prefecturii Judetului Iasi , s-a constituit o comisie care are ca obiectiv prioritar eradicarea imediata a oricaror manifestari de violenta ( fizica , verbala sau gestica ) .
Membrii Comisiei , reprezentand :
 • Prefectura Judetului Iasi ;
 • Inspectoratul Judetean de Politie ;
 • Directia Judeteana pentru Sport ;
 • Asociatia Judeteana de Fotbal .
In sedinta de constituire a Comisiei , membrii acesteia au dezaprobat cu tarie astfel de manifestari si au hotarat ca incepand cu noul sezon al campionatului , orice acte de violenta comise de participantii la aceste competitii ( jucatori , conducatori , spectatori ) sa fie sanctionate exemplar .
 
Asfel , celor vinovati , in afara de sanctiuni maxime acordate de Comisia de Disciplina a A.J.F. , acestia sa suporte si sanctiuni contraventionale , iar in cazuri de vatamare grava sa fie deferiti justitiei si sanctionati( chiar condamnati ) potrivit gravitatii faptelor comise .
 
Va recomandam sa abordati cu maxima seriozitate acest aspect si sa luati impreuna cu organele de ordine locale toate masurile ce se impun pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen nedorit si daunator dezvoltarii calitatii fotbalului din judetul nostru si a se evita consecinte nedorite pentru cei vinovati .
 
Avem convingerea ca veti aprecia pozitiv acest apel si impreuna sa reusim atingerea scopului propus .
 
 
Presedinte AJF Iasi
Ing.Sorin BOCA

 

Ma abonez la newsletter

Email:

Parteneri
Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe