Conditii alegeri

27 Mai 2021, la ora 10:37 / Publicat în Comunicate AJF / 320 vizualizări

Conditii alegeri

 Conditii de acces la functia de Presedinte, Vicepresedinte si membru in Comitetul Executiv al AJF Bacau

 Extras din Statutul AJF Bacau

C. PREȘEDINTELE     

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

 

(1) Preşedintele AJF este ales de Adunarea Generală  a AJF. Mandatul preşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, preşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e) să nu fi depăşit vârsta de 70 de ani;

f) sa fie propus in scris de cel putin trei membri afiliati ;

g) sa faca dovada ca au îndeplinit pentru o perioadă de minim 4 ani una din următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte, secretar general AJF/FRF,  preşedinte de club/asociaţie indiferent de nivelul de competiţii. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe propria răspundere, legalizată la notar. 

  h) sa depuna in scris programul strategic de organizare si dezvoltare al activitatii fotbalistice pentru urmatorul mandat de 4 ani ;

  i) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a AJF.

(4) Pentru alegerea Preşedintelui AJF, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Preşedinte al AJF. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.

(5) Pentru alegerea Preşedintelui AJF este necesară obţinerea majorităţii voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(6) În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(7) Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

  

Articolul 45 – Alegerea şi mandatul vicepreşedinților

 

 

 

1.    Vicepreşedintele AJF este ales de Adunarea Generală a AJF. Mandatul vicepreşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi,de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale.

2.    Dacă alegerile au loc după îndeplinirea termenului de 4 ani, vicepreşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

3.    Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele condiţii:

a)    Să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b)    Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

c)    Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

d)    Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate,indiferent de modalitatea de executare a pedepsei.Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e)    Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi;

f)     Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani.

g)    Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF.Condiţiile prevăzute la lit b) şi lit.d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe toată durata exercitării mandatului.

4.    Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi.Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Vicepreşedinte al AJF. Dosarele de candidatură se depun,la secretariatul general al AJF,cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.

5.    Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF este necesară obţinerea majorităţii voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

6.    În situaţia în care,după primul tur de scrutin,nici un candidat nu obţine majoritatea absolută,se va organiza al doilea tur de sacrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

7.    După al doilea tur de scrutin se declară aleși cei doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi.

8.    În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia.

 

B. COMITETUL EXECUTIV

 

 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv

 

 

(1) Comitetul Executiv este compus din  7 (sapte) membri, după cum urmează:

a) preşedintele AJF – preşedinte al Comitetului Executiv;

b) 1 sau 2 vicepreşedinţi aleşi de Adunarea generală din rândul membrilor afiliaţi, - vicepreşedinţi ai Comitetului Executiv;

c) 4 (patru) membri, după cum urmează:

- 1(un) reprezentant ai cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a

-1 (un)  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a

   - un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene;

- preşedintele Comisiei judeţene a Arbitrilor.

Vicepreşedinţii Comitetului Executiv sunt desemnați prin alegeri de către Adunarea Generală din rândul președinților de cluburi/asociații sportive afiliate AJF. Mandatul acestora este de 4 ani, cu condiția ca în această perioadă să dețină fără intrerupere funcția de președinte de club/asociație.   Vicepreședinții pot fi realeși.

Membrii Comitetului Executiv sunt desemnati prin alegeri de catre Adunarea Generala  din randul presedintilor cluburilor / asociatiilor sportive din Liga a IV-a, a V –a, cu activitate exclusiva de copii si juniori, participante la campionatele judetene.

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Mandatul vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv începe la sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări Generale de alegeri. Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea membrilor Comitetului Executiv şi a vicepreşedinţilor AJF vor avea loc în aceeaşi zi cu Adunarea Generală a AJF de alegere a Preşedintelui AJF, după alegerea acestuia din urmă, cu excepţia prevăzută la alin. (10) al prezentului articol. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Nici un angajat sau colaborator al AJF, cu excepţia Preşedintelui AJF și a Președintelui Comisiei Județene de Arbitri nu poate face parte din Comitetul Executiv.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP