REGULAMENT PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR CANDIDATILOR

27 Mai 2021, la ora 10:31 / Publicat în Comunicate AJF / 166 vizualizări

REGULAMENT PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR CANDIDATILOR

 Preambul

Prezentul regulament a fost alcatuit cu aplicarea principiilor transparentei si publicitatii si neimplicarii sub nicio forma a persoanelor aflate in cursa electoral.

Acest regulament este aplicabil atat pentru verificarea dosarelor de candidature pentru functia de Presedinte al AJF Bacau cat si pentru verificarea dosarelor de candidature pentru functia de membru in Comitetul Executiv al AJF Bacau.

ART. 1

In organizarea alegerilor pentru functiile de conducere executive a AJF Bacau este obligatoriu a fi respectate principiile democratice ale separatiei puterii, al transparentei si al publicitatii procesului electoral.

ART. 2

In vederea verificarii si analizarii dosarelor depuse la Secretariatul General al AJF Bacau de candidatii la functiile de conducere ale AJF Bacau, Secretarul General al AJF Bacau va desemna un numar de 2 persoane cu studii juridice, care vor indeplini si functia de Presedinte (1+1) ce vor alcatui Comisia de Verificare a Dosarelor Candidatilor si Comisia de Solutionare a Contestatiilor si care vor verifica indeplinirea conditiilor statutare de candidatura.

a.     Persoanele desemnate de catre Secretarul General al AJF Bacau trebuie sa fie impartiale si anterior desemnarii sa nu-si fi exprimat vreo opinie, indifferent de mod, cu privire la unul dintre candidatii pentru functiile de conducere din cadrul AJF Bacau si care a depus dosarul de candidatura.

b.    Persoanele desemnate isi vor exercita atributiile de buna-credinta.

c.     Presedintii comisiilor cu atributii jurisdictionale ale AJF Bacau pot face parte din Comisie.

ART. 3

I.                Sedinta Comisiei de Verificare a Dosarelor de Candidatura

a.     Sedinta Comisiei va avea loc la 14 iunie 2021ora 13.00 in cadrul careia se va efectua verificarea si analizarea documentelor depuse de candidate.

II.             Examinarea candidaturilor

a.     Prezenta candidatilor in fata Comisiei nu este obligatorie, insa acestia vor avea permisiunea de a participa personal si in mod nemijlocit la sedinta Comisiei sau prin reprezentant cu imputernicire expresa in acest sens.

b.    Citarea candidatilor se va face prin orice mijloc de comunicare (telefonic, e-mail, publicitate, pe pagina oficiala a AJF Bacau, fax), cu cel putin 12 ore inaintea datei la care se va efectua verificarea dosarului de candidatura.

c.      In cazul citarii telefonice se va intocmi o nota telefonica ce va cuprinde obligatoriu, data, ora, numele si numarul de telefon al candidatului respectiv.

d.    Candidatii vor fi informati de rezultatul examinarii dosarului de candidatura in termen de 3 zile de la data sedintei.

e.     Dupa analizarea documentelor existente in dosarul de candidatura, Comisia va emite un process verbal prin care va comunica indeplinirea sau nu a conditiilor de candidatura.

f.      Candidatii pot formula contestatie impotriva procesului verbal la Comisia pentru Solutionarea Contestatiilor.

g.    Dupa examinarea dosarelor candidatilor, lista candidatilor ale caror dosare indeplinesc cerintele Statutului AJF Bacau, va fi publicata pe site-ul AJF Bacau.

 

III.           Contestatii

a.     Termenul de contestare a procesului verbal este vineri, 18 iunie 2021, ora 13.00.

b.    Sedinta Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va desfasura vineri, 18 iunie 2021, cu incepere de la ora 15.00.

c.     Contestatarii nu vor mai fi citati, avand insa dreptul de a se prezenta si participa la sedinta.

d.    Contestatia va fi formulate utilizandu-se draftul anexat prezentului Regulament si va fi comunicata AJF Bacau prin depunere la Secretariatul General al AJF Bacau, prin email la adresa contact@ajfbacau.ro sau prin fax la numarul 0234513689. Nerespectarea formei prezentate in anexa sau omisiunea unor prevederi ale acesteia conduc la respingerea contestatiei.

e.     Toate probele pe care se intemeiaza contestatia vor fio anexate acesteia, in caz contrar respectivele probe nu vor fi avute in vedere.

f.      Solutiile pronuntate de Comisia de Apel sunt definitive si executorii pe plan intern.

g.    Impotriva solutiei Comisiei de Apel se poate formula recurs in conformitate cu dispozitiile art. 62 din Statutul AJF.

h.    Lista finala a dosarelor de candidatura acceptate va fi publicata pe site-ul official al AJF Bacau.

 

 

Catre                                                                                                      Anexa

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

Domnule Presedinte

 

Subsemnatul………………………………………………….avand calitatea de candidat la functia de…………………………………………formulez

CONTESTATIE

Impotriva procesului verbal intocmit la data de……….de Comisie de Verificarea Dosarului de Candidatura

Pentru urmatoarele motive:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prin semnarea prezeentei contestatii, declar ca am luat la cunostinta si ma oblig in mod express a respect prevederile art. 62 din Statutul AJF Bacau, cu privire la solutionarea acesteia si imi asum responsabilitatea privind respectarea Statutelor AJF/FRF/UEFA

Data:                                                                                            Semnatura

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP