Adunare Generală Ordinară AJFCS pe ligi * 15 februarie 2024

06 Februarie 2024, la ora 10:30 / Publicat în Comunicate AJF de Florin Stiube / 322 vizualizări

Adunare Generală Ordinară AJFCS pe ligi  * 15 februarie 2024

 

În atenția:

MEMBRILOR AFILIAȚI AI ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL CARAȘ-SEVERIN

  

I. Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. 2 și 3 din Statutul AJFCS, Comitetul Executiv a hotărât, în ședința sa din data de 15 ianuarie 2024, convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociației Județene de Fotbal Caraș-Severin pentru ziua de 15 februarie 2024, ora 14,00 -Liga a IV-a, ora 15,30 Juniori, ora 17, 00 Liga a V-a, ora 18,00 futsal, feminin, următoarea ordine de zi:

               

a. Constatarea întrunirii cvorumului;

b. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului – verbal oficial al Adunării Generale;

c. Aprobarea Ordinii de zi;

d. Alocuțiunea președintelui AJFCS;

e. Afilierea sau dezafilierea unor membri AJF, după caz;

f. Prezentarea Raportului Comitetului Executiv, Comisiilor și a Administrației AJFCS, pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală.

g. Prezentarea balanței de venituri-cheltuieli pe anul 2023 și a raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli;

i. Aprobarea calendarului returului ediției de campionat 2023-2024 pentru campionatele regulate ale AJFCS.

j. Aprobarea inițierii unui nou curs de licență C UEFA seria II (19 ianuarie 2024) precum și de reînnoire licență C UEFA seria III (4 martie 2024) și seria IV (13-17 mai 2024).    

k. Divers.

l. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJFCS din data de 15 februarie 2024.

 

 

II. 1. În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteți, în scris, la Secretariatul General al AJFCS, până pe data de 12 februarie 2024 (Conform art. 23. Voturi, delegați, alin. 3):

Numele și prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, funcția pe care o deține în cadrul unității dumneavoastră și documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.

 

    Delegatie Adunare Generală Ordinară

 

Eventualele observații pe care le aveți privind, exclusiv, conținutul documentelor transmise dumneavoastră, specificând materialul la care vă referiți și, după caz, articolul, aliniatul, textul pe care îl propuneți.

 

 

2. Precizăm faptul că delegatul oficial desemnat de dumneavoastră trebuie să se prezinte la Adunarea Generală cu un document de identitate (buletin/carte de identitate) și mandat scris (delegație) din care să rezulte calitatea legală în vigoare certificată de ultima Adunare Generală a structurii sportive pe care o reprezintă - în cazul funcțiilor eligibile. În situația în care delegatul oficial al unității dumneavoastră este o persoană cu funcție executivă administrativă (neeligibilă) se va specifica decizia administrativă a celor în drept.

 

Secretar General Caras-Severin

 Silviu LUPU

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP