Convocare Adunare Generală Ordinară AJFCS

26 Ianuarie 2022, la ora 14:32 / Publicat în Comunicate AJF de Florin Stiube / 602 vizualizări

Convocare  Adunare Generală Ordinară AJFCS

 

În atenţia:

MEMBRILOR AFILIAŢI AI ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE FOTBAL CARAŞ-SEVERIN

 

 

I. Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. 2 şi 3 din Statutul AJFCS, Comitetul Executiv a hotărât, în şedinţa sa din data de 24 ianuarie 2022, convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin pentru ziua de 24 februarie 2022, ora 14,00, cu următoarea ordine de zi:

 

a. Constatarea întrunirii cvorumului;

b. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului – verbal oficial al Adunării Generale;

c. Aprobarea Ordinii de zi;

d. Alocuţiunea preşedintelui AJFCS;

e. Afilierea sau dezafilierea unor membri AJF, după caz;

f. Prezentarea Raportului Comitetului Executiv, Comisiilor şi a Administraţiei AJFCS, pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;

g. Prezentarea balanţei de venituri-cheltuieli pe anul 2021 și a raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

i. Aprobarea formatului editiei de campionat 2022-2023 pentru liga a IV-a.

j. Dosarul de licențiere.

k. Diverse.

l. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJFCS din data de 24 februarie 2022.

 

II. 1. În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteţi, în scris, la Secretariatul General al AJFCS, până pe data de 21 ianuarie 2022 (conform art. 23. Voturi, delegati, alin. 3):

Numele şi prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, funcţia pe care o deţine în cadrul unităţii dumneavoastră şi documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.

 

Delegatie Adunare Generala Ordinară

 

Eventualele observaţii pe care le aveţi privind, exclusiv, conţinutul documentelor transmise dumneavoastră, specificând materialul la care vă referiţi şi, după caz, articolul, aliniatul, textul pe care îl propuneţi.

 

2. Precizăm faptul că delegatul oficial desemnat de dumneavoastră trebuie să se prezinte la Adunarea Generală cu un document de identitate (buletin/carte de identitate) şi mandat scris (delegaţie) din care să rezulte calitatea legală în vigoare certificată de ultima Adunare Generală a structurii sportive pe care o reprezintă - în cazul funcţiilor eligibile. În situaţia în care delegatul oficial al unităţii dumneavoastră este o persoană cu funcţie executivă administrativă (neeligibilă) se va specifica decizia administrativă a celor în drept.

 

Secretar General Caras-Severin

Silviu LUPU

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP