Hotărâri Comitet Executiv - 19 noiembrie 2021

19 Noiembrie 2021, la ora 23:02 / Publicat în Comunicate AJF de Florin Stiube / 1042 vizualizări

Hotărâri Comitet Executiv - 19 noiembrie 2021

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin la şedinţa din data de  19 noiembrie  2021, în temeiul Art. 41. (Organizarea și funcționarea Comitetului Executiv), alin. (2), (3); Art. 42. ( Adoptarea Deciziilor), alin (1), (3),  (4) și a Art. 40. (Atribuțiile Comitetului Comitetului Executiv, lit. 2 și 3) din Statutul Asociației Județene de Fotbal Caraș – Severin, cu un număr de 7 (șapte) voturi PENTRU din 7 (șapte) prezenţi cu drept de vot:

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E  :

 Art. 1. Aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a AJF Caraș-Severin privind alegerea președintelui AJF Caraș-Severin și a membrilor Comitetului Executiv al AJFCS. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin este pentru data de 17 decembrie  2021, ora 14:00, la Sala Polivalentă din Reșița, cu următoarea ordine de zi:    

a.    Constatarea întrunirii cvorumului; 

b.    Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului – verbal oficial al Adunării Generale;

c.    Aprobarea Ordinii de zi;

d.    Alocuţiunea preşedintelui AJFCS;

e.    Prezentarea Procesului Verbal de validare a Dosarelor candidaților;

f.    Desemnarea scrutătorilor și a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale;

g.    Prezentarea candidaților - 10 minute/candidat;

h.    Afilieri și dezafilieri.

i.    Alegerea Președintelui AJFCS și a membrilor Comitetului Executiv, propunerea spre validare a Secretarului General, a Trezorierului, Președintelui Comisiei Județene de Arbitri Caraș-Severin, alegerea Președintelui și a membrilor Comisiei de Cenzori;

j.   Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a AJFCS din data de  17 decembrie 2021.

 

II.  1. În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale, membrii au obligația să transmită, în scris, la Secretariatul General al AJFCS, până pe data de 14 decembrie 2021, ora 14:00: 

   a.  Numele şi prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală.  

   Fiecare membru afiliat are obligația de a desemna o singură persoană.

b. Precizăm faptul că delegatul oficial desemnat de membrul afiliat trebuie să se prezinte la Adunarea Generală cu un document de identitate (buletin/carte de identitate) şi mandat scris (delegaţie).

    Delegație Adunare Generală Extraordinară – 17 decembrie 2021

 Art. 2. Aprobă Componența Comisiei de Validare a Dosarelor Candidațiilor la funcția de președinte AJF Caraș-Severin. Comisia de Validare a Dosarelor de candidatură  are următoarea componenţă: 

Nr. crt.      Nume şi prenume           Funcţia deţinută

1.            BÎRȚĂ Claudiu                  Preşedinte Comisie

2.            ȘTIUBE Florin                  Secretar Comisie

3.            SELIMAN Sorin                    Membru

4.            HERGHELEGIU Petru                Membru

 

Art. 3. Aprobă Componența Comisiei de soluționare a Contestațiilor.  Comisia de Soluționare  a Constestațiilor  are următoarea componenţă: 

Nr. crt.       Nume şi prenume             Funcţia deţinută

1.             SCURT Adrian                       Preşedinte Comisie

2.             SABOLOVITS Monica           Secretar Comisie

3.             COPOCEAN Adrian                Membru

4.             BURTEA Antonie                     Membru

Art. 4.  Analizarea şi evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi va avea loc la sediul AJF, scop în care toţi membrii Comisiei se vor deplasa la sediul AJF Caraş-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 5 din Reşiţa;

Art.5. Atribuţiile Comisiei de Validare, respectiv Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constă in verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de eligibilitate, aşa cum sunt acestea prevăzute în statutul AJF CS.

 

Calendarul aferent perioadelor de depunere/validare/aprobare/contestații/soluționare contestații a dosarelor de candidatură                                                                                     

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură               19 noiembrie  - 2 decembrie 2021       

Termen limită:  2 decembrie 2021, ora 14:00.

Perioada de validare a dosarelor                                                            3 decembrie 2021        

Termen limită:  3 decembrie 2021, ora 14:00.

Perioada de depunere a contestațiilor                                                       6 decembrie 2021       

Termen limită:  6 decembrie 2021, ora 14:00.

Perioada de soluționare a contestațiilor                                                  7  decembrie 2021          

Termen limită:   7 decembrie  2021, ora 14:00

 

 Art. 6. Membrii Comisiei de Validare, respectiv Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se convoacă de către Preşedintele comisiei. Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare in masă care să confirme efectuarea convocării. Convocarea se face cu cel putin 24 de ore înainte de data şedinţei. În situația în care un membru al Comisiei lipsește, pe motiv de caz fortuit (cu excepția președintelui de Comisie), secretarul Comisiei va avea drept de vot. 

Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte al AJF Caraș-Severin trebuie să îndeplinească, cumulativ condițiile prevăzute la art. 44, alin 3, lit. a, b, c, d, e, f, g, h din statutul AJF CS.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Membrilor Comitetului Executiv,

- Membrilor afiliați,

 

 Comitetul Executiv al AJF Caraș-Severin 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP