Hotărâri Comitet Executiv -28 iulie 2022

02 August 2022, la ora 08:21 / Publicat în Comunicate AJF de Florin Stiube / 802 vizualizări

Hotărâri Comitet Executiv -28 iulie 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 1 a Comitetului Executiv al AJF Caraș-Severin

din 28 iulie 2022

 

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin la şedinţa din data de  28 iulie 2022, în temeiul Art. 41. (Organizarea și funcționarea Comitetului Executiv), alin. (2), (3); Art. 42. ( Adoptarea Deciziilor), alin (1), (3), (4) și a Art. 40. (Atribuțiile Comitetului Comitetului Executiv, lit. 2 și 3) din Statutul Asociației Județene de Fotbal Caraș – Severin, cu un număr de 7 (șapte) voturi PENTRU din 8 (opt) prezenţi cu drept de vot:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Aprobă cu UNANIMITATE DE VOTURI – 7 (ȘAPTE) ordinea de zi ședinței Adunării Generale Ordinare din 22 august 2022, pe ședințe de lucru .Juniori – ora 12,30. Liga a IV-a ora 14,00 și Liga a V-a, ora 15,30.

 

Art. 2. Aprobă cu UNANIMITATE DE VOTURI – 7 (ȘAPTE), Măsuri organizatorice privind organizarea campionatelor județene AJFCS ediția 2022-2023.

2.1 Data de start a campionatelor organizate de AJF Caraș-Severin, edișia 2022-2023 este 3-4 septembrie 2022.

2.2. Norme financiare pentru ediția 2022-2023.

2.2.1. Echipele de liga a IV-a au obligativitatea de a achita taxa de buget pentru ediția 2022-2023 în cunatum de 4000 lei.

2.2.2. Echipele de liga a V-a au obligativitatea de a achita taxa de buget pentru ediția 2022-2023 în cunatum de 3000 lei.

2.2.3. Echipele dejuniori au obligativitatea de a achita taxa de buget pentru ediția 2022-2023 în cunatum de 750 lei.

2.2.4. Termenul de achitare a taxei de buget este 10 august 2022, data limită de înscriere în competițiile AJFCS ediția 2022-2023, indiferent de nivelul ligii.

2.2.5 Baremul unic pentru nivelul ligii a IV-a este stabilit la 800 lei.

2.2.6. Baremul unic pentru nivelul ligii a IV-a este stabilit la 650 lei.

2.2.7. Baremele pentru campionatele de juniopri. Campionat U17 și U15 – 210 lei, plus transport.

Campionat U13 – 150 lei, plus transport. Campionat U11 – 120 lei, plus transport.

 

Art. 3. Aprobă cu UNANIMITATE DE VOTURI – 7 (ȘAPTE), introducerea următoarelor paragrafe în Regulamentul de Organizare a Actitivătății Fotbalistice -ROAF AJFCS.

1. În ediția de campionat 2022-2023 vor retrograda în liga a V-a, echipele clasate pe ultimele două locuri.

2. În ediția de campionat 2022-2023 vor promova în liga a IV-a, echipele clasate pe primele două locuri din liga a V-a. Echipele din liga a V-a clasate pe locurile eligibile pentru promovarea în liga a IV-a și care nu-și exercită dreptul de promovare vor fi sancționare pecuniar cu 5.000 lei.

 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Membrilor Comitetului Executiv,

- Membrilor afiliați,

 

Membrii Comitetului Executiv al AJF Caraș-Severin:

 

VIOREL LOLEA – Președinte CEx _______________________________________

CRISTIAN ȘODÂNCĂ- Vicepreşedinte C Ex - AJFCS _________________________

BORU MIHAIL - Vicepreşedinte AJF C Ex - AJFCS _____________________

SORIN SELIMAN - Reprezentant echipe LIGA a IV-a __________________________

SEBASTIAN CIORÂNGĂ- Reprezentant echipe LIGA a V-a ____________________

IOAN BADEA- Reprezentant echipe JUNIORI __________________________

LAVINIUS COPOCEAN - Reprezentant echipe FUTSAL ______________________

DAN MIHOLCEA - Președinte CJA _____________________________

 

 Secretar General AJFCS

 Silviu LUPU

 

 

Anexa I - Ordinea de zi a Ședinței Adunării Generale Ordinare a AJFCS, pe ligi, din 19 august 2022.

În atenţia:

MEMBRILOR AFILIAŢI AI ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE FOTBAL CARAŞ-SEVERIN

 

 

I. Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. 2 şi 3 din Statutul AJFCS, Comitetul Executiv a hotărât, în şedinţa sa din data de 28 iulie 2022, convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin, pe ligi, pentru ziua de 22 august 2022, ora 12,30 – campionate juniori, ora 14,00 – Liga a V-a și ora 15,30, cu următoarea ordine de zi:

 

a. Constatarea întrunirii cvorumului;

b. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului – verbal oficial al Adunării Generale;

c. Aprobarea Ordinii de zi;

d. Alocuţiunea preşedintelui AJFCS;

e. Aprobarea Raportului Comitetului Executiv, Comisiilor şi a Administraţiei AJFCS, pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală.

f. Afilierea sau dezafilierea unor membri AJF, după caz;

g. Măsuri organizatorice pentru organizarea competițiilor AJF Caraș-Severin, ediția 2022-2023, seniori și juniori, pe paliere de vârstă.

h. Norme financiare pentru turul de campionat 2022-2023.

i. Diverse.

j. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJFCS din data de 22 august 2022.

 


II. 1. În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteţi, în scris, la Secretariatul General al AJFCS, până pe data de 16 august 2022 (conform art. 23. Voturi, delegati, alin. 3):

Numele şi prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, funcţia pe care o deţine în cadrul unităţii dumneavoastră şi documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.

 

Delegatie Adunare Generală Ordinară

 

Eventualele observaţii pe care le aveţi privind, exclusiv, conţinutul documentelor transmise dumneavoastră, specificând materialul la care vă referiţi şi, după caz, articolul, aliniatul, textul pe care îl propuneţi.

 

2. Precizăm faptul că delegatul oficial desemnat de dumneavoastră trebuie să se prezinte la Adunarea Generală cu un document de identitate (buletin/carte de identitate) şi mandat scris (delegaţie) din care să rezulte calitatea legală în vigoare certificată de ultima Adunare Generală a structurii sportive pe care o reprezintă - în cazul funcţiilor eligibile. În situaţia în care delegatul oficial al unităţii dumneavoastră este o persoană cu funcţie executivă administrativă (neeligibilă) se va specifica decizia administrativă a celor în drept.

 

Secretar General Caras-Severin

Silviu LUPU

 

 

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP