Regulament Observatori

29 Iulie 2022, la ora 11:09 / Publicat în Comunicate AJF / 229 vizualizări

Regulament Observatori

 R E G U L A M E N T

PRIVIND ACTIVITATEA OBSERVATORILOR OFICIALI LA JOCURILE DIN CADRUL COMPETIŢIILOR ORGANIZATE DE A.J.F. CONSTANTA SEZONUL 2022-2023

 

            Art.l. Observatorii judeteni sunt reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanta , delegaţi de aceasta pentru a supraveghea organizarea şi desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocurilor din cadrulcompetiţiilor judeţene de fotbal.

Art.2. Exista un singur corp de observatori care va avea atributii atat de joc cat si de arbitri, denumiti Observatori judeteni .

Art.3. In funcţie de nivelul competiţiilor la care sunt delegaţi observatorii se clasifică astfel:

a) observatori federali de nivel A, delegaţi la jocurile din campionatul Ligii I;

b) observatori federali de nivel B, delegaţi la jocurile din campionatele Ligilor a

II-a şi a IlI-a;

c) observatori judeteni , delegaţi la jocurile din campionatele organizate de AJF.

Art.4. Pot dobândi calitatea de observator judetean persoanele care

îndeplinesc, cumulativ, următoarelecondiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România ;

b) sunt apţi din punct de vedere medical, fapt atestat printr-un certificat medical eliberat anual de o unitate sanitară;

c) au un prestigiu şi o conduită morală ireproşabila;

d) fac dovada ca nu au suferit condamnari penale (cazier judiciar)

e) au vârsta minima de 35 ani si varsta maximă de 75 de ani ;

f) au cerut forului competent, în scris, să obţină calitatea de observator

g) cunosc statutele şi regulamentele FRF şi AJF;

h) au o calificare specială în domeniul fotbalului fost jucator, antrenor, conducator , arbitru , arbitru asistent. Aceasta se certifica printr-un CV . Dosarele pentru dobandirea calitatii de observator se depun la sediul AJF Constanta , pana in data de 12 AUGUST 2022 .

 

Art.5. Corpul Observatorilor activeaza la nivelul judetului Constanta sub indrumarea Departamentului de Observatori care este subordonat presedintelui A.J.F Constanta  ;

Departamentul de Observatori este compusdintr-un sef de departament si un membru care va avea abilitati si de secretar .

 Art.6. Corpul Observatorilor la nivelul AJF Constanta este impartit in 2 categorii :

- Observatori care activeaza la nivelul Ligii “IV”-a , conform conditiilor ce trebuiesc indeplinite pentru aceasta categorie.

 - Observatori care activeaza la nivelul Ligii “a V-a ’’.

In cadrul Compartimentului Tehnic,Formare ,Evaluare , se poate forma un corp de mentori de arbitri , care provin din randul membrilor C.J.A. , a observatorilor divizionari( Liga I. II, III, ) sau a fostilor arbitri divizionari , care are in responsabilitate evaluare si indrumarea arbitrilor si arbitrilor asistenti din lotul de perspectiva.

Art.7

- Observatorii pot activa in competitiile organizate de A.J.F. Constanta numai in urma promovarii testarii teoretice la finalul Consfatuirii Observatorilor Judeteni din data de 18 August 2022 orele 17:00. Membrii CJA, observatorii divizionari, membrii comisiilor din cadrul AJF, susțin testările teoretice obligatoriu obtinerea 22 puncte , insa sunt obligati sa participe la toate cursurile sau consfatuirile organizate.

- Numarul locurilor scoase la concurs va fi stabilit de Comitetul Executiv , participantii avand obligativitatea a minim 22 de puncte , urmand ca locurile sa fie ocupate in mod descrescator.

- Observatori pot fi delegati la jocurile organizate de AJF Constanta.

Art. 8 . Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un observator pentru a fi delegat la jocurile organizate de A.J.F. Constanta sunt urmatoarele :

- sa fie apt din punct de vedere medical

- sa obtina calitatea de observator

- sa-si achite cotizatia si viza anuala

- sa-si procure buletinele “Arbitrul” , “Legile jocului” “R.O.A.F. “, precum si alte publicatii de specialitate ce apar.

- sa aiba prezenta la sedintele Comisiei ( procent minim 50% lunar)

- sa nu fie retinut de la delegari de Departamentul de Disciplina pentru arbitri si observatori.

Art. 9 . Observatorii judeteni nu pot fi delegaţi la jocurile la care oficiază ca arbitri rudele lor de gradul I sau II. Observatorii sunt obligati sa anunte Departamentul de Observatori daca au rude pana la gradul IV la vreun membru afiliat (echipe) si daca au avut in trecut probleme cu acestia. Observatorii care nu anunta in timp util aceste probleme vor fi retinuti de la delegari.

 Art. 10. AJF Constanta remite direct documentele privind delegarea lor la jocurile respective pentru fiecarui observator .

a) delegaţia de observator;

b) formularul „ Raport de observare „,

Art. 11. După primirea delegării, observatorii ca si conducatorul brigazii sunt datori să se pregătească pentru misiunea lor, asigurânduse că sunt informaţi cu privire la:

a) programarea jocului - localitatea, terenul, data, ora, stabilind ora plecarii asigurandu-se ca ajung la terenul de joc cu 90 minute inaintea inceperii jocului de seniori si cu 60 de minute inaintea jocului de juniori;

b) regulamentul competiţiei in cadrul căreia se desfăşoară jocul respectiv;

c) atribuţiile pe care le au;

d) dispoziţiile regulamentare privind: terenul de joc, masurile de ordine, protecţie si securitate in stadion si in exteriorul acestuia; accesul persoanelor in incinta terenului de joc si la vestiare; jocuri amânate sau întrerupte;alte prevederi din Regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice (ROAF);

e) Legile jocului de fotbal;

f) caracterul si importanta jocului respectiv (etapa de campionat, joc eliminatoriu sau de baraj), locurile ocupate de cele doua echipe in clasament, eventuale conflicte anterioare;

g) jucători, conducători sau alţi oficiali ai celor doua echipe aflaţi in stare de suspendare;

h) numele arbitrului, arbitrilor asistenţi si al celui de-al patrulea oficial (când este cazul) delegaţi la jocul respective si trebuie sa ia legatura cu acestia stabilind mijlocul de transport cu care vor face deplasarea.

(1) Observatorii trebuie sa ajungă, in localităţile in care urmează sa aibă loc jocurile cu 90 minute inaintea inceperii jocului de seniori si cu 60 de minute inaintea jocului de juniori ;

(2) Dacă înainte, sau pe parcursul călătoriei observatorul este împiedicat să ajungă în timputil la joc,el este obligat să anunţe în cel mai scurt timp forul care l-a delegat.

 (3) AJF Constanta nu îşi asumă nici o obligaţie privind asigurarea observatorilor pentru riscurile de accidentaresau îmbolnăvire survenite pe perioada îndeplinirii misiunii de observare de către aceştia

Art. 12 OBLIGAŢIILE CLUBURILOR

Asociatiile sportive si cluburile sportive organizatoare ale jocurilor oficiale au următoarele obligaţii în legătură cu arbitrii şi observatorii:

a) să suporte costurile privind baremurile de observare si transportul acestora.

b) Comitetul Executiv al A.J.F. Constanta aprobă anual norme financiare privind cuantumul sumelor şi modalităţile de plată a drepturilor cuvenite observatorilor oficiali.

c) să asigure siguranţa şi liniştea observatorilor şi arbitrilor în localitatea respectivă. In acest scop, cluburile vor coopera cu organele de ordine şi societăţile de protecţie şi pază.

d)să se asigure că autoturismele arbitrilor şi observatorilor sunt parcate în locuri în care nu prezintă risculdea fi vandalizate.

e) să se asigure că arbitrii şi observatorii pot părăsi stadionul şi localitatea în care a avut loc jocul în condiţiide siguranţă deplină.

Art. 13. ATRIBUŢIILE OBSERVATORULUI

1)     Observatorul supravegheză organizarea si desfăşurarea în condiţii

regulamentare a jocului la care este delegat, urmărind respectarea regulamentelor AJF referitoare la organizarea competiţiilor oficiale. După caz,cere clubului organizator sa întreprindă cele mai eficiente masuri pentru menţinerea sau restabilirea ordinii,inaintea, in timpul si după terminarea meciului, în interiorul si în afara stadionului.

2) La sosirea în localitatea de desfăşurare a meciului, observatorul trebuie:

a) sa ia legătura si sa discute cu organizatorii masurile pe care le-au întreprins pentru organizarea jocului, pe baza regulamentelor FRF/AJF, în vigoare;

b) sa ceara organizatorilor sa numească o persoana de contact cu care sa poată lua legătura, daca este necesar, inainte, in timpul si după meci, pentru a intreprinde, in caz de nevoie, masurile ce se impun;

c) sa verifice starea terenului de joc ,precum si a vestiarelor echipelor si al arbitrilor;

d) sa se asigure ca sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea şedinţei tehnice;

e) sa verifice daca arbitrii jocului au sosit in localitate si sa ia contact cu aceştia,asigurandu-se ca nu exista situaţii de indisponibilitate si că sunt întrunite condiţiile pentru ca prestaţia lor sa sedesfăşoare normal;

f) sa discute cu arbitri despre jocul care urmeaza sa il conduca ;

g) sa se asigure ca poate organiza sedinta tehnica cu maximum 45 minute inaintea inceperii jocului.

h) va discuta cu organul de politie prezent la joc ,despre asigurarea ordinii si disciplinei laterenulde joc ;

i) se asigura ca spectatorii echipei oaspete sunt in deplina siguranta ;

j) sa se asigure ca oficilaii trecuti pe raportul de joc sunt fizic pe banca tehnica si sa severifice ID-urile acestora . In caz de neconformitati sa ia masurile regulamentare si sa anunte forul competentdespre acest lucru;

3 ) Observatorul trebuie sa dea arbitrilor maximum de asistenţă posibilă. El trebuie sa se asigure ca echipa de arbitri este lăsata sa se concentreze in linişte asupra jocului şi să ceară organizatorilor sa ia masurilenecesare pentru interzicerea accesului la vestiare a persoanelor neautorizate. In acest scop el va solicita in mod expres organizatorilor ca forţele de ordine să nu permită accesul la vestiare şi în teren decât persoanelorautorizate de ROAF.

4) Observatorul jocului trebuie să ceară brigăzii de arbitri sa conducă meciul conform"Legilor Jocului”si sa sancţioneze, inca de la începutul partidei, toate actele nesportive sau jocul dur

5) Daca, din diverse motive, jocul nu poate incepe sau nu poate fi continuat, impunânduse amânarea sau întreruperea acestuia, observatorul va urmări ca arbitrul meciului sa aplice corespunzător prevederile ROAF pentru asemenea situaţii.

6) La jocurile din Cupa României, la cele de baraj sau la meciurile din cadrul unor competiţii cu  regulamente speciale, observatorii vor discuta cu arbitrii prevederile regulamentare pentru cazurile de egalitate la terminarea celor 90 de minute de joc.

            7) Observatorul va solicita cooperarea delegaţilor oficiali ai celor doua echipe pentru o comportare civilizata a suporterilor si, totodată, va sublinia ca nerespectarea masurilor de ordine, protecţie si securitate,precum si producerea de incidente atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi si a cluburilor defotbal implicate, potrivit prevederilor regulamentare. De asemenea, observatorul va atenţiona delegaţii ambelor echipe si arbitrii in legătura cu netolerarea jocului brutal, respectarea disciplinei si disputarea meciului într-un deplin spirit de fair-play

            8) Oficialii celor doua echipe şi arbitrii sunt obligaţi să sesizeze observatorul dacă au cunoştinţă cu privirela fapte care să conducă la incalcarea eticii sportive si/sau la practici neregulamentare. Observatorul este obligat ca, in situaţia in care este sesizat, să solicite o declaraţie scrisă si semnată de către persoana care la înştiinţat, in legătura cu faptele respective.

9) Observatorul care este delegat pentru jocul respectiv trebuie sa stea intre cele doua banci derezerva.

10) Inaintea începerii jocului, observatorul isi va nota formaţiile celor doua echipe si numerele purtate de fiecare jucător.In timpul jocului observatorii trebuie sa-si facă însemnări cu privire la desfăşurarea partied si la arbitraj, pentru a putea intocmi rapoartele lor de observare fara nici o omisiune. O mare atenţie trebuie acordată completării rapoartelor de observare, mai ales în cazurile in care arbitrul si asistenţii sai nu auvăzut sau nu au putut sa vadă ce s-a întîmplat. Acest lucru este valabil in special pentru incidentele petrecute înafara terenului de joc, dar in egala măsura si pentru abaterile comise de jucători înapoia arbitrului, sau în situaţii confuze.

11) In cazul unor incidente grave, observatorul nu va pătrunde in terenul de joc; el trebuie sa-i determine pe organizatori ca, impreuna cu forţele de ordine, să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea ordinii.

12) Observatorul trebuie să-şi părăsească locul numai după terminarea jocului si după ce arbitrii si jucătoriiambelor echipe s-au intors la vestiarele lor. In funcţie de situaţia din stadion, este recomandabil ca observatorul sa urmărească, pentru un timp, modul în care spectatorii părăsesc stadionul, pentru a fi in măsura sa prezinte in raport eventualele provocări sau incidente. Observatorul se va deplasa apoi la vestiarul arbitrilor pentru a le mulţumi.

13) El trebuie sa discute cu arbitrii eventualele incidente care s-au petrecut şi, in plus, să verifice în detaliu însemnările sale privind avertismentele (cartonaşele galbene) si eliminările de jucători, pentru a fi evitate erorile. Observatorul trebuie sa verifice daca dupa completarea raportului la sectiunea contestatii, avertismente , eliminari , delegatii echipelor au luat la cunostinta prin senatura.

14) După terminarea jocului, observatorul trebuie sa se asigure ca arbitrii si cele doua echipe pot parasi stadionul in deplina siguranţa. Dacă apar tulburări de orice natură, el trebuie sa discute cu organizatorii măsurile care trebuie întreprinse. In funcţie de gravitatea situaţiei, observatorul va cere organizatorilor sa numească persoanele autorizate care vor insoti echipa oaspete si arbitrii pana la o distanta de cel puţin 10 km de localitatea in care s-a desfăşurat jocul.

15) In cazul unor incidente grave, observatorul de joc trebuie sa încerce sa obtina maximum posibil de probe pentru instanţele disciplinare ale forului care l-a delegat la meciul respectiv. In cazul oricarui incident,observatorul se va prezenta obligatoriu la sedinta Comisiei de Disciplina.

16) Observatorii trebuie sa adopte o atitudine rezervata fata de reprezentanţii mass - media. Ei nu pot da declaraţii sau face comentarii .

17) Observatorii trebuie sa se abtina de la orice fel de comentariu asupra prestaţiei arbitrilor si deciziilor lor in conducerea jocului.

18) De asemenea, observatorii trebuie sa evite a face vreo prezumţie privind posibilele decizii ale instanţelor disciplinare in legătura cu incidentele constatate la jocurile la care au oficiat.

            19 ) Observatorul este responsabil pentru aprecierea prestaţiei arbitrilor, având obligaţia de a se ocupa de echipe timpul şederii la locul de desfăşurare a jocului.

20) Pe intreaga durata a delegării sale, observatorul trebuie sa îndeplinească, în principal, următoareleînsărcinări:

a) va insoti arbitrii pe toată perioada delegării;

b) se va asigura că arbitrii nu iau parte la conferinţe de presa si nu discută cu presa, înainte, in timpul sau după terminarea jocului;

c) se va asigura ca echipa de arbitrii sa nu ia parte la manifestări, meciuri de caritate sau alte activităţi la care sunt prezente echipele;

d) va reaminti arbitrilor că trebuie să refuze politicos dar ferm orice propunere de ospitalitate exagerată;

e) va reaminti arbitrilor că nu trebuie să accepte pe perioada misiunii lor cadouri care au maimult decât caracter sau valoare simbolică;

f) va asista arbitrul meciului pentru completarea raportului de arbitraj, cu acest prilej, verifica eliminările de jucători, cartonaşele galbene si alte incidente;

g) va discuta meciul cu arbitrii, le va da explicaţii şi ii va sfătui in vederea viitoarelor delegărilaalte jocuri.

21) Observatorii nu trebuie să pătrundă în vestiarul arbitrilor la pauză, decât la cererea acestora.

22) După terminarea jocului, observatorii sunt obligaţi să completeze raportul de observare,  trebuie să le transmită la sediul A.J.F. pana in ziua de LUNI ora 10:00 pentru jocurile disputate vineri,sambata sau dminica , sau a doua zi ora 10 :00 pentru jocurile disputate in intervalul luni-joi. În situația în care, în timpul jocului au loc incidente, observatorii au obligația de a redacta un raport suplimentarcare să cuprindă prezentarea în mod detaliat a incidentelor, raport ce va fi transmis forului organizator în celmult 6 ore de la încheierea jocului.

23) In caz de incidente, observatorul va consemna în raportul său ori într-un raport suplimentar:

 - identitatea jucătorilor sau oficialilor echipelor care au săvârşit abateri, momentul exact în care acestea au fost comise , durata, ce le-a determinat, descrierea cronologică a acţiunilor neregulamentare, a consecinţelor produse de acestea precum şi comportarea colegilor de echipă, a căpitanului echipei şi a celorlalte personae aflate pe banca de reserve

 - incidentele produse de suporterii echipelor: ce echipă au susţinut, descrierea incidentului , sectorul din stadion şi momentul în care s-a petrecut, durata, gradul de periculozitate, consecinţele produse cu evaluarea distrugerilor sau pagubelor, comportarea oficialilor clubului, modul în care au intervenit forţele de ordine; dacă au fost aprinse în stadion făclii, dacă s-au aruncat în tribune sau în teren diverse obiecte( brichete, făclii, petrade, fumigiene, alte obiecte ), locul în care acestea au aterizat şi dacă au fost lovite persoane;

- dacă spectatorii au invadat sau au încercat să invadeze terenul de joc (în interiorul gardului împrejmuitor al terenului de joc ), zona în care s-a produs, numărul persoanelor implicate, durata şi consecinţele, modul în care au intervenit forţele de ordine şi comportarea jucătorilor şi oficialilor echipelor în timpul incidentelor;

- comportarea violentă sau cu caracter rasist a jucătorilor şi/sau spectatorilor: descriereadetaliată a acestora, durata şi amploarea, modul în care au intervenit organizatorii pentru a le opri ( anunţuri repetate la staţia de amplificare ori lipsa acestora, intervenţia forţelor de ordine ş.a. );

- măsurile luate de observator în cazul producerii unor incidente: verificarea personală a pagubelor produse stadionului, anexarea unor rapoarte ale forţelor de ordine

24) Observatorii nu sunt autorizaţi să comunice conţinutul rapoartelor lor decât administraţiei forului care i-a delegat ; Deasemenea observatorii nu au voie sa discute cu delegatii echipelor inainte de disputarea jocului decat in momentul cand au ajuns la terenul de joc.

25) Observatorul este dator să evalueze prestaţia arbitrilor într-o manieră obiectivă, neutră şi independentă.El trebuie să ia în considerare numai faptele aşa cum le -a constatat personal şi să nu fie influenţat dealtcineva.

26) Rolul observatorului este de a sprijini C.J.A prin evaluarea prestaţiei arbitrilor. în raportul său trebuie să menţioneze punctele pozitive ale prestaţiei arbitrilor precum şi aspectele care necesită o îmbunătăţire,prin aceasta asigurând comisiei de specialitate o evaluare concretă şi precisă a evoluţiei arbitrilor jocului încauză.

27) După terminarea jocului, într-un loc liniştit,observatorul trebuie să analizeze cu arbitrii prestaţia acestora. Analiza nu trebuie să dureze mai puţin de 10 minute, dar nici nu trebuie să depăşească 30 de minute.In timpul discuţiei, observatorul trebuie să menţioneze aspectele pozitive şi cele negative pe care le va trece în raportul său. Nu este necesar să se comunice notele arbitrilor în timpul acestei discuţii; este recomandabil ca observatorul să reflecteze puţin înainte de a stabili notele finale.

28) Observatorul trebuie:

- să stabilească priorităţile discuţiei, abordând două sau trei puncte importante;

- să menţioneze mai întâi aspectele pozitive şi apoi ceea ce trebuie corectat;

- să dea sfaturi concrete(bazate pe ceea ce s-a petrecut în timpul jocului respectiv), aceasta fiind uşor de înţeles şi măsurabil;

- să dea posibilitatea arbitrilor să-şi spună părerea şi să-i încurajeze să-şi analizeze în mod critic prestaţia;

- să ofere soluţii şi alternative pentru îmbunătăţire, în colaborare cu arbitrii.

29) Observatorul va folosi o scală de evaluare generală pentru a indica prestaţia arbitrilor ca foarte slabă , slabă, satisfăcătoare, bună, foarte bună sau excelentă. în evaluarea generală se vor lua în calcul următoarele:

-gradul de dificultate al jocului;

- aplicarea şi interpretarea Legilor jocului, controlul, aprecierea tactică şi conducerea jocului;

- controlul disciplinar şi conducerea jucătorilor / oficialilor echipelor; - personalitatea;

-pregătirea fizică, plasamentul şi mişcarea în teren

- colaborarea cu arbitrii asistenţi şi cu al patruleaoficial;

Art. 13 CONTROLUL ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII OBSERVATORILOR

1. Controlul şi evaluarea activităţii observatorilor oficiali se exercită de către Departamentul deObservatori si Departamentul de Disciplina pentru Arbitri si Observatori.

2. Neîndeplinirea corespunzătoare sau încălcarea obligaţiilor de observator judetean pot conduce la reţinerea de la delegări sau la excluderea din corpul de observatori.  Reţinerea de la delegări consta în nedelegarea ca observator pentru 1 - 1 2 etape. Reţinerea de la delegări poate interveni în următoarele cazuri, enumerate cu titlu exemplificativ:

a) Acceptarea unor abateri de la prevederile regulamentare privind starea

terenului de joc si a instalaţiilor stadionului precum si neconsemnarea acestora in raportul de observare se sancţionează cu reţineredeladelegări pentru 1 - 2 etape.

b) Nerespectarea dispoziţiilor privind accesul la vestiare a persoanelor

neautorizate se sancţionează cu reţinere de la delegări 1 - 3 etape.

c) întocmirea incompleta sau cu date eronate a raportului de observare, se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 2 - 6 etape.

d) Omisiunea înştiinţării în timp util a forului care l-a delegat cu privire la indisponibilitatea sa, pentru a se putea lua masuri de inlocuire, se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 4 - 8 etape.

e) Prezentarea cu intarziere la stadion, după termenul regulamentar ori părăsirea stadionului înainte de terminarea jocului se sancţionează cu reţinerea de la delegări pentru 4 - 8 etape.

f) Nepredarea sau neexpedierea raportului de observare si a celorlalte documente întocmite după terminarea misiunii la organele competente, în termen regulamentar, se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 2-4etape.

g) Neprezentarea la jocurile la care au fost delegaţi se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 8-10etape.

h) Neprezentarea la convocarea comisiilor de specialitate pentru a fi audiaţi în legătură cu jocul la care au fost delegaţi se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 2-4 etape

 i) Neîndeplinrea atribuţiilor care le revin in cazul producerii unor incidente se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 4-8 etape.

j) întocmirea incompleta sau greşita a raportului de observare fapt ce a produs sancţionarea sau nesancţionarea unor echipe, cluburi, asociaţii, jucători sau oficiali din cadrul acestora se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 8-10 etape

k) neprezentarea in procent de minim 50% ,la sedintele Comisiei, se sanctioneaza cu retinereadeladelegari 1-4 etape;

l) relatarea delegatilor a delegarii lui inaintea ajungerii la stadion sau a altor detalii despre activitatea  comisiilor de lucru AJF , se sanctioneaza cu suspendarea de la 6-8 etape ;

m) relatarea in presa sau pe retelele de socilaizare despre activitatea comisiilor de lucru AJF sau desprea ctivitatea unui arbitru sau a altui observator se sanctioneaza cu suspendarea de la 8-10 etape ;

Excluderea din corpul de observatori constă în încetarea calităţii de observator şi radierea din corpul de observatori  poate interveni în următoarele cazuri:

a) prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate la jocul la care au fost delegaţi;

b) încasarea unor sume necuvenite, solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale din partea echipelor respective sau a altor persoane interesate;

c) modificarea intenţionată a documentelor de plata in scopul incasarii unui barem necuvenit;

d) reţinerea de la delegări pentru mai mult de 12 etape în acelaşi an competiţional;

e) sancţionarea cu suspendare a observatorului printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă luată de instanţa disciplinară competentă;

f) condamnarea observatorului la o pedeapsă penală printr-o hotărâre judecătorească definitivăşi irevocabilă

g) excluderea din activitatea fotbalistică pentru alte abateri prevăzute de Regulamentul Disciplinar.

3) Abaterile disciplinare săvârşite de observatorii oficiali se judecă potrivit procedurilor prevăzute  deStatutele şi Regulamentele disciplinare ale AJF. Constanta;

4) In cazul în care observatorii oficiali îşi îndeplinesc necorespunzător atribuţiile, AJF Constanta poate proceda la reţinerea lor de la delegări sau la excluderea din corpul de observatori.Competenţa aparţine Comitetului Executiv al AJF Constanta, la sesizarea Preşedintelui A.J.F Constanta , sau a Preşedintelui Comisiei Judeţenea Arbitrilor.

Art. 14. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII de OBSERVATOR

Activitatea observatorilor oficiali inceteaza in următoarele cazuri:

- dacă devin inapţi medical;

- la împlinirea vârstei de 75 de ani ;

- dacă se retrag din activitatea de observator;

 - dacă sunt excluşi din corpul de observatori oficiali;

- dacă nu mai sunt cuprinşi în corpul de observatori, componenţa numerică şi nominală a acestuia fiind aprobată anual, în funcţie de necesităţile concrete ale fiecărei categorii competiţionale.

Art.15. Dupa implinirea varstei de 75 ani , Comitetul Executiv AJF la propunerea CJA Constanta sau a departamentului de Observatori Judeteni pot activia ca observatori onorifici . Acestia pot fi delegati la jocuri si vor avea acelasi drepturi ca observatorii judeteni .

Art.16. La jocurile oficiale pot fi delegaţi supervizori. Procedura privind numirea, delegarea, precum şi atribuţiile acestora sunt aprobate de Comitetul Executiv al AJF. Președintele AJF, Secretarul GeneralalAJF, Seful Departamentului de Observatori și Președintele CJA sunt de drept supervizori. Supervizorii vor putea fi renumerati pe baza delegatiei de catre AJF Constanta in cuantumul baremului de observare.

            Art.17. DELEGAREA OBSERVATORILOR

Departamentul de Observatori va intocmi delegarile observatorilor judeteni si supervizorii la  jocurile din Liga a 4 a , a 5 a , precum si din campionatele de juniori;

Art.18. DISPOZIŢII FINALE

1) Orice probleme in legătura cu activitatea observatorilor oficiali şi neprevăzute în acest regulament se vor soluţiona de către Comitetul Executiv al A.J.F. Constanta;

2) Prezentul regulament a fost adoptat si aprobat de Comitetul Executiv al AJF Constanta in data de 28.07.2022 şi intră in vigoare incepand cu data de 29.07.2022

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP