CONVOCATOR

18 Ianuarie 2023, la ora 12:19 / Publicat în Comunicate AJF de Liviu Ciubotariu / 73 vizualizări

CONVOCATOR

              Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal Galati, in conformitate cu prevederile art.30 alin.2 si alin.3 din Statut, convoaca membrii afiliati la sedinta Adunarii Generale Ordinare care se va desfasura la data 18.02.2023, ora 1100 , in Galati, str. Nicolae Balcescu, nr.1 – Centrul de Afaceri Dunarea – Sala Europa, si va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Constatarea întrunirii cvorumului;

2. Aprobarea ordinii de zi;

3. Alocuţiunea preşedintelui AJF;

4. Desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care a fost făcut prin stenogramă;

6. Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;

7. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

8. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

9. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

10. Afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF, după caz;

11. Alegerea preşedintelui asociaţiei, alegerea vicepreşedinţilor şi a membrilor Comitetului Executiv, alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori.

12. Adoptarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a A.J.F. Galaţi din 18.02.2023.

13. Actualizarea actului constitutiv al AJF Galaţi conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 18.02.2023;

14. Imputernicirea Presedintelui de  semna hotararea adunarii generale precum si actele aditionale la actul constitutiv si/sau statut, sau actul constituiv si statutul actualizat, precum si imputernicirea persoanei care va inregistra modificarile actului constitutiv si statutului la Judecatoria Galati, la Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului,  precum si la Federatia Romana de Fotbal.

15. Informare privind desfăşurarea returului campionatelor judeţene şi Cupa României;

16. Diverse discuţii şi propuneri.

 

         Precizam ca, in conformitate cu prevederile art.30 alin.1 si alin.4 din Statut, aveti posibilitate de a inainta propuneri in vederea includerii acestora pe ordinea de zi, pana cel mai tarziu la data de 03.02.2023, cu mentiunea ca, orice propunere de modificare/completare a Statutului trebuie să fie înaintată în scris, cu o scurtă explicaţie, secretariatului general al AJF.

  

         Propunerile pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si membrii in Comitetul Executiv vor fi comunicate pana la data de 03.02.2023, pentru fiecare functie putand fi propus un singur candidat

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP