Comitet Executiv

30 Ianuarie 2020, la ora 19:32 / Publicat în Comunicate AJF / 142 vizualizări

Comitet Executiv

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara din data de 30 ianuarie 2019, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 41 alin. (2) din Statutul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, în prezența majorității membrilor săi,  lipsind motivat D-na Bălan Arina, fiind invitați D-na Catana Amalia – Președinte Comisia de Cenzori, adoptă următoarele decizii:

1.   Aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 și planul anual de activitate;

2.   Aprobă bilanțul contabil pentru anul 2019;

3.   Aprobă raportul comisiei de cenzori pentru anul 2019;

4.   Aprobă organizarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 5 martie 2020, ora 13:30, având ca locație Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara – Sala Europa, din localitatea Deva, Str. Gh. Barițiu, Nr.2, jud. Hunedoara, cu următoarea, Ordine de zi:

1.  Constatarea întrunirii cvorumului;

 2.  Aprobarea ordinii de zi;

3.  Alocuțiunea președintelui;

4.  Desemnarea scrutatorilor;

5.  Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare;

6.  Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației AJF;

7.  Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

8.  Prezentarea în sinteză a raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

9.  Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2020;

10. Afilieri/dezafilieri ;

11. Modificarea Statului și Actului Constitutiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara;


12. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara din data de 05. Martie 2020

 

5.   Aprobă modificarea componenței Comisiei de Disciplină, astfel încât componența Comisiei de Disciplină, va fi următoarea:

      1.    Jorza Lucian – Președinte

2.    Bogdan Sever – Vicepreședinte

3.    Călugărița Florin – Membru

     4.  Bulzan Adina – Secretar;

6.   Aprobă modificarea și completarea Anexei 4, după cum urmează:

 Art. 50.1 – penalitate sportivă 100 – 500

Art. 50.2 – penalitate sportivă 150 – 750

Art. 50.- penalitate sportivă 50 – 500

Art. 52.5 – penalitate sportivă 300 – 3000

Art. 82 – penalitate sportivă  100 – 1500

Art. 83.2.a – penalitate sportivă 50 – 500

Art. 83.2.d – penalitate sportivă 100 – 1000

 Art. 83.2.f –penalitate sportivă 100 – 1000

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP