Convocator

09 Februarie 2021, la ora 08:39 / Publicat în Comunicate AJF / 328 vizualizări

Convocator

 

CONVOCATOR

-        în atenția membrilor afiliați

Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara va avea loc în data de 4 martie 2021, ora 15:30, la Universitatea Politehnică Timișoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara, din localitatea Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, jud. Hunedoara, Romania, cu următoarea,

 Ordine de zi:


1.  Constatarea întrunirii cvorumului;

2.  Aprobarea ordinii de zi;

3.  Alocuțiunea președintelui;

4.  Desemnarea scrutatorilor;

5.  Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare;

6.  Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației AJF;

7.  Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2020, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

8.  Prezentarea în sinteză a raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

9.  Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

10. Afilieri/dezafilieri ;

11. Alegerea reprezentantului cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene care va fi desemnat pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de mandat neîndeplinită de către membrii pe care aceştia îi înlocuiesc.

 12. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara din data de 04 Martie 2021

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP