Convocator Adunare Generală Ordinară

03 Februarie 2020, la ora 14:09 / Publicat în Comunicate AJF / 284 vizualizări

Convocator Adunare Generală Ordinară

 

Convocator

al Adunării Generale Ordinare a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara

În atenția membrilor afiliați:

CSO Rtetezatul Hateg, CS Hunedoara, AS Aurul Certej, ACS Șoimul Băița, CSM Dacia 2010 Orăștie, CSM Mihai Viteazu Vulcan, CS ,,Gloria” al Orașului Geoagiu, LPS Cetate Deva, CSA Aurul Brad, AS Universitatea Petroșani, CSM Jiul Petroșani, AS Victoria Călan, CS Inter Petrila, ACS Minerul Uricani, AS Măgura 2010 Pui, AS Metalul Crișcior Brad, AS Sargeția Bretea Română, AS Sântămăria Orlea, AS Unirea General Berthelot, ACS Agrocompany Băcia, AS Zarandu Crișcior, AS Ponorul Vața, CSC Ilia, AS Victoria Dobra, ACS Școala de Fotbal Primavera Deva, ACS MF Hunedoara, CS Hanzi, ACS Dynamic Lupeni, ACS Viitorul Vețel, CS Profotbal Junior Petroșani, ACS Școala de Fotbal Jiul Petrosani, ACS Fair Play Vulcan, ACS Sorii Junior’ Lupeni, CS  CFR Simeria,  ACS Viitorul Șoimuș,  ACS West Deva, AS Rodostar Deva, ACS Stars Academy Călan, ACS Galaxy Brad, ACS Sporting Lupeni, ACS Școala de Fotbal Damian Militaru, AS Retezatul Țara Hațegului, ASȘ Viitorul Teliuc.

 

În ședința Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara din data de 30.01.2020, în temeiul art. 30 din Statutul AJF Hunedoara, s-a stabilit CONVOCAREA Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara, pentru data de 05.03.2020, ora 13:30, care se va desfasura în incinta Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara - Sala Europa,  situată în localitatea Deva, str. Gh. Barițiu, nr.2, jud. Hunedoara, având urmatoarea Ordine de zi:

1.  Constatarea întrunirii cvorumului;

2.  Aprobarea ordinii de zi;

3.  Alocuțiunea președintelui;

4.  Desemnarea scrutatorilor;

5.  Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare;

6.  Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației AJF;

7.  Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

8.  Prezentarea în sinteză a raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

9.  Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2020;

 10. Afilieri/dezafilieri ;

11. Modificarea Statului și Actului Constitutiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara;

12. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara din data de 05 Martie 2020;

Notă:

Extras din Statutul AJF Hunedoara:

  1. Articolul 28 Componenţa Adunării Generale. Delegaţi

(7) Membrii afiliaţi nu pot fi reprezentanţi în Adunarea Generală decât de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere(de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documentele transmise către AJF Hunedoara, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie  comunicat în scris către secretarul general al AJF Hunedoara cu minim 3 zile de data desfăşurării Adunării Generale. Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum şi cu un act de identitate.   

       2.  Articolul 32

 (2) Dacă nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea lucrărilor, Adunarea Generală a AJF se va desfăşura în ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. În aceast caz, adunarea se va desfăşura şi va putea lua decizii valabile indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi, cu excepţia situaţiilor în care pe ordinea de zi se află unul din următoarele puncte:

a) modificări ale Statutului AJF;

b) alegerea sau revocarea preşedintelui AJF;

c) excluderea unui membru afiliat;

             d) dizolvarea AJF

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP