Convocator Adunarea Generală Ordinară

06 Aprilie 2023, la ora 20:34 / Publicat în Comunicate AJF de Cristian Petrean / 471 vizualizări

Convocator Adunarea Generală Ordinară

În atenția membrilor afiliați!

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara din data de 4 aprilie 2023, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 41 alin. (2) din Statutul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, în prezența majorității membrilor săi, aprobă organizarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 11 mai 2023, ora 15:30, având ca locație Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Barițiu 2, 330065, jud. Hunedoara, România, cu următoarea,

Ordine de zi:

1.  Constatarea întrunirii cvorumului;

2.  Aprobarea ordinii de zi;

3.  Alocuțiunea președintelui;

4.  Desemnarea scrutatorilor;

5.  Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare;

6. Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației AJF;

7.  Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2022, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

8.  Prezentarea în sinteză a raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

9.  Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

10. Afilieri/dezafilieri ;

11. Alegerea reprezentantului cluburilor de Liga 5 în Comitetul Executiv al AJF Hunedoara, loc devenit vacant în conformitate cu art.39.1 din Statutul AJF Hunedoara.

12. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara din data de 11 mai 2023.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP