Fotbalul este mai mult decât un joc - rezultate obținute!

11 August 2023, la ora 10:31 / Publicat în Comunicate AJF de Cristian Petrean / 127 vizualizări

Fotbalul este mai mult decât un joc - rezultate obținute!

 

REZULTATELE PROIECTULUI

FOTBALUL ESTE MAI MULT DECÂT UN JOC

Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, în calitate de beneficiar, informează despre rezultatele obținute la finalul proiectului -  Fotbalul este mai mult decât un joc, „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”,Cod MySMIS: 150983, Cod SIPOCA: 982.

Parteneri pentru dezvoltare locală:

*   Consiliul Județean Hunedoara

*   Primăria Municipiului Petroșani

*   Primăria Municipiului Hunedoara

*   Primăria Orașului Geoagiu

*   Primăria Orașului Hațeg

*   Primăria Comunei Sântămăria Orlea

*   Primăria Comunei Crișcior

Data de începere a proiectului: 14.06.2022

Data de final a proiectului: 13 august 2023

Perioada de implementare: 14 luni

Valoarea eligibilă totală a proiectului: 424.863,12 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 416.365,86 lei din care:

·       353.910,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

·       62.454,88 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national.

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 8.497,26 lei

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP14/2021- pentru regiunile mai puţin dezvoltate - Consolidarea capacităţii ONG- urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local;

Axa prioritară „ Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Rezultate obținute în cadrul proiectului ,,FOTBALUL ESTE MAI MULT DECÂT UN JOC” la finalul implementării:

  • au fost organizate 48 de grupuri de lucru, participând peste 800 de persoane la identificarea soluțiilor privind facilitarea unei mai bune colaborări UAT-ONG.
  • 71 manageri sportivi din care 52 de persoane fiind reprezentanți ai ONG-urilor, iar 19 persoane fiind reprezentanți ai UAT-urilor.
  • 4 workshop-uri, peste 250 de persoane participante la aceste întâlniri prin care s-au conturat concluziile în vederea elaborării Manualului de bune practici - privind facilitarea unei mai bune colaborări dintre UAT-uri și ONG-uri.
  • 7 Parteneri de Dezvoltare Locală: Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Municipiului Petroșani, Primăria Municipiului Hunedoara, Primăria Orașului Hațeg, Primăria Orașului Geoagiu, Primăria Comunei Sântămăria Orlea și Primăria Comunei Crișcior.
  •  MANUAL DE BUNE PRACTICI - privind facilitarea unei mai bune colaborări între UAT-uri și ONG-uri.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP