Hotarârea Adunării Generale Ordinare din data de 4 martie 2021

05 Martie 2021, la ora 13:57 / Publicat în Comunicate AJF / 429 vizualizări

Hotarârea Adunării Generale Ordinare din data de 4 martie 2021

 HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, statutar constituită la data de 4 martie 2021, în prezența a 35 membri afiliați din 44 membri afiliati și-a desfășurat lucrările în conformitate cu dispozițiile cuprinse în statutul AJF Hunedoara.

Hotărârile Adunării Generale se aprobă, după cum urmează:

1.     Aprobă Ordinea de zi a ședinței;

2.     Ia act de alocuțiunea președintelui;

3.     Aprobă nominalizarea scrutatorilor, în persoana domnilor,Verdeș Valentin, Sălășan Cristi și Brumar Cătălin;

4.     Aprobă nominalizarea a trei persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare, în persoana domnilor Sîrbu Marius, Dobrescu Romeo Cosmin și a doamnei Saraol Laura;

5.     Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv al AJF Hunedoara și a administrației AJF pentru anul 2020;

6.     Aprobă bilanțul contabil pentru anul 2020 si descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

7.     Aprobă raportul Comisiei de Cenzori;

8.     Aprobă planul anual de activitate și bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

9.     Constată că nu sunt afilieri/dezafilieri ;

10. Aprobă alegerea domnului Kandut Cosmin Gabriel ca Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusive de copii și juniori în Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara pentru o perioadă echivalentă cu perioada de mandat neîndeplinită de Dl Bulgaru Florin;

11.  Împuternicește pe domnul Petrean Cristian, președintele AJF Hunedoara, să  semneze prezentul Proces Verbal inclusiv prezenta HOTĂRÂRE și să facă toate demersurile necesare în vederea înregistrării acestuia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Deva, acesta fiind împuternicit să reprezinte AJF Hunedoara în fața oricărei instituții ori organe de stat sau private, precum si persoane fizice.

Prezenta HOTĂRÂRE a fost aprobată în unanimitate de către Adunarea Generală Ordinară a AJF Hunedoara din data de 04.03.2021 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP