Hotărârea Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara - 14 aprilie 2022

15 Aprilie 2022, la ora 10:38 / Publicat în Comunicate AJF de Cristian Petrean / 292 vizualizări

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara - 14 aprilie 2022

 HOTĂRÂRE

 

Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, statutar constituită la data de 14 aprilie 2022, în prezența a 31 de  membri afiliați dintr-un total de 36 membri afiliati și-a desfășurat lucrările în conformitate cu dispozițiile cuprinse în statutul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara.

 

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se aprobă, după cum urmează:

1.     Aprobă Ordinea de zi a ședinței;

2.     Ia act de alocuțiunea președintelui;

3.     Aprobă nominalizarea scrutatorilor, în persoana domnilor, Filipaș Radu, Pițigoi Marius și Florin Băd, aceștia fiind aprobați în unanimitate;

4.     Aprobă nominalizarea a trei persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare, în persoana domnilor, Stroia Dan, Hrițac Vasile și Saraol Alin;

5.     Aprobă raportul Comitetului Executiv și raportul administrației AJF Hunedoara așa cum a fost prezentat;

6.     Aprobă Bilanțul Contabil pe anul 2021 și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

7.     Aprobă raportul Comisiei de Cenzori;

8.     Aprobă planul anual de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

9.     Constată că nu există afilieri/dezafilieri;

10. Aprobă Planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului hunedorean, 2022-2027;

11. Prezenta HOTĂRÂRE a fost aprobată în unanimitate de către Adunarea Generală Ordinară a AJF Hunedoara din data de 14.04.2022.

12. Împuternicește pe domnul Petrean Cristian Ștefan, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, să  semneze prezentul Proces Verbal inclusiv prezenta HOTĂRÂRE, acesta fiind împuternicit să reprezinte AJF Hunedoara în fața oricărei instituții ori organe de stat sau private, precum si persoane fizice.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP