Hotărârea Comitetului Executiv din data de 4 aprilie 2023

06 Aprilie 2023, la ora 11:48 / Publicat în Comunicate AJF de Cristian Petrean / 226 vizualizări

Hotărârea Comitetului Executiv din data de 4 aprilie 2023

 Hotărârea Comitetului Executiv nr.2 din data de 4 aprilie 2023

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara din data de 4 aprilie 2023, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 41 alin. (2) din Statutul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, în prezența majorității membrilor săi,  lipsind D-na Bălan Arina și Dl Kandut Cosmin, fiind invitați D-na Amalia Catană – președinte Comisia de Cenzori și Dl Andrei Fodor – responsabil competiții, adoptă următoarea hotărâre:

  

 1.  Se ia act de Ordinea de zi și se aprobă în unanimitate;
 2.  Se aprobă organizarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 11 mai 2023, ora 15:30, având ca locație Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Barițiu 2, 330065, jud. Hunedoara, România, cu următoarea,

Ordine de zi:

1.  Constatarea întrunirii cvorumului;

2.  Aprobarea ordinii de zi;

3.  Alocuțiunea președintelui;

4.  Desemnarea scrutatorilor;

5.  Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Ordinare;

6. Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației AJF;

7.  Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2022, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

8.  Prezentarea în sinteză a raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

9.  Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

10. Afilieri/dezafilieri ;

11. Alegerea reprezentantului cluburilor de Liga 5 în Comitetul Executiv al AJF Hunedoara, loc devenit vacant în conformitate cu art.39.1 din Statutul AJF Hunedoara.

12. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Hunedoara din data de 11 mai 2023.

 

 1.  Se aprobă modificarea sistemului de desfășurare a Campionatului Ligii 5 - faza 2, respectiv cele 6 echipe vor fi repartizate într-o singură urnă și vor disputa un singur tur(tabela Berger cu 6 echipe, se va efectua o nouă tragere la sorți), cu mențiunea că echipa clasată pe locul 1 la finalul sezonului regular, faza 1, va disputa 3 jocuri acasă. Celelalte prevederi regulamentare nu se vor modifica
 2.   Se ia act de parteneriatele derulate în anul precedent cu Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și se împuternicește președintele AJF Hunedoara pentru reînnoirea parteneriatelor.
 3.  Aprobă în unanimitate costurile de organizare a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE așa cum au fost prezentate;
 4.  Aprobă în unanimitate costurile privind premierea sportivilor așa cum au fost prezentate.
 5.  Aprobă în unanimitate data limită de înscriere în competițiile de Old-Boys, Fotbal Feminin- senioare, precum și în competiție de junioare U13 – fotbal feminin, respectiv data de 21 aprilie 2023 ;
 6.  Aprobă în unanimitate organizarea în data de 10 iunie 2023, stadion CETATE din Deva, a Finalei CUPEI ROMÂNIEI seniori– etapa județeană, ora 18:00 și Finala Cupei României – juniori U19, precum și organizarea festivității de premiere pentru sportivii grupelor de juniori U13, U12,U11 și U9. 
 1.  Aprobă data de 25 aprilie 2023, ora 16:00, dată limită de depunere a dosarelor de candidatură pentru funcția de membru în Comitetul Executiv al AJF Hunedoara – reprezentant al cluburilor de Liga 5. Dosarele trebuie depuse la sediul AJF Hunedoara din Deva, str. Prelungire Oituz, nr.8 , jud Hunedoara și trebuie să îndeplinească cerințele conform Statului AJF Hunedoara, în funcție de funcția pentru care candidează, respectiv:

Condiții ce trebuie îndeplinite – Statutul AJF Hunedoara - art.46.lit.B, pct.2

Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de Membrii ai Comitetului Executiv al AJF Hunedoara trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

a)       Să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b)       Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

c)       Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

d)       Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate,indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e)       Să nu fi depăşit vârsta de 70 de ani;

f)        Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi;

g)       Să facă dovada că deține funcția de președinte club/asociație sportivă. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere legalizată de notar;

h)       Să facă dovada respectării normelor fiscale, financiare și contabile. Dovada îndeplinirii acestei condiții se face prin depunerea unui certificat de cazier fiscal aflat în perioada de valabilitate

Data limită de depunere a dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 16:00

Validarea dosarelor: 26 aprilie 2023, ora 16:00

Depunere contestații: 27 aprilie 2023, ora 16:00

Soluționarea contestațiilor: 28 aprilie 2023, ora 13:00

 1.   Aprobă Comisiei de Validare a dosarelor, după cum urmează:

Președinte – JORZA LUCIAN

Vicepreședinte – SEVER BOGDAN

Membru – ROZ CRISTIAN

 1.  Aprobă Comisia de Contestații a dosarelor respinse de Comisia de Validare, după cum urmează:

Președinte – ORBONȘ CĂLIN

Vicepreședinte – BĂLEANU AURELIAN

Membru – CHIRLA SORIN

Data, 4 aprilie 2023

 • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP