Informare - Adunare Generală Extraordinară -

10 August 2019, la ora 05:16 / Publicat în Comunicate AJF / 170 vizualizări

Informare - Adunare Generală Extraordinară -

 În atenția membrilor afiliați:

În conformitate cu art. 39.5 din  Statutul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara – actualizat la data de 17.08.2018, vă transmitem lista candidaților pentru funcția de Vicepreședinte al AJF Hunedoara și Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, stabilită pentru data de 26 august 2019, ora 15:00 la Colegiul Național Pedagogic,,Regina Maria” – sala 17, din localitatea Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr.2, jud. Hunedoara .

 Pentru a ocupa funcția de Vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara  și-a depus dosarul D-l Liga Adrian Cristian,  care în urma întrunirii Comisiei de validare, s-a constatat că îndeplinește condițiile art.46.3 coroborat cu art 46.4 din Statutul AJF Hunedoara –actualizat la data de 17.08.2018.

Comisia de validare a dosarelor menționează că până la data limită de depunere a dosarelor, conform hotărârii Comitetului Executiv al AJF Hunedoara din data de 30 iulie 2019, respectiv 9 august 2019, ora 14:00, nu s-a înregistrat un alt dosar pentru a candida la funcția de Vicepreședinte al AJF Hunedoara

 

Ordinea de zi:

1.   Constatarea întrunirii cvorumului;

2.   Aprobarea Ordinii de zi;

3.   Alocuțiunea Președintelui AJF Hunedoara;

4.   Desemnarea scrutatorilor, Comisiei de Validare a voturilor, a comisiei electorale și a Comsiei de Soluționare a Contestațiilor –dacă este cazul;

5.   Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal oficial al Adunării Generale Extraordinare  sau verificarea acestuia  în cazul în care a fost făcut prin stenogramă.

6.   Alegerea celui de-al doilea Vicepreședinte al AJF Hunedoara ca urmare a încetării mandatului D-lui Coroiescu Cristian Cornel, pentru o perioadă echivalentă cu perioada de mandat neîndeplinită de Dl Coroiescu Cristian Cornel.

7.   Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara din data de 26 august 2019.

 

Notă:

Conform art.32 din Statutul AJF Hunedoara, Adunarea Generală Extraordinară a AJF este statutar constituită şi poate lua decizii valabile în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi să participe la aceasta.  Dacă nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea lucrărilor, Adunarea Generală a AJF se va desfăşura în ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP