Metodologie recrutare grup țintă

21 Februarie 2023, la ora 14:30 / Publicat în Comunicate AJF de Cristian Petrean / 117 vizualizări

Metodologie recrutare grup țintă

 ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ - SERIA 4

 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL HUNEDOARAîn cadrul proiectului „FOTBALUL ESTE MAI MULT DECÂT UN JOC”, anunță recrutarea și selecția grupului țintă,  în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

•reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai camerelor de comerț);

•reprezentanți ai partenerilor sociali;

•aleși locali (ex. consilieri locali și consilieri județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale);

•personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție);

•cetățeni. 

Grupul țintă al acestui proiect este reprezentat de persoane din județul Hunedoara, astfel:

- reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltarea activităților sportive și fotbalului 

- personal din autoritățile și institutiile publice (personal de conducere și de execuție) 

 Grupul țintă inclus în proiect trebuie să fie relevant din perspectiva obiectivelor proiectului propus. 

 

Dosarul de înscriere în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în cadrul proiectului;
 • Anexa 12 Formular individual participant;
 • Copie BI/CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • Copie act de studii (ultima școală absolvită);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar/membru.

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

 • *     Depunerea dosarelor de înscriere – până la data de 9 martie 2023

  *     Evaluarea dosarelor depuse – 10.03.2023

  *     Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 13.03.2023

  *     Publicare listă finală dosare selectate – 14.03.2022

Persoanele selectate vor fi implicate în activitățile proiectului:

 • programul de formare “Manager sportiv”;
 • sesiuni comune de lucru, in vederea consultarilor între ONG-uri si autoritati publice privind directiile de dezvoltare locala in domeniul sportului si nevoile identificate la nivelul comunitatii locale;
 • workshop-uri in vederea dezvoltarii instrumentelor/mecanismelor specifice de monitorizare/evaluare a implementării strategiei locale privind dezvoltarea fotbalului hunedorean;
 • dezvoltarea a patru mecanisme de consultare intre factorii relevanti in vederea elaborarii politicilor si strategiilor la nivel local de dezvoltare a fotbalului de masa;
 • elaborarea unui manual de bune practici.

 

Procesul de selecție va fi bazat pe aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și  non-discriminare.

Persoană de contact: Fodor Andrei Gabriel - 0746034222 - e-mail: [email protected]

Metodologie recrutare grup tinta - seria 4

Formular de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse si gen - seria 4

 

 • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP