Comitetul Executiv AJF Mehedinti

05 August 2021, la ora 09:05 / Publicat în Comunicate AJF de Mircea Andrei Oglindoiu / 540 vizualizări

Comitetul Executiv AJF Mehedinti

 

 

 

Intrunit, in mod statutar, in data 29.07.2021, in prezenta majoritatii membrilor, lipsind motivat domnii Galbenu Razvan - Viorel (vicepresedinte AJF Mehedinti) si Moisescu Louis - Lucian (presedinte CJA Mehedinti), Comitetul Executiv al A.J.F. Mehedinti a hotarat urmatoarele:

          A. Convocarea Adunarii Generale Ordinare de Alegeri a AJF Mehedinti pentru data de 09.09.2021, orele 17:00,  la Restaurant "La Nasu" (fostul Cinematograf  Flacara), din Drobeta Turnu Severin, Str. "Bld. Revolutiei 16-22 Decembrie 1989", cu urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea intrunirii cvorumului.

2. Aprobarea Ordinii de Zi.

3. Alocutiunea Presedintelui AJF Mehedinti.

4. Desemnarea scrutatorilor, a Comisiei de validare a voturilor si a Comisiei de solutionare a contestatiilor - atunci cand este cazul.

5. Desemnarea a 3(trei) persoane pentru redactarea procesului – verbal oficial al Adunarii Generale.

6. Prezentarea Bilantului Contabil pe anul 2020, aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

7. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Executiv pe perioada mandatului.

8. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli(BVC) pentru anul 2021.

9. Prezentarea sintezei raportului Cenzorului pentru anul 2020 si aprobarea acestuia prin vot.

10. Afilierea, dezafilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor AJF, dupa caz.

11. Alegerea Presedintelui AJF Mehedinti, a Vicepresedintelui AJF Mehedinti si a membrilor Comitetului Executiv.

12. Hotararea Adunarii Generale Ordinare de Alegeri a AJF Mehedinti.

 

      Persoanele care doresc sa isi depuna candidatura pentru functia de Presedinte al AJF Mehedinti trebuie ca pana la data de 24.08.2021, orele 14:00, sa-si depuna dosarul de candidatura, la Secretariatul AJF Mehedinti (Strada Crisan, nr.27, Dr. Tr. Severin), dosar care va contine:

1. Cerere de inscriere depunere candidatura;

2. Carte de Identitate (copie certificata "conform cu originalul");

3. Dovada studiilor superioare de lunga durata (4 ani sau 3 ani + master), absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (copie certificata "conform cu originalul")

4. Cazier Judiciar, eliberat cu cel mult 10 zile inainte de data depunerii dosarului de candidatura;

5. Declaratie pe propria raspundere, legalizata la notar public, privind indeplinirea conditiilor de candidatura.

 

      Presedintii structurilor sportive afiliate la A.J.F. Mehedinti sau persoanele care au ocupat functii in cadrul AJF Mehedinti care doresc sa-si depuna candidatura pentru functia de vicepresedinte, trebuie ca pana la data de 24.08.2021, orele 14:00, sa-si depuna dosarul de candidatura la Secretariatul AJF Mehedinti, dosar care trebuie sa contina:

1. Cerere de inscriere depunere candidatura;

2. Carte de Identitate (copie certificata "conform cu originalul");

3. Dovada Studiilor (copie certificata "conform cu originalul")

4. Cazier Judiciar, eliberat cu cel mult 10 zile inainte de data depunerii dosarului de candidatura;

5. Declaratie pe propria raspundere, legalizata la notar public, privind indeplinirea conditiilor de candidatura.

 

      In conformitate cu prevederile Statutului A.J.F. Mehedinti, un membru afiliat la A.J.F. Mehedinti nu poate fi reprezentat in Adunarea Generala a AJF Mehedinti decat de o singura persoana, ce detine o functie de conducere, de regula presedinte, vicepresedinte, secretar general sau o functie echivalenta in cadrul structurii sportive pe care o reprezinta sau, pe cale de exceptie, prin desemnarea prin delegatie a unui reprezentat.

      Numele reprezentantului structurii sportive (asociatie sportiva / club sportiv) trebuie comunicat in scris, prin adresa semnata si stampilata de catre presedintele structurii sportive, la Secretariatul A.J.F. Mehedinti sau scanat si trimis pe adresa de email [email protected], pana la data de 06.09.2021, orele 14:00, pentru a se putea edita mandatul de reprezentare in Adunarea Generala a A.J.F. Mehedinti din 09.09.2021.

          Accesul in sala se va permite prin identificarea persoanei desemnate de catre structura sportiva, care va prezenta obligatoriu un act de identitate sau orice act doveditor cu poza.

 

      Toate persoanele care vor participa la Adunarea Generala Ordinara de Alegeri trebuie sa respecte prevederile Masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc, in vigoare, la data desfasurarii alegerilor.

 

          B. Stabilirea Comisiei de Analiza si Validare a Dosarelor de Candidatura, precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, daca este cazul.

         C. Omologarea rezultatelor campionatului judetean Liga a 4-a si al campionatului judetean feminin U17, sezon 2020-2021.

          D. Prelungirea perioadei de inscriere in sezonul 2021-2022 pentru campionatele judetene, pana la data de 15 septembrie 2021, ora 14:00.

          E. Instituirea de garantii financiare pentru echipele nou-afiliate in cuantum de 1000 lei.

 Comitetul Executiv

 

Delegatia poate fi descarcata accesand linkul https://www.frf-ajf.ro/mehedinti/pagini/documente-utile-388.html

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP