Regulamentul Baraj Liga 3

18 Decembrie 2019, la ora 13:35 / Publicat în Comunicate AJF / 235 vizualizări

Regulamentul Baraj Liga 3

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3,CAMPIONATUL EDIŢIEI 2020 / 2021

 

 

 

1)Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 29 mai 2014, promovează din Liga 4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2020/2021, cele 21 de echipe câştigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de AJF/AMFB.

 

Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, tur - retur, pe terenul fiecărei echipe.Pentru promovarea în Liga 3, datele de disputare sunt:13 iunie 2020, ora 18:00, turul, și 20 iunie 2020, ora 17:30, returul.

 

2)Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând structurilor sportive cu personalitate juridică. Până la data de 15ianuarie 2020, fiecare asociaţie judeţeană are obligaţia de a trimite, la Departamentul Competiţii alFRF,un tabel cu cluburile/asociaţiile sportive participante la campionatul Ligii 4,ediţia 2019/2020.

 

3)Asociaţiile judeţene de fotbal, respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 8iunie 2020, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat deMinisterul Tineretului şi Sportului.

 

4) Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată lafinalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul I în fiecare județ sau în MunicipiulBucurești. În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiilede participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificatde Identitate Sportivă eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmândca echipa adversă, dacă îndeplineşte condițiile de participare, să fie declaratăcâștigătoare.

 

5) În situația în care o asociaţie sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IV-aîntr-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba modificareaformei şi/sau structurii juridice a asociației sportive respective în scopul participăriila barajul de promovare în Liga a 3-a, cu îndeplinirea procedurii prevăzute mai jos:

 

 

a) Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal/AMFB omologheazărezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obținute de către echipeleparticipante în Liga a IV-a, ediția 2019/2020;

 

b) Asociația sportivă câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a va formulacătre AJF/AMFB, în perioada 31 mai - 8iunie 2020, o cerere pentru aprobareamodificării formei și/sau structurii juridice;

 

c) La cererea prevăzută la litera b) de mai sus se vor anexa toate documentelecu privire la structura sportivă cu personalitate juridică (club sportiv) care vaactiva în competiții în locul asociației sportive. În situația în care există un refuz exprimatde către jucători, antrenori, asociați, împuterniciți, etc. cu privire la continuareaactivității la structura sportivă cu personalitate juridică, se vor anexa și înscrisuriledin care rezultă refuzul expres al acestora. În situația în care AJF/AMFB consideră necesare documente suplimentare poate acorda un termen pentru depunereaacestora, fără ca termenul acordat să poată depăși data limită până la care se poatedepune cererea, respectiv 8iunie 2020;

 

d) Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB vaanaliza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, menționată la litera b),urmând a o aproba dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

 

1. Structura sportivă cu personalitate juridică a fost înființată în cursulsezonului competițional 2019/2020. Nu vor fi admise în nicio situațiesolicitări cu privire la o structură sportivă cu personalitate juridică înființatăanterior datei de începere a competiției Liga a IV-a, ediția 2019/2020.

 

2. Sediul structurii sportive cu personalitate juridică este în aceeașilocalitate în care își desfășoară activitatea asociația sportivă care a formulatsolicitarea.

 

3. Jucătorii legitimați la asociația sportivă solicitantă vor fi legitimați lastructura sportivă cu personalitate juridică, cu excepția celor care își exprimăîn scris refuzul de a fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică.

 

3.1 După aprobarea cererii, AJF/AMFB va înscrie în fișele sportivilor și încarnetele de legitimare denumirea structurii sportive cu personalitate juridică,cu excepția sportivilor care au refuzat în mod expres continuarea activității laclubul sportiv.

 

4. Staff-ul tehnic al clubului sportiv este același cu staff-ul tehnic alasociatiei sportive, cu excepția persoanelor care refuză în scris continuareaactivitătii la structura sportivă cu personalitate juridică.

 

5. Stadionul pe care asociația sportivă și-a desfășurat jocurile de peterenpropriu în cadrul Ligii a IV-a este același cu stadionul pe care își va desfășura activitatea clubul sportiv.

 

6. Culorile structurii sportive cu personalitate juridică și echipamentul jucătorilor sunt identice cu cele utilizate de asociația sportivă.

 

7.Majoritatea membrilor fondatori ai structurii sportive cu personalitatejuridică sunt aceiași cu membrii care au fondat asociația sportivă, cu excepțiacelor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cupersonalitate juridică.

 

8. Persoanele împuternicite să reprezinte asociația sportivă se regăsesc încadrul organelor de conducere ale structurii sportive cu personalitate juridică,cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structurasportivă cu personalitate juridică.

 

e) În situația aprobării solicitării menționate la litera b) de mai sus, AsociațiaJudețeană de Fotbal/AMFB va comunica FRF, în termenul prevăzut la art. 3 dinRegulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentrupromovarea în Liga a 3-a, ediția de campionat 2020/2021, denumirea asociațieisportive câștigătoare a Ligii a IV-a, cu mențiunea că s-a aprobat modificarea formeiși/sau structurii juridice a acesteia, specificându-se, în mod expres, denumireastructurii sportive cu personalitate juridică. AJF/AMFB va anexa comunicării demai sus decizia Comitetului Executiv al AJF/AMFB prin care s-a aprobatmodificarea formei și/sau structurii juridice și Certificatul de Identitate Sportivăemis de Ministerul Tineretului și Sportului pentru clubul sportiv respectiv.

În situația în care Certificatul de Identitate Sportivă al cluburilor nu va fi comunicatcătre FRF până la termenul prevăzut în prezentul Regulament, de către AJF/AMFB,cluburile respective nu vor avea drept de participare la jocurile de baraj;

 

f) Nu are dreptul de a participa la jocurile de baraj o echipă campioană a unuijudeţ, dacă clubul acesteia nu își are sediul într-una din localitățile situate în județulîn care a obținut titlul de campioană. (în această situaţie va fi acceptată la jocurilede baraj echipa clasată pe locul următor în campionatul judeţean respective și careîndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament).

 

6)Stabilirea jocurilor de barajva fi făcutăprin tragere la sorţiîn prezenţa tuturor reprezentanţilor asociaţiilor judeţene de fotbal, în luna februarie 2020, de către Departamentul Competiţii al FRF, astfel:

 

-în conformitate cu împărţirea pe regiuni administrative a ţării și ţinând cont de necesitatea de a avea şase judeţe în fiecare regiune, se împart cele 42 asociaţii rezultând următoarele 7 (șapte) regiuni:

 

·        Regiunea 1, Nord-Est: Bacău,Botoşani,Neamţ,Iaşi,Suceava,Vaslui

·        Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor,Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

·        Regiunea 3, Centru: Alba, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu

·        Regiunea 4, Vest: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş, Gorj, Mehedinţi

·        Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa

·        Regiunea 6, Sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti, Ilfov, Prahova

·        Regiunea 7, Sud-Est: Brăila,Galaţi, Tulcea, Constanţa, Buzău, Vrancea

 

- pentru fiecare regiune în parte, tragerea la sorţiva fi făcută doar între cele şase echipe,stabilindu-se astfel cele 3 (trei) jocuri de baraj din fiecare regiune

 

-prima echipă extrasă din urnă pentru fiecare joc de baraj este echipa organizatoare a jocului tur, returul urmând să se desfăşoare pe terenul echipe adverse, care va dobândi calitatea de organizator al jocului

 

7)În situaţia în care, după disputarea celor două jocuri de baraj, egalitatea se menţine (la puncte și golaveraj), golurile marcate în deplasare contează dublu şi se declară câștigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Dacă și în aceste condiţii egalitatea persistă,după o pauză de 5minute acordată la terminarea celor 90 deminute regulamentare, jocul retur se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauze între ele (doar pentru schimbarea terenului).

 

În cazul în care egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa câştigătoareva fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă, în conformitate cu Legile Jocului.

 

8)Sancţiunile care decurg din cumulul de cartonaşe galbene primite de jucători în campionatul Ligii 4 nu vor fi aplicate în meciurile de baraj, fiind menţinute numai suspendările aplicate pentru alte abateri disciplinare (cartonaş roşu, etc.).

 

9)Structurile sportive ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au obligaţia să depună la FRF, în vederea înregistrării, până la data de 10iunie 2020, tabele nominale cuprinzând maxim 22 jucători care participă la jocul de baraj, tabele care vor cuprinde următoarele date:

 

·        numele şi prenumele jucătorilor, CNP-ul, data şi locul naşterii;

·        numărul carnetului de legitimare / licenţei;

·        data la care a fost legitimat la clubul care participă la baraj

 

Tabelul va fi semnat şi ştampilat atât de reprezentantul legal al clubului, cât şi de AJF-ul competent teritorial, care va confirma că jucătorii din tabel au drept de joc pentru echipa respectivă, au viză anuală pe 2020 şi au viză medicală valabilăcare va trebui să fie în conformitate cu art.7, lit. c) din RSTJF(acordată de o unitate medico-sportivă competentă).

 

9.1.La jocurile de baraj, echipele participante vor prezenta şi anexa la raportul arbitrului, odată cu înscrierea jucătorilor și oficialilor, lista nominală a celor 22 de jucători care participă la aceste partide.

 

9.2.În situaţia în care, în raportul arbitrului, vor fi trecuţi jucători care nu se regăsesc pe lista nominală cu cei 22 de jucători, depusă de cluburi la Departamentul Competiţii al FRF, aceştia nu vor avea drept de joc, iar în cazul folosirii lor la jocurile de baraj, comisiile competente ale FRF vor aplica măsurile regulamentare care se impun.

 

9.3. În cazul în care, după transmiterea tabelului la FRF apar indisponibilităţi, înlocuirile necesare de jucători pot fi comunicate prin fax la FRF în ziua premergătoare jocului, până la ora 12.00, împreună cu dovezile medicale aferente.

 

9.4.În situaţia eliminării portarului în primul joc de baraj, cluburile care au trecut pe lista de 22 de jucători doar doi portari, pot înlocui pe listă portarul eliminat cu un altul cu drept de joc pentru echipa respectivă.

 

10)La jocurile de baraj au drept de joc, jucătorii legitimaţi/transferaţi regulamentar la clubul în cauză, cu excepţia celor legitimaţi/transferaţi înultimele 6 etape înainte de terminarea campionatului Ligii a 4-a, aşa cum prevede art. 19, alin. 7, teza finală din RSTJF.

 

11) În jocurile de baraj se aplică si următoarele reguli:

a) pot fi efectuate maxim 4 (patru)înlocuiri de jucători;

b)nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniori, a jucătorilor U19 sau a jucătorilor U21;

c) identificarea jucătorilor (seniori/juniori) se face numai cu carnetul de legitimare sau licenţa;

d) ambele echipe sunt obligate să se prezinte la teren cu două seturi de echipament de culori diferite;

e) echipa organizatoare a jocului trebuie să pună la dispoziţie minim trei mingi de joc pentru buna desfăşurare a partidei.

 

12) Cheltuielile necesare pentru organizarea jocurilor de baraj vor fi suportate de echipa organizatoare a fiecărui joc astfel:

 

·        cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor în valoare de 3.000 lei, valoare corespunzătoare Ligii 3

·        cheltuielile de organizare a jocului:chirie stadion,asigurarea ordinii și siguranţei,a asistenţei medicale și a tot ce implică desfășurarea jocurilor

 

13)Cluburile cu echipe participante la jocurile de baraj sunt obligate:

 

a.     să achite AJF-ului la care sunt afiliate,până la data de 10iunie 2020, suma de 3.000 lei,reprezentând cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor.Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neprogramarea echipei clubului în cauză la jocul de baraj și la pierderea jocului prin forfait;

b.     să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF. pentru organizarea unui joc oficial;

c.      stadionul pe care se va desfășura jocul de baraj trebuie să fie omologat cel puţin pentru nivelul Ligii 4;

d.     clubul organizator are obligaţia de a asigura pe întreaga desfăşurare a jocului, asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art.54 din ROAF, corespunzătoare Ligii 3.

 

14) Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.

 

În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismelejurisdicționale competente cu soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în concordanțăcu prevederile regulamentelor FRF.

 

 

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP