Vouchere pentru nou-legitimati

23 Septembrie 2020, la ora 09:38 / Publicat în Comunicate AJF / 441 vizualizări

Vouchere pentru nou-legitimati

 

Guvernul României a aprobat Ordonanţa de Urgenţă  nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher, in valoare de 300 lei, pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

Prin ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 1199/2020 au fost aprobate  Normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. De aceste vouchere vor beneficia copiii născuți în perioada 01.01.2005 - 31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv ce deține Certificat de Identitate Sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului. Beneficiarii eligibili pentru a primi voucherul în valoare de 300 lei trebuie să solicite acordarea acestuia clubului sportiv la care s-au legitimat, începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme şi până la data de 30 noiembrie 2020 inclusiv.

Voucherele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de echipament sportiv. 

Cererea de solicitare a acordării voucherului şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul legal/tutorele copilului şi se depun în vederea centralizării la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

Activitatea de acordare a voucherului pentru copii se va implementa de către cluburile sportive la care copiii sunt legitimaţi.

Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele doveditoare pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul cluburilor sportive.

Pe baza cererilor de acordare a voucherului, cluburile sportive vor întocmi un centralizator, care va fi transmis către DJST Mehedinti. Centralizatorul va fi întocmit după verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele justificative anexate.

Situaţia centralizatoare va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului în vederea emiterii voucherului, seria şi numărul legitimaţiei acestuia la ramura de sport înscrisă în certificatul de identitate sportivă, data eliberării legitimaţiei.

Centralizatorul va fi întocmit în două exemplare şi va fi depus la Direcția Județeană de Sport și Tineret (DJST) Mehedinti şi va conţine sub semnătură, în mod obligatoriu, menţiunea, „sub sancţiunile Codului penal pentru fals în declaraţii, certificăm că datele înscrise în prezentul centralizator corespund cu realitatea”.

Cluburile sportive au obligaţia să arhiveze solicitările împreună cu documentele justificative timp de 5 ani.

Cluburile sportive transmit la DJST Mehedinti situația centralizată a solicitărilor de acordare a voucherului la sfârșitul fiecărei săptămâni în care au avut loc solicitări, în format electronic (Excel) şi în format letric (document asumat de către reprezentantul legal al clubului sportiv). Data ultimei transmiteri este 4 decembrie 2020.

DJST Mehedinti distribuie către cluburile sportive voucherele pe bază de proces-verbal de predare-primire, după primirea acestora de firma emitentă stabilită de Ministerul Tineretului și Sportului.

Cluburile sportive distribuie beneficiarilor voucherele, pe bază de semnătură a reprezentantului legal al acestuia. Conducerea cluburilor sportive va desemna, prin decizie, un responsabil cu distribuirea voucherelor.

După finalizarea distribuirii voucherelor, cluburile sportive au obligaţia de a transmite la DJST Mehedinti copia de pe tabelul centralizator semnat de părinte/tutore pentru predarea-primirea voucherului de la clubul sportiv.

Se interzice beneficiarilor de vouchere:

  1. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la utilizarea voucherului, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a acestuia;
  2. comercializarea voucherelor în schimbul unor sume de bani şi/sau altor bunuri şi/sau servicii;
  3. utilizarea voucherelor în magazine, în locaţii, în unităţi de orice fel care nu vând produse şi echipamente sportive şi nu au afişate la intrare autocolante speciale ale unităţii emitente;
  4. utilizarea voucherelor pentru procurarea altor produse decât achiziţionarea de echipament sportiv.

Ordonanța de Urgență poate fi consultată aici.

Ordinul pentru aprobarea Normelor Metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, poate fi consultat aici.

Documentele care trebuie complete de părintele/tutorele legal al copilului care se legitimeaza, aici:

Documentul care trebuie completat de clubul ce depune solicitările la DJST, aici:

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP